Wethouder aan het woord: Irene ten Seldam

Drie vragen aan Irene ten Seldam, wethouder in Almelo

Waar zie je de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?
“De grote kansen zie ik in het investeren in preventie. We zien pas een probleem als we ook echt gezondheidsachterstanden constateren. Dat moeten we voor zijn, en eerder zoeken naar oplossingen. Dit doe je door inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Een mooi voorbeeld binnen onze gemeente is de actieve betrokkenheid van enkele sportverenigingen. Zij hebben, in het kader van laaggeletterdheid, mensen uitgenodigd waarvan ze weten dat zij het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld in het contact maken met anderen omdat ze niet goed genoeg Nederlands spreken. Deze personen zijn gevraagd om als vrijwilliger te komen werken bij de sportclub. Ook kunnen ze dan twee uur per week gratis sporten. Door als vrijwilliger aan de slag te gaan, voelen ze zich weer belangrijk want ze zijn nodig en ze worden gewaardeerd. In de kantines van de sportverenigingen wordt vanuit het ROC ook een opleiding aangeboden. Vanuit hier regelen ze vaak een werkervaringsplek of stageplaats, bijvoorbeeld via de sponsoren van de sportvereniging. Na het behalen van hun diploma’s vinden sommigen een baan en anderen stromen door naar een vervolgopleiding. Op deze manier zorg je ervoor dat mensen weer vol in het leven staan. Een man die meedeed aan het traject zei tegen mij: “Mijn kinderen zijn weer trots op mij, dat is het mooiste wat er is!” Door dit allemaal te combineren, bied je veel aan en heb je één programma dat gericht is op preventie van gezondheidsachterstanden.”

Wat zouden wethouders van GIDS-gemeenten kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt?
“Wat heel belangrijk is, is dat wethouders van GIDS-gemeenten goed kijken en luisteren wat er speelt in de samenleving en waar mensen behoefte aan hebben. De ideeën van inwoners, moet je heel serieus nemen. Het idee dat ik hiervoor noemde, komt niet vanuit het stadhuis maar vanuit de combinatiefunctionaris in samenspraak met een sportvereniging waar enthousiaste en bevlogen mensen werken.”

“De inwoners van Almelo weten dat ze bij ons kunnen aankomen met mooie initiatieven, wij faciliteren waar het nodig is. Want de beleving van de mens is anders dan die van de overheid.”

Wat zijn de valkuilen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden?

“Geld is vaak leidend. Veel organisaties komen met voorstellen om hun plannen te laten financieren door ons. Zij doen dit met de beste bedoelingen, maar het effect op de lange termijn is er vaak niet. Als het geld op is en het project ten einde loopt, dan stopt het vaak helemaal. Daarom gaat een deel van het budget dat wij te besteden hebben naar een fonds. Inwoners die goede ideeën hebben, kunnen daar een beroep op doen. Om deze plannen te realiseren hebben we een aantal eenvoudige criteria opgesteld, waar zo’n idee aan moet voldoen. Ik zeg altijd: schrijf op wat je droom is, hoe denk je dit te kunnen realiseren en waar kunnen we je bij helpen. Vervolgens beoordeelt een aantal mensen intern deze aanvragen.”

“Een valkuil is dat wij de initiatieven allemaal als project benoemen. Maar een project kent een begin en een eind. Als je echt die gezondheidsachterstanden wil aanpakken dan moeten deze initiatieven langer kunnen draaien. Vanuit de mensen zelf, gericht op de preventieve kant.”

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen