Minister Hugo de Jonge, bezoekt Schiedam als inspirerend voorbeeld gezonde start

Op 7 februari 2018 geplaatst door

Kennis en ervaring ‘gezonde start’ (Healthy Pregnancy 4all) via stimuleringsprogramma Gezond in... naar 165 gemeenten

Minister Hugo de Jonge, minister van VWS, bracht vandaag een bezoek aan de gemeente Schiedam. De minister wil investeren in de gezondheid van toekomstige generaties. In Schiedam bekeek hij met eigen ogen hoe de gemeente de kans op een gezonde start vergroot. De minister ging hierover in gesprek met leerlingen van het ProNova college, gezondheidsvoorlichters, CJG, gemeente Schiedam en verloskundigen.

Een gezonde start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Investeren in de gezondheid van toekomstige generaties begint bij het ongeboren kind en ouders. Zelfs al voor de zwangerschap. De kans op een gezonde start is niet gelijk verdeeld; kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Niet alleen medische, maar juist ook niet-medische factoren (zoals armoede, schulden, huisvesting, isolement en psychosociale problematiek) spelen een belangrijke rol.

Een samenhangende aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende problematiek is nodig. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het sociaal domein, het lokale gezondheidsbeleid en kunnen verbinding leggen met het medische domein. Zo kunnen zij gezondheidsachterstanden op latere leeftijd helpen voorkomen.

Minister de Jonge bezocht Schiedam om van betrokkenen te horen hoe dit in de praktijk werkt. Schiedam is één van de 17 gemeenten die met kennis uit het programma Healthy Pregnancy 4all (Erasmus MC), werkt aan een samenhangende aanpak rond gezonde start.

Om hiervoor aandacht te vragen en meer gemeenten te kunnen ondersteunen, gaan Erasmus MC, onderzoeksinstituut DRIFT en het landelijke stimuleringsprogramma Gezond in…(Pharos en Platform31), de komende drie jaar samenwerken. Met de kennis en ervaring van deze partijen kunnen de 165 GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) hun lokaal beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden verbreden en versterken op gezonde start. Parallel gaat een verdiepend onderzoek lopen in meerdere gemeenten. Hierover gaat Gezond in… binnenkort met GIDS-gemeenten in gesprek. De minister trekt voor dit advies en onderzoek 1,5 miljoen euro uit. Ook kondigde de minister aan dat hij nog voor de zomer komt met een landelijk actieprogramma  'Kansrijke Start'

Over de samenwerkende partijen:

HP4All is in 2011 gestart om bij te dragen aan het terugdringen van perinatale sterfte en ziekte in Nederland. Kernelementen zijn samenwerking tussen geboortezorg en gemeenten; een gestructureerde aanpak voor risicosignalering; gevolgd door toeleiding naar zorg in het sociale domein (zorgpaden); en daar waar nodig multidisciplinair overleg. HP4all wordt uitgevoerd door Erasmus MC met subsidie van het ministerie van VWS. Meer info:https://www.erasmusmc.nl/HP4All/

DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheidstransities. Het staat (inter)nationaal bekend om haar unieke focus op transitiemanagement, een aanpak waarbij wetenschappelijke inzichten over transities door middel van toegepast actie-onderzoek worden vertaald in praktische handvatten en sturingsinstrumenten. DRIFT heeft vier kernactiviteiten die elkaar aanvullen, aanscherpen en inspireren: academisch onderzoek, advies, onderwijs en publiek debat. Meer informatie: www.drift.eur.nl

Gezond in... is het stimuleringsprogramma dat 165 GIDS-gemeenten adviseert bij hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Dit programma wordt uitgevoerd door Pharos (het landelijk expertise centrum gezondheidsverschillen) en Platform31 (kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio), met financiering van het ministerie van VWS. Vanuit het rijk ontvangen 165 gemeenten -  gemeenten met wijken met de grootste achterstanden – hiervoor vanuit de decentralisatie-uitkering middelen (in totaal 150 miljoen, 2014 – 2021). Meer informatie: www.gezondin.nu

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pharos Gezond in...
Functie: Senior Communicatieadviseur
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen