Wethouder aan het woord: Jur Botter

1. Waar zie jij de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

“Overgewicht, roken en alcoholgebruik komen in sommige wijken veel voor, met name onder inwoners met een lage sociaaleconomische status. Daar is op dit moment de meeste winst te boeken. Samen met de universiteit, de GGD en huisartsen voeren we bijvoorbeeld een campagne in Haarlem-Oost waarin we ouders duidelijk maken hoe schadelijk het is om in het bijzijn van hun kinderen te roken.”

“Voorlichting werkt niet altijd. Ik heb zelf last van overgewicht. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om gedrag te veranderen. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente ook invloed hebben op de omgeving. We kunnen bijvoorbeeld de openbare ruimte anders indelen, zodat mensen meer gaan lopen en fietsen. In het Reinaldapark hebben we onlangs sporttoestellen laten installeren. Je ziet nu dat meer jongeren gebruik gaan maken van het park. Een ander voorbeeld: steeds meer scholen kiezen voor de Gezonde Schoolkantine. Als je het assortiment verandert, pakken kinderen een gezond broodje in plaats van een reep.”

2. Wat zouden wethouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt die de integrale aanpak bevorderen?

“Om te beginnen is het van belang om alert te zijn tijdens collegevergaderingen. Bij elk onderwerp dat aan de orde komt, vraag ik me af of er een link kan worden gelegd met gezondheid. Zijn er bijvoorbeeld plannen voor een nieuwbouwwijk, dan ga ik na of er voldoende is nagedacht over beweegfaciliteiten. Dat is nog geen automatisme voor mensen die betrokken zijn bij nieuwbouwprojecten.”

“Het is belangrijk dat gemeenten hun beleid ook in regionaal verband op elkaar afstemmen. De jeugd van Haarlem komt namelijk geregeld in omliggende dorpen, voor school, om te sporten of om uit te gaan. Samen met andere gemeenten voeren we onder andere een gezamenlijke alcoholcampagne.”

3. Wat zijn de valkuilen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden en hoe voorkom je die als gemeente?

“Er zijn twee valkuilen die ik zou willen noemen. Als eerste: denk niet te snel dat je je campagnedoelstellingen hebt bereikt. Gedrag is hardnekkig, dat wordt nog steeds onderschat. Het is belangrijk dat je de tijd neemt voor een campagne en dat je de boodschap herhaalt. Zo voorkom je dat de inhoud snel wordt vergeten.”

“De tweede valkuil is dat je je doelgroepen niet in de juiste taal aanspreekt. Mensen met een grote gezondheidsachterstand hebben vaak moeite met de boodschap die wij als hoog opgeleide personen communiceren. Met als gevolg dat de boodschap niet overkomt. Dat voorkom je door hen te betrekken bij het maken van een campagne of het schrijven van brieven. Dat doen we steeds vaker. Met hun hulp bereiken we de doelgroep beter.”

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen