• Het verbouwen van groente draagt bij aan het hebben van een sociaal netwerk en een gezonde leefstijl.

    687
  • M@ZL draagt bij aan verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door in te zetten op participatie en gezondheid van leerlingen. De mentor/zorgcoördinator en jeugdarts hebben samen aandacht voor de ziekgemelde leerling. M@ZL maakt duidelijk wie, wanneer en met welk doel het ziekteverzuim bespreekt met leerling en ouders. Samen wordt gewerkt aan de weg terug naar school. De gemeente heeft met M@ZL de mogelijkheid om naast ongeoorloofd verzuim via de leerplichtambtenaar, nu ook (geoorloofd) ziekteverzuim aan te pakken.

    505
  • In de regio Hollands Midden bieden 18 gemeenten hun minima de gemeentepolis van Zorg en Zekerheid aan. Inwoners met een inkomen tot 110-130% (wisselend per gemeente) van het geldende bijstandsniveau kunnen deze verzekering met korting afsluiten. Voor een relatief laag bedrag zijn zij aanvullend verzekerd. In dit pakket zijn een aantal preventieve interventies opgenomen waaronder een beweegprogramma met als doel dat deze doelgroep op een laagdrempelige manier begeleiding kan krijgen bij een gezonde leefstijl.

    898

Deelnemers

Volg ons: @Gezondin

Gids Gemeenten

Op deze kaart van Nederland zijn alle GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de stad. Bekijk de kaart hier. Of download hier de gehele lijst.

Kaart van Nederland met GIDS gemeenten

Functie(s): Ambassadeur GIDS
Organisatie: PO-raad / GIDS
Functie(s): Directeur
Organisatie: Pharos
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie(s): Voorzitter
Organisatie: BewonersBedrijf Op Eigen Houtje
Functie(s): Beleidsadviseur
Organisatie: GGD Fryslan - regio Zuidwest
Functie(s): Beleidsadviseur volksgezondheid
Organisatie: Bergen op Zoom
Functie(s): Combinatiefunctionaris Sport & Gezondheid
Organisatie: Ommen