Wethouder a/h woord: Hans de Kunder

Drie vragen aan Hans de Kunder, wethouder gemeente Reimerswaal

1.Waar liggen de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

“We voeren een beleid waarbij we de kracht van de dorpskernen gebruiken en burgers betrekken. Kort samengevat komt het erop neer dat we een integrale aanpak hebben, die inspeelt op wat er leeft bij inwoners en dat biedt kansen. Al die zaken rond gezondheid grijpen ook in elkaar. Schulden kunnen bijvoorbeeld een groot effect hebben op de mentale gezondheid. Als uit de statistieken blijkt dat hoger opgeleide mensen gezonder leven, dan moeten we streven naar een zo hoog mogelijk opleidingsniveau in onze gemeente. Dat verbetert de participatie en verkleint de gezondheidsrisico’s. En het is veel beter dan alleen maar eenzijdig beleid maken. Een mooi voorbeeld waar kansen liggen is ‘De Vitale Revolutie’, waarbij GGD Zeeland laat zien hoe je mensen vitaler en gezonder kunt maken met een omgevingsgerichte aanpak. Of ‘De Zeeuwse Huiskamer’, waar  bewoners en ervaringsdeskundigen toekomstige behoeften in beeld brengen, waarvoor bedrijven, overheden en zorgaanbieders dan weer innovatieve oplossingen ontwikkelen.”

 

2.Wat zouden wethouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt die de integrale aanpak bevorderen?

“Als wethouder moet je initiator zijn; stimuleren en bijsturen waar dat nodig is. Dat mijn visie op een integrale aanpak gedragen wordt door betrokkenen, is daarbij van groot belang. Ik laat me ook bijna wekelijks bijpraten, zodat ik weet waar ik dat extra duwtje moet geven. We kijken daarbij steeds vooruit. Hoe gaan we bijvoorbeeld het groeiende probleem van eenzaamheid aanpakken? En als mensen, zoals wij denken, over vijftien jaar juist weer minder lang thuis willen wonen, dan is het goed om daar nu al met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders voorbereidingen voor te treffen. Zodat er tegen die tijd maar weinig aangepast hoeft te worden. We willen ook nog meer doen voor gezinnen met zwaardere problematiek.  Ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen extra aangenomen om niet alleen financieel, maar ook wat betreft aandacht, hierin meer te investeren.”

 

3.Wat zijn de valkuilen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden en hoe voorkom je die als gemeente?

“Je hebt gezond eten, niet roken, minder drinken, bewegen: dat zijn allemaal zaken waar we wat mee doen. Maar het is een valkuil om ons tot die afzonderlijke onderwerpen te beperken. Ik zie het veel breder: maak de omstandigheden waarin mensen leven zo goed mogelijk. Daar komen onder andere ook opleiding en werkgelegenheid bij kijken. Belangrijk is dan om de focus te houden en stapsgewijs op te bouwen. Want gezond beleid vraagt zeker om die integrale aanpak.”

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen