Startbijeenkomst Gezondheidscheck in de wijk

Op 9 juli 2019 geplaatst door

Wil je als gemeente innovatief aan de slag met persoonlijke preventie in de wijk en bovendien inzicht in gezondheidsdata? Kom dan naar de startbijeenkomst Gezondheidscheck in de wijk op 19 september a.s. Je hoort daar alles over de pilots met persoonlijke preventie via eHealth die enkele gemeenten starten in achterstandswijken. Dit doen zij via een kansrijk en gevalideerd eHealth-instrument: de Persoonlijke Gezondheidscheck van &Niped. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw gemeente? Schrijf je dan snel in voor de startbijeenkomst op 19 september.  

Startbijeenkomst

De pilots en de bijeenkomst zijn een initiatief van Pharos (eHealth4all) en Vita Valley (Vitaal leven). Tijdens deze bijeenkomst geven zij toelichting op de pilots en nemen ze je mee in de praktijk van gemeenten die er mee van start gaan. Je krijgt uitleg over o.a. duurzame financiering, de Social Return On Investment-methodiek en innovatief contracteren. Én ze wisselen met je van gedachten over wat jouw gemeente nodig heeft om een krachtig wijkinitiatief neer te zetten om van de Gezondheidscheck in de wijk een succes te maken.

Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een online vragenlijst, die inwoners zelf op een eigen gekozen tijdstip kunnen invullen, desgewenst aangevuld met diagnostische zelftests. De invuller ontvangt een compleet persoonlijk gezondheidsrapport met zijn of haar eventuele gezondheidsrisico’s en aanbevelingen voor een betere leefstijl. De geanonimiseerde uitkomsten leveren gemeenten een schat aan belangrijke informatie op over de gezondheid van inwoners.

Gebruik stimuleren voor iedereen

De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt nog vrijwel niet ingevuld door lager opgeleiden, migranten en ouderen die minder digitaal vaardig zijn. En dat is jammer want juist zij hebben extra ondersteuning nodig om hun gezondheid te verbeteren. De Persoonlijke Gezondheidscheck is daarom toegankelijker en begrijpelijker gemaakt zodat invullen ervan eenvoudiger is. Daarnaast is voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn, ondersteuning en begeleiding nodig bij het invullen. 

Steun voor regionale initiatieven

Het ministerie van VWS wil persoonlijke preventie via eHealth bij achterstandsgroepen stimuleren. VitaValley en Pharos ontvangen daarom subsidie om regionale of lokale initiatieven te ondersteunen. Wil jouw gemeente ook op een innovatieve manier aan de slag met preventie in de wijk? Kom dan naar de startbijeenkomst op 19 september.

De startbijeenkomst vindt plaats van 12.30 – 17.00 uur op Landgoed Groot Zonneoord in Ede

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond In...

@Bert Oudenaarden @Betty Sibbel @Leonie Ernst @Mariska Duijvelshoff @Marjo de Vet : kennen jullie gemeenten die hierover nadenken? Of is dit voor jullie zelf ook interessant??

Groeten,

Annelies

Senior adviseur publieke gezondheid

@Annelies Acda. Voor zover wij weten (overlegd met Betty) zijn er geen gemeenten in Twente die hier over nadenken. Het ligt ook niet in de lijn van de verwachting dat ze dit gaan doen. Een paar jaar terug, (2015??) is er door GGD Twente samen met Carint Reggeland en Niped een poging gedaan om de prventiecheck te introduceren. We hebben geprobeerd om op twee plaatsen dit te gaan piloten. Gemeente Borne bij een huisartsenpraktijk in hoge SES wijk en Losser in huisartsenpraktijk in lage SES wijk (Overdinkel). Onze kritiek op het instrument was dat de preventiecheck traditioneel was ingestoken, niet positieve gezondheidsproof, maar vooral ook dat het instrument toen beslist niet bruikbaar was voor lage SES. Een student heeft daar nog onderzoek naar gedaan en een presentatie overgehouden in  o.a. aanwezigheid van het Niped.

Er bleek uiteindelijk geen draagvlak bij gemeenten, ondermeer ingegeven door het ontbreken van geld. In Losser heb ik geadviseerd daar GIDS voor te gebruiken. Is niet opgevolgd.

Wij vinden de preventiecheck minder interessant omdat deze eenzijdig zich richt op lichamelijke ziekten. En de advisering wat ons betreft te eenzijdig is.  Welicht is er inmiddels een doorontwikkling

Hi @Bert Oudenaarden

Er stappen zijn gezet om de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) geschikt te maken voor mensen die meer moeite hebben met lezen en schrijven en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos heeft dit jaar en het afgelopen jaar samen met &niped de check getest met deze doelgroepen op onder meer gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen en heeft &niped stappen gezet de PGC geschikter te maken.

De pilots richten zich juist op het bereiken lage SES groepen, waarbij ook aandacht is voor juiste ondersteuning en begeleiding bij het gebruik van de PGC en een goede follow-up nadat de check is ingevuld.

Ik ben zelf vanuit Pharos betrokken geweest bij de testen/doorontwikkeling van de PGC en zal ook de pilots begeleiden. Mocht je nog vragen hebben over de bijeenkomst of de pilots, neem dan gerust contact op met mij.

Groet,

Eline

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen