Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet

Op 2 juni 2017 geplaatst door

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021 (zie de brief van de staatssecretaris van VWS van 23 maart 2017 aan de Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 32 793, nr. 267). Een bedrag van € 5 miljoen was al meerjarig beschikbaar en er vindt nu een ophoging plaats naar € 19,440 miljoen. Bij de verdeling van de middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek voortgezet. Op basis van de statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een selectie van wijken met de laagste statusscore ten opzichte van andere wijken in Nederland gemaakt. De middelen zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners in deze wijken, met een minimum van € 20.000 per gemeente.
De opzet van het stimuleringsprogramma GIDS blijft ongewijzigd. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal-economische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Een lokale en integrale aanpak is daarbij van belang.

Bron: Rijksoverheid Meicirculaire gemeentefonds 2017

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen