Gesprekstool voor het combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

Op 30 augustus 2018 geplaatst door

Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen.  Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Gezond in... en het Verwey-Jonker Instituut, ontwikkelden hiervoor een gesprekstool die gemeenten op weg helpt.

De Gesprekstool voor gemeenten bestaat uit drie delen:
Stap 1 - De balans opmaken: waar staat uw gemeente?
Stap 2 - De verdieping op zes thema’s
Stap 3 - Welke acties gaan we uitvoeren?

De Gesprekstool helpt gemeenten bij de start en/of bij het verdiepen van de gebundelde aanpak. Zo kunnen ambtenaren armoedebeleid, ambtenaren (publieke) gezondheidsbeleid en aanjagers of kwartiermakers snel in kaart brengen wat er al gebeurt op de verschillende beleidsdomeinen en hun ambities koppelen en aanscherpen. Beleidsmedewerkers kunnen de uitkomsten gebruiken om de onderwerpen op de beleidsagenda te krijgen en om tot nieuwe creatieve ideeën en concrete plannen te komen.

De Gesprekstool is ontwikkeld door het programma Gezond in... en het Verwey- Jonker Instituut, met medewerking van acht gemeenten. Als startpunt is een vragenlijst uitgezet onder GIDS-gemeenten. Dit om te inventariseren welke vernieuwende initiatieven er zijn bij gemeenten om langdurige armoede te bestrijden/voorkomen en of zij dit combineren met gezondheidsbeleid. Daarna is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd naar bestaande methoden in Nederland en het buitenland, en is met acht gemeenten gesproken over hun (beleids)aanpakken en behoeften. Op basis van deze gesprekken – veelal met een projectleider en/of beleidsmedewerkers op zowel armoedebeleid als publieke gezondheid – is de Gesprekstool voor gemeenten ontwikkeld.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen