(Landelijke) bijeenkomsten

Landelijke studiedag Gezond in... 'Koppelkansen'
7 november 2018

Pak die koppelkansen en luister naar inwoners, dat waren twee belangrijke boodschappen tijdens de 7e landelijke studiedag van Gezond in… op 7 november in Amersfoort. Een uitverkochte zaal en veel deelnemers die collega’s uit andere domeinen meenamen. 

Hieronder vind je een terugblik op deze  dag. 
 

Hand-outs presentaties 

Foto's & Beeldverslag 

Bekijk hier de foto's van deze dag.
Het beeldverslag vind je hier. 

 

Landelijk Congres GIDS/Gezond in... 22 november 2017

Hoe pakt Londen gezondheidsachterstanden aan? En wat zijn de ideeën van o.a. burgers, wethouders, wetenschappers en de eerste lijn voor de toekomst? Op 22 november j.l. organiseerde Gezond in… het Landelijk Congres GIDS/Gezond in…

Wilt u nog even terugblikken op het Landelijk Congres of heeft u de dag gemist? Bekijk hier de foto's van het Landelijk Congres

Bekijk hier de aftermovie van het Landelijk Congres

Lees hier de samenvatting van de presentatie van Gail Findlay

Bekijk hier de presentatie van Gail Findlay

Bekijk hier de deelnemerslijst

 

Landelijke studiedag 'Boost' de verandering 21 juni 2017

De beste ‘boost’ die je kunt bedenken werd nog maar eens benadrukt bij de start van de zesde landelijke studiedag: nog vier jaar door! Ambassadeur Rinda den Besten is blij en trots dat GIDS en Gezond in... doorgaan de komende vier jaar. Blij met de waardering en de erkenning dat een lange adem nodig is om gezondheidsachterstanden terug te dringen. “Dat hebben we met z’n allen gedaan!” Directeur Pharos, Monica van Berkum: “Wat er in al die gemeenten vanuit een diepe motivatie gebeurt is… echt mooi.”

Zie hier de foto's en video van de studiedag

Bekijk hier de resultaten van de plenaire quiz van de studiedag. 

Hand-outs van de plenaire presentaties:

Plenaire presentatie
Wouter Hart - ‘Veranderen vanuit de bedoeling: gezondheid voor iedereen’
Dr. Maria van den Muijsenbergh – ´Pleidooi voor ongelijke behandeling´

Hand-outs deelsessies:

Deelsessieronde 1

1.1 Krachtige coalities en Kerngedachten die de aanwezigen deelden
1.2 Mini leerkring - Armoede, Schulden & Gezondheid
1.3 Gezond in… voor beginners
1.4 Netwerkleiderschap; werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid (tijdens deze deelsessie werd geen gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie)
1.5 Inzicht in gezondheidsverschillen op wijkniveau

Deelsessieronde 2
2.1 Boost je competenties! (tijdens deze deelsessie werd geen gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie)
2.2 Leefomgeving in de lift
2.3 Jong geleerd oud gedaan: het onderwijs als partner
2.4 Hoe voorkom je dat vluchtelingen de nieuwe mensen met gezondheidsachterstanden worden?
2.5 Maak impact met je pitch!

 

Landelijke studiedag 'Munt slaan uit GIDS' 3 november 2016

Lees hier het verslag van de landelijke studiedag 'Munt slaan uit GIDS' van 3 november. 

De vijfde studiedag van Gezond in… Munt slaan uit GIDS was wederom een goed bezochte dag. Gemeenten uit het hele land kwamen bij elkaar om zich te laten inspireren en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Naast beleidsmedewerkers van GIDS-gemeenten waren verschillende GGD’en partnerorganisaties aanwezig.

Nadat ze muzikaal werd aangekondigd, opende Gezond in… ambassadeur Rinda den Besten donderdag 3 november de studiedag in het Muntgebouw in Utrecht. Om deelnemers warm te draaien werd gestart met een quiz, want hoe hoog is bijvoorbeeld het percentage Nederlanders dat een risico loopt in armoede te vervallen? Niet iedereen wist dat dit toch al 16% van de bevolking is.

Vervolgens liet programmaleider Daphne Ketelaars ons zien wat het programma al heeft bereikt en waar we naar toe willen. In een video werd het werkbezoek van Gezond in… met staatssecretaris van Rijn aan de gemeente Smallingerland getoond. Deze reportage maakt zichtbaar hoe deze gemeente GIDS benut.

Plenaire spreker was prof dr. Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde (AMC). Zij liet zien hoe je doelen kunt stellen bij een integrale aanpak en op welke manier je kunt monitoren.

Tijdens de deelsessies konden de deelnemers kiezen uit thema’s als Armoede, schuldhulpverlening en gezondheid, Hoe (be) doel je en e-Health.  In de middag konden de deelnemers in korte sessies verschillende experts ontmoeten om mee in gesprek te gaan over prangende vragen als ‘Hoe zetten we sport en bewegen in als middel binnen het sociaal domein?’ en ‘Hoe laat ik sociale marketing voor onze gemeente werken?’. Vijftien experts van partnerorganisaties leverden hun bijdrage aan dez ‘ontmoetingen’. De dag werd afgesloten met een lied op maat waarbij het publiek in kanon meedeed. Tijdens de borrel was er nog uitgebreid tijd om te netwerken. De volgende studiedag vindt plaats op 21 juni 2017 in Amersfoort. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Hand-outs van de plenaire presentaties:

Prof. dr Karien Stronks - Doelen stellen en monitoren

Aanbevelingen voor beleids onderzoek:

 Tips van de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak

Hand-outs deelsessies:

1.1 Integrale aanpak: What's in a name?
1.2 e-Health
     - Programma 'Do Something Different'
     - GGD Appstore
1.3 Lokale verbinding van GIDS en JOGG
     - Tips voor gemeenten met JOGG en GIDS
     - Leerpunten JOGG en GIDS
1.4 Gezondheid & ruimte

2.1 Hoe (be) doel je?
2.2 Samenwerking gemeenten en verzekeraars bij gezondheidsachterstanden
    - Inzet van Regionale Ondersteunings Structuren
    - BS&F Samen voor de gezondheidswinst
2.3 Effectieve communicatie - hoe zorg ik voor communicatie die aansluit?
2.4 Armoede, schuldhulpverlening en gezondheid

Landelijke studiedag 'Durf dwars te denken' 23 juni 2016

Handouts van de plenaire presentaties:

Landelijke Studiedag 'Verleiden, verbinden en verdiepen' 19 november 2015

Op de studiedag van 19 november werd onder het motto 'verleiden, verbinden en verdiepen' veel kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De dag begon plenair met een interview met Jack Hutten (ministerie van VWS) en ambassadeur Rinda den Besten. Daarin werd benadrukt dat het aanpakken van gezondheidsachterstanden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de lokale én landelijke overheid. Hoogleraar maatschappelijke zorg Judith Wolf sprak over de relatie armoede en gezondheid, en hoe hulpverleners die vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Sabine Quak sloot de ochtend af met de nieuwe armoedeaanpak in de gemeente Utrecht en de relatie die deze aanpak heeft met gezondheid. 

Lees hier het verslag van de landelijke studiedag Verleiden, verbinden en verdiepen van 19 november. 

Hand-outs van de plenaire presentaties:

Hand-outs workshops:

 

Landelijke studiedag ‘Kansrijke ontmoetingen’ 4 juni 2015

Kansrijke ontmoetingen vonden plaats tijdens de landelijke studiedag op 4 juni. Ambassadeur Rinda den Besten onderstreepte nog eens het belang van Gezond in... Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc, nam het publiek mee in de wereld van de huisarts. ‘Motiveer die huisarts om met uw gemeente samen te werken’, was zijn betoog. En Irene ten Seldam, wethouder uit Almelo, vertelde hoe ze in haar stad het thema Gezondheid integraal oppakken. Haar advies: start met ‘omdenken’, we gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en dat hoeft echt niet altijd veel te kosten. Tijdens vier interactieve workshops inspireerden gemeenten elkaar met hun zeer uiteenlopende ervaringen. 

Lees hier het uitgebreide verslag van deze dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand-outs van de plenaire presentaties:

Hand-outs workshops:

Startbijeenkomsten 2014

In juni en oktober 2014 vonden twee startbijeenkomsten plaats. Het jaar werd afgesloten met een studieochtend waar ruim 80 mensen uit 50 gemeenten aanwezig waren. Gemeenten konden met elkaar van gedachten wisselen en ervaring delen op een aantal thema’s zoals ‘hoe begin ik met een integrale aanpak’, ‘hoe betrek ik burgers’ en ‘hoe leg ik de verbinding tussen sociale wijkteams en gezondheid’. 

Startconferentie 19 juni 2014

Download fotoverslag

Landelijke Studieochtend 11 december 2014

Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn een hardnekkig probleem in onze samenleving. Maar hopeloos is het zeker niet, zo bleek donderdag 11 december. Als je maar de wijk in gaat en voor een integrale aanpak kiest.

Ondertussen zijn er 164 gemeenten aangesloten bij Gezond in…, het landelijke stimuleringsprogramma dat ondersteuning en advies geeft bij de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 55 van deze gemeenten hadden bij deze bijeenkomst vertegenwoordigers in de zaal. Ze kregen nog eens te horen hoe groot de uitdaging is, zoals ook het Sociaal Cultureel Planbureau deze week weer aangaf.

Lees verslag

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen