Wethouder a/h woord: Han de Jager

Drie vragen aan Han de Jager, wethouder

1. Waar liggen de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te ​verminderen?

“In een integrale benadering van de problematiek. Het lokale gezondheidsbeleid apart doen, zonder de andere beleidsterreinen , is een gemiste kans. Een integrale aanpak dus, met gezonde leefstijl als basis. Als JOGG-gemeente weten we natuurlijk al dat gezonde voeding, en bijvoorbeeld water in plaats van zoete vruchtensappen een bijdrage leveren aan onze gezondheid. Die zaken krijgen nog te weinig aandacht op scholen, op het werk en bij sportverenigingen."

"Maar het is nog veel breder: mensen met een lage sociaal-economische status die een uitkering hebben, komen vaak lethargisch op de bank terecht. Wij bieden ze als gemeente bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering. Daar zit ook voedingsvoorlichting bij, een gratis gezondheidscheck en een advies over een gezonde leefstijl. En het is zelfs nóg breder: hoe richt je openbare ruimte in? Hoe zorg je ervoor dat mensen de fiets in plaats van de auto nemen? Hoe betrek je ouderen bij een wandelclubje? We hebben ook ‘TOM in de buurt’, waarbij TOM staat voor Talent, Ontwikkeling en Meedoen. Op die manier proberen wij activiteiten te bevorderen, waarbij we steeds kijken naar wat voor de mensen zélf interessant is. Want dat heb ik zelf ook: ik ga veel liever een stevige wandeling maken met een paar mensen, dan dat ik op een hometrainer ga zitten. Dus aansluiten bij de behoefte van mensen.”


2. Wat doen jullie hiervoor als gemeente en wat laat je aan de andere betrokken partijen over?

“We hebben in Alphen aan den Rijn het subsidiebeleid op z’n kop gezet. We hebben tegen alle clubs en verenigingen gezegd : ‘Als je voor een subsidie van de gemeente in aanmerking wil komen, dan moet je een bijdrage leveren aan de doelstellingen die de gemeente heeft , bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid en een gezonde leefstijl.’  Kort gezegd willen we het sociale domein koppelen aan het maatschappelijk domein. Hoe krijg je een sportvereniging zo ver dat ze iets organiseren voor kinderen die niet zo goed mee kunnen komen? Hoe kun je in de vroeg- en voorschoolse educatie kinderen met taalproblemen mee laten doen aan spel en beweging? Kortom: het gezondheidsbeleid, dat altijd een aparte kolom was, integreren in het totale gemeentelijk denken en handelen. We hebben daar fors op ingezet bij de aanbestedingen.”

 

3. Wat zijn de valkuilen bij een aanpak van gezondheidsachterstanden?

“Dat ligt dan voor de hand: gezondheidsachterstanden moeten niet alleen van de wethouder volksgezondheid zijn. Het moet een breed gedragen onderwerp zijn. En een belangrijk onderwerp, waarbij ook allerlei andere beleidsprogramma’s betrokken moeten worden. Het gezondheidsdenken moet echt tot ontwikkeling komen. Bij de gemeente én de gemeenteraad.”

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen