• Om mensen met een lage SES te bereiken met interventies rond mentale weerbaarheid, zette de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid sociale marketing in. In gesprekken met volwassenen met een laag opleidingsniveau zijn inzichten over hun leefwereld en behoeften verkregen en kon het aanbod passend gemaakt worden.

  777
 • Het sociale netwerk beïnvloedt gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. In een gezonde sociale omgeving wonen mensen veilig, is de samenhang in de buurt groot en krijgen mensen steun. De aanpak van eenzaamheid past binnen de aanpak van gezondheidsachterstanden. In Friesland is de laatste jaren aan een integrale aanpak van eenzaamheid gewerkt. Samenwerking tussen zorg en welzijn staat centraal, evenals het versterken van de eigen regie en het sociale netwerk van mensen die vereenzamen.

  1358
 • Populatiemanagement in Enschede

  Meer gezondheid, participatie in de samenleving en welbevinden met een betere kwaliteit voor minder kosten. Dat is de insteek voor de pilot populatiemanagement, waarin de gemeente Enschede, zorgverzekeraar Menzis en negen Enschedese zorgorganisaties samenwerken. Door meer samenwerking tussen de partijen en financiering vanuit één gezamenlijke bron i.p.v. verschillende budgetten worden de professionals in de wijk in staat gesteld efficiënter te werk te gaan.

  1251
 • Jozé van Kooten Niekerk
  Functie: Senior adviseur rond huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, en mensen met een (licht) verstandelijke beperking
 • Cuno De Haas
  Functie: Communicatie
 • Rianne Giezeman
  Functie: Projectleider Kansrijke start, arts M&G
 • Irene Dijkstra
  Functie: Accountmanager jeugdverslavingszorg en preventie

GIDS-Gemeenten

Op deze kaart van Nederland zijn alle GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de stad. Bekijk de kaart hier. Of download hier de gehele lijst.

Kaart van Nederland met GIDS gemeenten

Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond in...
Organisatie: Platform31
Functie: Projectleider
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: Pharos
Functie: Directeur
Organisatie: Pharos
Functie: Senior Adviseur
Organisatie: Alles is Gezondheid
Functie: Communicatie
Organisatie: GGD regio Utrecht
Functie: Projectleider Kansrijke start, arts M&G
Organisatie: Novadic-kentron
Functie: Accountmanager jeugdverslavingszorg en preventie
Organisatie: ZZP
Functie: Senior adviseur rond huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, en mensen met een (licht) verstandelijke beperking
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen