Op weg naar MKBA's voor preventie en zorg

Maatschappelijke kosten-baten analyses zijn een van de instrumenten om kosteneffectiviteit van (beleids) maatregelen te bepalen. Om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van MKBA’s te waarborgen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2013 een algemene leidraad MKBA opgesteld. Dit rapport is bedoeld als een eerste stap om te komen tot een dergelijke werkwijzer voor volksgezondheid en zorg. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat een goede MKBA ook op het terrein van volksgezondheid en zorg een bijdrage kan leveren aan de beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen. Daarvoor moeten nog wel enkele methodologische aspecten nader uitgewerkt en bediscussieerd worden. Belangrijke thema’s daarbij zijn: verdelingseffecten, de waarde van gezondheid in euro’s, het kwantificeren van arbeidsbaten en het waarderen van toekomstige baten (de ‘discontovoet’).

Details

Geplaatst op: 7 september 2015
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen