• In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim. B.Slim richt zich op kinderen met een lage SES en/of allochtone kinderen en daarnaast hun ouders uit de aandachtswijken van Amersfoort. B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht. Om de doelgroep van B.Slim te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak met laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/buurt. B.Slim wordt met GIDS middelen voortgezet en versterkt.

    267
  • Samenwerking tussen publieke en private (PPS) partijen kan in de aanpak van gezondheidsachterstanden veel opleveren. Het uitgangspunt is een gezamenlijk doel waarbij samenwerking meerwaarde oplevert voor elke partner en de maatschappij. In Amersfoort zit de hoofdvestiging van FrieslandCampina en deze wil een ‘good citizen’ zijn en hun naam graag verbinden aan gezonde initiatieven in deze stad, waaronder het B.Slim project.

    1103
  • M@ZL draagt bij aan verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door in te zetten op participatie en gezondheid van leerlingen. M@ZL maakt duidelijk wie, wanneer en met welk doel het ziekteverzuim bespreekt met leerling en ouders. Samen wordt gewerkt aan de weg terug naar school.

    2147

GIDS-Gemeenten

Op deze kaart van Nederland zijn alle GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de stad. Bekijk de kaart hier. Of download hier de gehele lijst.

Kaart van Nederland met GIDS gemeenten

Functie(s): JOGG regisseur, Kwartiermaker Gezond in Smallingerland, Functionaris Gezondheidsbevordering GGD Fryslan
Organisatie: Smallingerland
Functie(s): Directeur
Organisatie: Pharos
Organisatie: Gilde Vakmanschap
Functie(s): Beleidsmedewerker afdeling Sociaal
Organisatie: Tilburg
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Nissewaard
Functie(s): Beleidsadviseur Volksgeozndheid
Organisatie: Utrecht
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Venray
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond in...GIDS-gemeentenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen