}
Praktijkvoorbeeld

Een kansrijke start voor alle Groningse kinderen

Ieder kind verdient een goede start. Waar je wieg ook staat. Maar hoe zorg je daar als gemeente voor? Met wie werk je samen, en wat doe je dan? In dit voorbeeld lees je hoe een werkgroep in de gemeente Groningen werkt aan een goede start voor ieder kind.

Sinds de zomer van 2019 gaat de werkgroep ‘Zwangeren Centraal’ verder als de “Coalitie Kansrijke Start Groningen”. Deze coalitie zet zich in voor ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte van Groningse kinderen. Zo willen zij Groningse kwetsbare gezinnen makkelijker bereiken en beter begeleiden tijdens de eerste duizend dagen.

Sterftecijfers

In de gemeente Groningen stierven veel baby’s rond de geboorte. Deze hoge sterftecijfers moesten omlaag. Het was tijd voor actie vanuit de gemeente Groningen en de Groningse zorgprofessionals. Daarom startten zij in 2011 de werkgroep ‘Zwangeren centraal’. Deze werkgroep kan bestaan met steun van het programma Healthy Pregnancy 4 All (HP4All)  Al gauw sloten meer professionals aan;

 • Gynaecologen;
 • Verloskundigen uit de eerste – en tweede lijn;
 • Kraamzorg;
 • JGZ;
 • Huisartsen;
 • Maatschappelijk werkers vanuit ziekenhuizen;
 • Zorgverzekeraar Menzis

Samen werkt deze werkgroep om de juiste zorg te kunnen bieden aan iedere moeder, vader en kind. De gemeente leidt de werkgroep. Zij stelt prioriteiten en geeft richting. Ook bieden ze subsidies om de geboortezorg te kunnen verbeteren als dat nodig is.

De partijen in de werkgroep zorgen ook op praktisch niveau voor een gezonde start voor ieder kind. Zo hebben zorgprofessionals in ziekenhuizen multidisciplinaire overleggen over dit onderwerp. Ook is er een Preventief Platform waarin JGZ, kraamzorg en verloskundigen met elkaar samenwerken.

Niet alleen medisch

Het is belangrijk dat gynaecologen en verloskundigen problemen voor of tijdens de zwangerschap op tijd zien. Daarom werkte de werkgroep aan één gezamenlijk plan voor vroegsignalering. Maar door een gezonde start alleen medisch aan te pakken, zouden de sterftecijfers niet dalen.

Je moet ook weten of er andere problemen zijn. Bijvoorbeeld schulden, of slechte huisvesting. Alleen zo kun je de goede zorg en ondersteuning bieden aan een gezin. Om dit in kaart te brengen gebruikten de gemeente Groningen en de Groningse zorgprofessionals de AlphaNL vragenlijst. Ook maakten ze zorgpaden. Met deze zorgpaden weten zorgprofessionals bijvoorbeeld naar wie ze door kunnen verwijzen bij welke problemen.

Tot slot kunnen verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en andere professionals bellen naar de JGZ. Daar kunnen zij hun zorgen over aanstaande ouder(s) of een gezin melden. De JGZ kan de zorg voor deze gezinnen dan oppakken vanuit het Wij-team.

Coalitie Kansrijke Start

Sinds de zomer van 2019 gaat de werkgroep verder als de “Coalitie Kansrijke Start Groningen”. Deze coalitie zorgt voor ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte. Zo willen zij kwetsbare gezinnen makkelijker bereiken en beter begeleiden.

Tips

 • Ga op zoek naar enthousiaste collega’s uit verschillende domeinen Zij kunnen anderen ‘meenemen’.
 • Denk vanuit de mensen die je in je werkgroep wilt hebben; wat levert het hen op? Hoe overtuig je hen om mee te doen?
 • Pak als gemeente de regierol. Professionals weten vaak wel dat een gezonde start belangrijk is, maar hebben in de praktijk niet genoeg tijd om zelf bijeenkomsten te organiseren.
 • Gebruik je kennis. Als gemeenteambtenaar weet je veel over wijken, voorzieningen en je inwoners. Dit zijn dingen waarvan de geboortezorg niet altijd op de hoogte is.
 • Kijk uit dat je niet ‘overregelt’. Je kunt samenwerking niet afdwingen of opleggen.
 • Besef dat werkgroepen en gesprekken voor professionals extra investering vraagt. Zij krijgen hier niet altijd voor betaald.
 • Zorg voor betrokkenheid van de politiek en beleid van andere beleidsterreinen. Kansrijke start is niet alleen ‘van de zorg’.