• In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim. B.Slim richt zich op kinderen met een lage SES en/of allochtone kinderen en daarnaast hun ouders uit de aandachtswijken van Amersfoort. B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht. Om de doelgroep van B.Slim te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak met laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/buurt. B.Slim wordt met GIDS middelen voortgezet en versterkt.

    442
  • Zwangere en hun (ongeboren) kind uit achterstandssituaties lopen een groter risico op sterfte en/of ziekte de maanden voor en kort na de geboorte. Medische én niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden of psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen, spelen hierin een rol. Inzetten op een gezonde start kan dan ook een onderdeel zijn van de aanpak van gezondheidsachterstanden. In Hoogeveen werd in 2011 gestart met ‘Goede Start’ om de generatie op generatie problematiek te doorbreken.

    444
  • Reintegreren door sport in Heerenveen

    Verslavingszorg re-integreert samen met sc Heerenveen en Sportstad Heerenveen jongeren. Dit project richt zich op her activering en een positieve blik op de toekomst: terug naar werk of school. Door samen te sporten, goede gesprekken en een stevig ontbijt bij de voetbalclub worden jongeren weer fit, energiek en krijgen ze de bagage die ze nodig hebben om weer vooruit te kunnen.

    4546

GIDS-Gemeenten

Op deze kaart van Nederland zijn alle GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de stad. Bekijk de kaart hier. Of download hier de gehele lijst.

Kaart van Nederland met GIDS gemeenten

Functie(s): JOGG regisseur, Kwartiermaker Gezond in Smallingerland, Functionaris Gezondheidsbevordering GGD Fryslan
Organisatie: Smallingerland
Functie(s): Directeur
Organisatie: Pharos
Functie(s): Projectleider
Organisatie: Platfom31
Functie(s): Adviseur Gezondheidsbeleid
Organisatie: Gezond Advies & Implementatie
Functie(s): Coordinator lokale aanpak
Organisatie: KWF Kankerbestrijding
Functie(s): Werkervaringsplek Gezond In...
Organisatie: Pharos
Functie(s): Senior Adviseur
Organisatie: Jongeren Op Gezond Gewicht
Functie(s): Jr. Projectleider
Organisatie: Platform31
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen