Wethouder aan het woord: Fleur Imming

Drie vragen aan Fleur Imming, wethouder gemeente Amersfoort

Waar liggen de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

"Als voorbeeld wil ik onze gezonde wijk-aanpak nemen, hierbinnen is ruim aandacht voor de mensen met gezondheidsachterstanden. We hebben op wijkniveau alle professionals het gesprek laten voeren over wat we nu gezamenlijk kunnen doen om de gezondheid van bewoners van de wijk echt te bevorderen. Dat doen we ook aan de hand van gegevens van de GGD. We zijn nu op het spannende moment dat we elkaar allemaal kennen en we een stap verder moeten zetten met goede gezondheidsinterventies die de gezondheid duurzaam verbeteren. Ik ken in ieder geval al een paar concrete interventies waar ik erg enthousiast over ben. Sociaal Vitaal bijvoorbeeld. Dat is voor de vrij ingewikkelde doelgroep van eenzame ouderen, waaronder veel ouderen met gezondheidsachterstanden. W e geven ze een opstapje om niet alleen voor hun gezondheid vitaler bezig te zijn, maar ook voor hun sociale weerbaarheid. Hoe je dat aanpakt? Gewoon, met de data die we hebben aanbellen bij die mensen, een foldertje geven en ze wijzen op de mogelijkheden die Sociaal Vitaal biedt. Je ziet dat het werkt: na een aantal bijeenkomsten zijn ze volop met elkaar aan het wandelen of gymmen. Maar ze gaan óók gezellig bij elkaar op de koffie. Ze worden dus niet alleen fysiek, maar ook sociaal fitter."

Wat zouden wethouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt die de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden bevorderen?

"Gezondheid is meer dan hoe je er fysiek voorstaat. Het is vooral ook waar je plezier uithaalt en waar je gelukkig van wordt. Want gelukkige mensen voelen zich ook beter en geluk heeft in ieder geval invloed op de gezondheidsbeleving.  Daar volgt vanzelf een integrale aanpak uit en ik denk dat wij als wethouders daar echt mee aan de slag kunnen. Er zijn immers handvatten genoeg. Door de decentralisaties natuurlijk, die ons de kans geven levensdomeinen met elkaar te verbinden. Maar ook door de Omgevingswet bijvoorbeeld. Die biedt gemeenten een aanleiding om na te denken over hoe je de fysieke omgeving kunt organiseren als het om gezondheid gaat. Zo kun je dus op veel meer fronten op de gezondheid inzetten en op het terugdringen van sociaal economische gezondheidsachterstanden. Daar ben ik als wethouder gezondheid blij mee, want het  geeft mij meer ruimte om met collega’s op te trekken en ons gezamenlijk in te zetten voor die duurzame verbetering."

"Wat wel basaal is bij zo’n integrale aanpak, is dat het college met een eensluidende opvatting over gezondheid naar buiten komt. Anders blijf je waarschijnlijk heel versnipperd op allerlei eilandjes werken. Je moet het dus ook heel concreet met elkaar hebben over wat er nu precies belangrijk is. Als je iets wilt, moet je het er wel met z’n allen over eens zijn."

Wat zijn de valkuilen?

"Het is lastig dat we in feite over langere tijd, 10 tot 15 jaar, de effecten van zo’n interventie willen meten, want dat is niet in lijn met de kortere looptijd in de politiek. We zijn erg van de korte klap en het snelle resultaat. Daar moeten we overheen kunnen stappen. Continuïteit is van groot belang en die continuïteit moet je zowel binnen als buiten de organisatie organiseren."

"Een andere valkuil is dat je niet alle sleutelspelers op dezelfde manier mee kan nemen in de veranderingen die je wilt doorvoeren. Huisartsen bijvoorbeeld: er zijn er steeds meer die zich goed met ons verbinden, maar het is zeker nog geen schering en inslag. En juist als het gaat om het terugdringen van gezondheidsachterstanden speelt die huisarts een belangrijke rol. Met een goede basisinfrastructuur, zoals we die binnen het Sociaal Domein  hier  in Amersfoort hebben opgebouwd, valt er ook voor de huisarts winst te behalen. We hebben ook gewoon nog tijd nodig om met elkaar die veranderingen goed door te maken."

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen