Wethouder a/h woord: Rinda den Besten

Drie vragen aan Rinda den Besten, ambassadeur Gezond in...

1. Waar zie jij de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

Een samenhangende aanpak volgens het model van Gezond in… (5 sporen en 8 pijlers) met een hoofdrol voor de burger! Daar ligt wat mij betreft de sleutel om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Een aantal gemeenten is hiermee al goed op weg. Toch lijkt het soms nog moeilijk om die doelgroep echt te leren kennen. Mijn advies: Ga die wijk in en praat met de mensen waar het om gaat! Wat speelt er bij hen, wat brengt ze in beweging? En stem daar je beleid op af. Durf te discrimineren, op een positieve manier. Want wat voor de ene groep werkt, pakt voor de andere heel anders uit.

Er is veel aandacht voor gezondheid, het is een dankbaar onderwerp voor de media. Een positieve trend waar gemeenten op mee kunnen liften. Ook zie ik dat kansen om beleid te koppelen steeds meer worden benut. Het onderwijs is een van die beleidsterreinen waar kansen liggen om niet alleen jongeren maar ook hun ouders te betrekken. Mooi om te zien dat het onderwijs hier nu veel meer voor open staat dan een aantal jaar geleden.

De politiek heeft steeds meer aandacht voor gezondheid en gemeenten hebben nu een grotere verantwoordelijkheid voor publieke gezondheid dan ooit tevoren. We zijn dus op de goede weg. Een prima kans om ook het thema gezondheidsachterstanden op het netvlies van de (lokale) politiek te krijgen.

 

2. Wat zouden wethouders van GIDS-gemeenten kunnen doen om ervoor te zorgen dat er binnen hun gemeente echte slagen worden gemaakt?

Wethouders zou ik willen oproepen om hun ‘macht’ als wethouder te benutten. Roep partijen bij elkaar en zorg dat men elkaar kent. Het komt helaas nog steeds voor dat ambtenaren van welzijn de ‘collega’s’ bij hun regionale GGD niet kennen. Die verzuiling moet nu echt verleden tijd zijn.

Zorg ervoor dat gezondheid speerpunt is van gemeentebeleid en niet alleen van een wethouder. Zo geef je integraliteit vorm. De gemeente Utrecht is hiermee gestart. Een mooi voorbeeld van hoe het kan! Heeft u al eens gedacht aan een GER, een Gezondheids Effect Rapportage voor het gehele gemeentebeleid? Dit zou een waardevolle toevoeging zijn.

En hoe stel je nu als wethouder die inwoner met een gezondheidsachterstand centraal? Geen eenvoudige klus maar zeker wel mogelijk. Ga op zoek naar rolmodellen om deze groepen te bereiken, zij worden meer vertrouwd dan de gemeente ambtenaar. Laat  hen het gesprek aan gaan en kijk vervolgens aan welke knoppen je moet draaien om problemen voor die inwoner op te lossen voordat je aan gezondheid gaat werken.

 

3. Welke grote valkuilen zie jij?

De grootste valkuil is het verslappen van de aandacht voor kwetsbare groepen. Mensen met de grootste gezondheidsachterstand zijn het meest resistent voor overheidsbeleid en tijdelijke campagnes. Daar bereik je ze niet mee. Het kost veel tijd en inspanning om deze mensen wel te bereiken. Hou daar vooraf rekening mee. Je zult als gemeente alle professionals blijvend moeten betrekken. Gebeurt dat niet dan ben je snel weer terug bij af.

Een andere valkuil is het onvermogen om de doelgroep goed te definiëren. Weet waar die gezondheidsachterstand het grootst is en wie je doelgroep is. Doe een gedegen wijkscan en ga een slag dieper om die doelgroep goed in beeld te krijgen.  Ga vervolgens met deze groepen duurzaam en structureel aan de slag. Dan is de kans van slagen groot!

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen