Wethouder a/h woord: Raimond de Prez

Drie vragen aan Raimond de Prez, wethouder wonen, stedelijke omgeving en zorg in Delft

1. Waar zie jij de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

"De beste manier om gezondheidsachterstanden te verminderen is door zaken te combineren. Er is natuurlijk al heel veel mogelijk en gezondheid is ook steeds belangrijker geworden; het sijpelt als het ware door in de maatschappij. De clou is: hoe verbind je alles wat er al is? Hoe breng je al die middelen en expertise van mensen bij elkaar? Wij hebben als gemeente een maatschappelijke opgave geformuleerd die gaat over meedoen, gezondheid, ontmoeten in de wijk en de andere sporen die Gezond in… heeft geformuleerd. We hebben vervolgens alle budgetten – ook de GIDS-gelden – op één hoop gegooid. Toen hebben we tegen de professionals gezegd: “Dit is het budget. Jullie moeten nu met een gemeenschappelijk plan komen om met dat geld een bijdrage te leveren aan vermindering van de gezondheidsachterstanden."

"Dat hebben ze gedaan en het is mooi om te zien hoe er allerlei nieuwe producten en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Zo zijn er nu bijvoorbeeld prestatieteams, waarin GGD, maatschappelijk werk, wijk- en buurtwerk, informatie en advies, buurtsportcoaches en MEE met een gemeenschappelijk programma elke dag in de wijk bezig zijn. Een ander mooi voorbeeld is dat sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties samen plannen hebben gemaakt om aanspraak te kunnen maken op de buurtsportclubfunctionaris, die voor zo’n samenwerkingsverband werkt."

 

2. Wat zouden wethouders van GIDS-gemeenten kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt?

"Je moet ervoor zorgen dat je het juiste samenbindende perspectief schetst en laat zien wat de juiste aanvliegroute is. De gemeente heeft op die manier het budget en de partijen samengebracht. Maar daarna is er niets meer gecoördineerd. We zijn op onze handen gaan zitten en de formule blijkt te werken. Dus juist door meer afstand te nemen als overheid, voelen andere partijen zich aangesproken en uitgedaagd om een bijdrage te leveren."

"Natuurlijk nemen we ook onze taak serieus om als onderdeel van de integrale aanpak mensen in een sociaaleconomische zwakkere positie te ondersteunen en te faciliteren. We geven bijvoorbeeld premiekorting voor de zorgverzekering en proberen met zachte hand mensen te bewegen om mee te doen in de samenleving. Ons motto is: iedereen kan wat en niemand hoeft thuis te blijven zitten."

 

3. Wat zijn de valkuilen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden?

"Er wordt te vaak geredeneerd vanuit de analyse: mensen met een laag inkomen zijn vaak ongezonder, dus gaan we ze vertellen dat ze minder moeten roken, gezonder moeten eten en meer moeten bewegen. Daar ben ik al allergisch voor, laat staan de mensen zelf. Je moet er daarom voor zorgen dat je aansluit bij wat de mensen zélf leuk vinden en wat ze toch al doen. En sporten is een van die dingen. Je kunt proberen ouders meer te betrekken bij zo’n vereniging en ze zelf te laten sporten. Maar je moet geen campagnes gaan voeren met voorschriften over wat wel en niet gezond is. Mensen maken zelf wel uit wat ze doen. Dat betekent niet dat je het probleem in één keer oplost, maar je moet beginnen bij de mensen die het wél willen. Vervolgens probeer je de twijfelaars over de streep te trekken. Zo werken we hier stap voor stap aan een gezonder Delft."

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen