Wethouder aan het woord: Mirjam Pauwels

Drie vragen aan Mirjam Pauwels, wethouder gemeente De Wolden 

1. Waar zie jij de grootste kansen om gezondheidsachterstanden duurzaam te verminderen?

In het echte contact met mensen zie ik grote kansen. Bij mensen op bezoek gaan en de vragen ophalen, aanwezig zijn in de buurten en wijken. Eerst zien waar de behoefte is en daarna kijken hoe je de mensen opnieuw kan bereiken om het aanbod onder de aandacht te brengen. Als je mensen eenmaal kent, en je vindt iets dat aansluit bij hun behoefte dan kan je echt een slag maken.

Als ik kijk naar onze eigen gemeente, dan zie ik dat wij aan het vergrijzen zijn. De groep van kwetsbare ouderen wordt steeds groter, daarom hebben wij de GIDS-gelden vooral gericht op ouderen. Hoe kun je zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en ook nog eens prettige jaren hebben? We ondernemen veel op het gebied van preventie. Zo bieden wij valpreventie en fittesten aan. En we gaan met ze in gesprek. Hoe zelfredzaam zijn ze nog? En wat hebben ze nodig? Ook op sociaal gebied, omdat eenzaamheid bij deze doelgroep vaak voorkomt. Maar we bieden bijvoorbeeld ook cursussen aan om digitaal vaardiger te worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze mee kunnen doen, we helpen ze om te participeren. Wil iemand bewegen maar diegene weet niet hoe? Dan nemen we ze bij de hand en introduceren we ze bijvoorbeeld bij een wandelclubje.

2. Wat zouden wethouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente echte slagen worden gemaakt die de integrale aanpak bevorderen?

Zorg dat je dichtbij de mensen blijft. Laagdrempelig aanwezig zijn op de plekken waar mensen komen en ze echt benaderen. Spreek ze aan en neem ze aan de hand mee. Pas dan krijg je mensen echt zover dat ze ergens naartoe komen.

En investeren in de relatie met de huisarts. Zodat je mensen op de juiste manier kan doorverwijzen. Mensen die geen groot netwerk hebben, zich zorgen maken of die kwakkelen met hun gezondheid gaan vaak naar de huisarts. Het is daarom belangrijk dat huisartsen het gemeentelijk aanbod goed kennen.

3. Wat zijn de valkuilen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden en hoe voorkom je die als gemeente?

De valkuil ligt vooral bij het denken voor anderen. Als gemeente moet je niet zelf verzinnen wat goed is voor de mensen, zorg juist dat je vraaggericht bent. Dingen die wij vanzelfsprekend vinden, kunnen voor anderen enorme drempels zijn waardoor ze vastlopen.

Daarnaast is het belangrijk dat partijen goed op elkaar zijn afgestemd, dus investeren in elkaar! Zo hebben we het Integraal Kindcentrum. Dit is een netwerk van zorgverleners, kraamzorg, jeugdarts, GGD maar ook de school. Er is geen koude overdracht meer die lang duurt, in een IKC kunnen ze elkaar makkelijk vinden en er zijn korte lijnen. Ook sportcoaches zijn hierbij betrokken. Zij zijn aan school verbonden en laten kinderen op een speelse manier kennis maken met gezond eten en sporten.

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen