Wethouder aan het woord: Janneke Sparreboom

Drie vragen aan Janneke Sparreboom, wethouder in Lelystad

  1. Waar zie jij de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

`De aanpak moet gericht zijn op onze inwoners en dat betekent dat we moeten aansluiten bij de behoeften en de vermogens van de inwoners. Naast de leefstijl ook kijken naar andere factoren die van invloed kunnen zijn. De top down benadering, waarbij instrumenten worden aangeboden om de leefstijl te verbeteren, werkt niet wanneer inwoners bijvoorbeeld te maken hebben met schulden en stress. Juist de groep inwoners die te maken hebben met gezondheidsachterstanden, hebben vaak andere problemen waardoor interventies op leefstijl voor hen minder goed werken. Die leefstijlinterventies mogen daarom niet op zichzelf staan, maar moeten onderdeel zijn van een maatwerk aanpak per inwoner of per gezin. En een gezonde leefstijl en gezonde keuzes maken, moeten weer normaal worden gemaakt, vooral als het om de jeugd gaat. De omgeving moet een gezonde omgeving zijn en dat is nu nog niet het geval.

In de gemeente Lelystad zijn we in twee wijken van de stad aan de slag gegaan met GIDS-gelden. In deze wijken richten we ons op kinderen van 8 t/m 14 jaar. We hebben een leefstijlcoach aangesteld die onder andere zorgt voor verbindingen in de wijk. Zo zijn verbindingen gemaakt met het gezondheidscentrum, de school en de ouders. Huisartsen komen langs op scholen om voorlichting te geven. Er worden projectweken op scholen georganiseerd rondom thema’s zoals roken en gezonde voeding. Met de kinderen wordt op school gekookt. De kinderen vertellen thuis wat ze hebben geleerd op school, zo maak je indirect de ouders bewust van gezonde voeding. Je ziet steeds meer enthousiasme en meerdere partijen aanhaken. Alsof het zich als een olievlek verspreidt.

  1. Wat zouden wethouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt die de integrale aanpak bevorderen?

Het gaat niet alleen om bewegen, gezonde voeding en bewustwording maar het gaat ook om de fysieke omgeving. Je hebt eigenlijk een heel college nodig om ervoor te zorgen dat het thema gezondheid de aandacht krijgt die het verdient. Nu we aan de slag gaan met de ´Omgevingswet´ zijn er kansen om dat breed te verspreiden en het draagvlak daarvoor te krijgen. Ook in colleges. Geef het thema gezondheid een goede positie in gemeentebesturen zodat dit thema belangrijker wordt.

  1. Wat zijn de valkuilen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden en hoe voorkom je die als gemeente?

Onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld en de vermogens van de inwoners is een grote valkuil. Wij vinden het misschien heel logisch dat we voldoende moeten bewegen en genoeg groente en fruit moeten eten, maar voor veel mensen die ook financiële problemen hebben, is dat niet zo eenvoudig.

Bij een integrale aanpak zijn vaak meerdere partijen betrokken, daarom moet iedereen zich bewust zijn van wat zijn of haar aandeel is en met welk doel we bezig zijn. Zijn we in staat om die focus aan te brengen vanuit verschillende disciplines en daar overeenstemming over te krijgen? Wij proberen het nu vanuit de gemeente op gang te brengen. In de wijken waar de genoemde projecten lopen, doen huisartsen, fysiotherapeuten en andere (zorg)professionals ook volop mee. Maar dat is niet in alle wijken zo en het liefst zou ik dat wel overal zo zien. Daar ligt nog een opgave: partijen bij elkaar brengen en zorgen dat we de goede focus aanbrengen.  Belangrijk is om hen te laten zien welke resultaten we daarmee behalen en welke winst zij eruit kunnen halen.´

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen