Bouwen aan lokale coalities Kansrijke Start

Op 11 april 2019 geplaatst door

Bouwen aan lokale coalities Kansrijke Start

Meer dan honderd GIDS-gemeenten bouwen aan lokale coalities voor een kansrijke start van kinderen. Op 11 april kwamen gemeenten samen met hun lokale partners bij elkaar in Utrecht voor een startbijeenkomst. Minister Hugo de Jonge lichtte het actieprogramma Kansrijke Start toe, evenals het belang van lokale coalities waarin partijen samenwerken die een rol spelen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen en hun ouders.  

Ieder kind verdient een goede start

Ieder kind verdient de best mogelijke start. Dat is het uitgangspunt van het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS. Hoewel we in Nederland een goed functionerende geboortezorg hebben, zijn er verschillen in de kans op zo’n goede start van het leven. Er is steeds meer kennis over de grote invloed van de eerste 1000 dagen van een kind op de gezondheid in de rest van het leven. Een kind dat in de eerste ‘vormende’ fase bloot staat aan risicofactoren heeft een grotere kans op fysieke en psychische problemen op latere leeftijd (o.a. suikerziekte, hart- en vaatziekte en overgewicht). Kortom: deze eerste fase is van invloed op een gezonde ontwikkeling en het al dan niet ontstaan van gezondheidsachterstanden.

De grote uitdaging is het vergroten van de kans op een gezonde start bij kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het gaat daarbij niet alleen om medische of verloskundige risico’s, maar juist ook om risico’s bij ouders die stress met zich meebrengen zoals huiselijk geweld, verslaving, schulden of armoede. Ook de omgeving waarin het kind geboren wordt is van invloed. Denk hierbij aan zaken als huisvesting, geluidsoverlast, criminaliteit en werkloosheid. Omdat vele partijen betrokken zijn bij ouders en kinderen in deze fase is samenwerking rond de eerste 1000 dagen zo belangrijk. Het actieprogramma Kansrijke Start stimuleert gemeenten daarom lokale of regionale coalities te bouwen of te versterken, om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start ondersteunt gemeenten hierbij. Dit programma wordt uitgevoerd door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

 

Stimuleringsprogramma

GIDS-gemeenten komen in aanmerking voor de impuls Kansrijke Start en kunnen meedoen met het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start. Het hoofddoel van het stimuleringsprogramma is het ondersteunen van (GIDS-)gemeenten bij het bouwen danwel versterken van lokale coalities en het delen van kennis rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Dit met speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen. Ruim 100 gemeenten hebben zich al aangemeld. GIDS-gemeenten die zich nog niet hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke Start kunnen dat nog doen bij de Rijksoverheid tot uiterlijk 1 november 2019 via onderstaande link:

Aanmelden impuls Kansrijke Start

Ook andere (niet-GIDS) gemeenten kunnen uiteraard een lokale coalitie Kansrijke Start vormen en gebruik maken van alle beschikbare kennis uit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start en ervaringen delen met andere gemeenten tijdens landelijke en/of regionale bijeenkomsten. Niet-GIDS-gemeenten kunnen zich via onderstaande link aanmelden als zij meer informatie willen ontvangen vanuit het stimuleringsprogramma.

Aanmelden informatie stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Over Pharos

Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start wordt uitgevoerd door Pharos, het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos heeft, via het programma Gezond in… , ruime ervaring met het op maat ondersteunen van gemeenten bij hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Daarnaast heeft Pharos, via haar programma Gezond opgroeien, kennis over het thema en een breed netwerk binnen de jeugdhulp en is Pharos betrokken bij andere trajecten rond Kansrijke Start (Healthy Pregnancy for All en traject 5 van het Programma Sociaal Domein). Meer weten? Kijk op www.pharos.nl.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen