Het stimuleringsprogramma Gezond in... organiseert een studiedag

Op 13 oktober 2016 geplaatst door

Munt slaan uit GIDS

Gemeenten zijn volop in beweging met hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden en zetten de GIDS-gelden op diverse manieren in. Heldere doelen stellen en regelmatig reflecteren zijn succesfactoren voor een duurzame aanpak. Wat zijn straks de opbrengsten? Hoe kunt u deze meten? En wat is nodig om deze te verzilveren? Een goede monitoring levert helder inzicht. Tijdens de 5e landelijke studiedag van het stimuleringsprogramma Gezond in… kijken we samen met u hoe we munt slaan uit GIDS, nu en in de toekomst. We blikken terug en kijken vooruit. 

Laat u inspireren en deel uw ervaringen tijdens de 5e landelijke studiedag van Gezond in…

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Rinda den Besten

9.30 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 uur

Welkom door Rinda den Besten

10.10 uur

Programmaleider Daphne Ketelaars blikt terug en vooruit

10.30 uur

Prof. dr. Karien Stronks over ‘Doelen stellen en monitoren van de integrale aanpak’

11.15 uur

Deelsessieronde 1

12.45 uur

Lunch en netwerken

13.30 uur

Ontmoetingen met experts

14.30 uur

Deelsessieronde 2

16.00 uur

Afsluiting en borrel

 

Kom samen met een lokale partner of uw collega uit een ander domein!

Schrijf u hier in voor de studiedag en geef de deelsessie van uw keuze aan. Let op: voor de deelsessies geldt vol=vol dus wacht niet te lang met inschrijven.

Ontmoetingen met experts

Heeft u vragen over specifieke thema’s binnen de aanpak van gezondheidsachterstanden? Tijdens de studiedag zijn verschillende  experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden  en met u mee te denken. Nieuwsgierig naar welke experts wij verwelkomen? Volg ons via Twitter en www.gezondin.nu 
 

Deelsessies ronde 1 -  11.15 – 12.45 uur

1.1 Integrale aanpak: What’s in a name?
Maar liefst 164 GIDS-gemeenten zijn aan de slag met de lokale aanpak van sociaaleconomische gezondheidsachterstanden. Gezond in... adviseert een brede en procesgerichte aanpak in buurt of wijk met een actieve rol voor inwoners zelf. Een aanpak gericht op vijf sporen en acht pijlers die een belangrijke voorwaarde vormen  voor succes.

Bent u kortgeleden gestart met het GIDS  dossier in uw gemeente  en benieuwd naar wat zo’n brede aanpak nu betekent? In deze workshop gaan we terug naar de basis en wordt de  integrale aanpak van Gezond in… uitgelegd met voorbeelden uit het land. De workshop is natuurlijk ook handig om zaken weer even op te frissen.

1.2 e-Health
e-Health is niet meer weg te denken uit de dagelijkse  zorgpraktijk. Steeds vaker worden e-Health en thuiszorgtechnologie ingezet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. En ook het delen van gezondheidsinformatie via digitale platforms komt steeds vaker voor. Wat betekent deze  trend voor laagopgeleiden, laaggeletterden en migranten? Er bestaan kansen voor deze doelgroepen om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden. Want hoe fijn is het als je niet goed kunt lezen en schrijven, om geïnformeerd te worden via bewegend beeld, iconen en gesproken tekst? En om de informatie thuis samen met je naasten te bekijken en zo vaak te herhalen als je maar wilt?  Echter; veel van de huidige e-Health toepassingen zijn (nog) niet geschikt voor kwetsbare groepen. Terwijl juist voor deze groepen het van groot belang is dat het e-Health aanbod begrijpelijk, bruikbaar en toepasbaar is. Alleen dan voorkomen we dat e-Health juist voor vergroting van verschillen zorgt.

In deze workshop laten we zien waar kwetsbare groepen tegen aanlopen bij e-Healtht toepassingen en geven we handvatten en tips mee over hoe het anders kan. Deelnemers gaan zelf aan de slag met het uitdenken van een e-Health toepassing 4all.

1.3 Lokale verbinding  van GIDS en JOGG
Een flink aantal GIDS-gemeenten zet in op het terugdringen van overgewicht, vaak met een lokale  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak. Hoe zorg je voor het effectief verbinden van de JOGG-aanpak en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden? In deze workshop gaan we in op de wijze waarop JOGG en GIDS zich tot elkaar verhouden en hoe gemeenten met de lokale JOGG-aanpak GIDS doelstellingen kunnen bereiken en andersom. Een aantal praktijkvoorbeelden uit gemeenten staan centraal. Na afloop van de workshop heeft u handvatten om in uw eigen gemeente de verbinding te versterken.                                            

1.4 Gezondheid & ruimte
De zorg voor een gezonde leefomgeving is steeds vaker prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gaat verder dan zorgen voor een lage geluidsbelasting, vermindering van fijnstof en schoon zwemwater. Zeker nu ook in de omgevingsvisie gezondheid onderdeel is van de integrale benadering. Vanuit volksgezondheid is er meer en meer aandacht voor preventie, aanpak van achterstanden en voor actuele thema’s als obesitas of eenzaamheid. Ook spelen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen.  Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid in deze bredere zin. De koppeling van gezondheid en ruimtelijke inrichting wordt nog weinig gemaakt. In deze deelsessie verkent u hoe u tijdig en succesvol in kunt springen op de kansen die de Omgevingswet biedt om gezondheid in het ruimtelijk ontwerp mee te nemen.
 

Deelsessies ronde 2 -  14.30 – 16.00 uur

2.1 Hoe (be) doel je?
De aanpak van gezondheidsachterstanden kan op veel manieren ingevuld worden en is lokaal maatwerk. Toch zijn enkele stappen essentieel en daarbij mag het stellen van doelen niet ontbreken. Maar welke doelen stel je  en waar let je dan op? Hoe houd je zicht op de doelen en hun relatie tot de totale aanpak? In deze workshop oefenen we met eigen en fictieve doelen. Daarbij maken we onder andere gebruik van de gebiedsindicatoren en andere instrumenten die u verder kunnen helpen. We leren gezamenlijk om deze toe te passen op een integraal werkterrein zoals de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.                                                

2.2 Samenwerking gemeenten en verzekeraars bij gezondheidsachterstanden
Zorgverzekeraars spelen vaak een belangrijk rol in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Door het grote aantal gemeenten in Nederland kunnen zorgverzekeraars niet met alle gemeenten aparte samenwerkingsafspraken maken. Hoe kan er dan wel samengewerkt worden? In deze workshop verkennen we met elkaar drie thema’s waar aangrijpingspunten liggen om met verzekeraars concrete afspraken te maken, namelijk:
1. Organisatie van zorg bij huisartsen en de regionale ondersteuning daarbij vanuit de ROS;
2. De rol van het ‘Achterstandsfonds’ voor huisartsen, werkzaam in gebieden met gezondheidsachterstand;
3. De samenstelling van de polis van de verzekeraar voor sociale minima.
Experts op deze thema’s zijn tijdens de workshop aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

2.3 Effectieve communicatie – hoe zorg ik voor communicatie die aansluit?
Tijdens uw werk komt u verschillende soorten situaties en mensen tegen. Vooral bij inwoners in achterstandssituaties is er vaak sprake van complexe vragen. Dit vraagt om een breed scala aan communicatieve vaardigheden. Communicatie is een belangrijk instrument om resultaten te bereiken. Dat begint met contact maken en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Hoe doet u dat als mensen een andere culturele achtergrond hebben, de taal niet of slecht spreken? Wat doet u als mensen de boodschap niet lijken te begrijpen of niet reageren op uitnodigingen?
In deze workshop gaan we in op de essentiële kenmerken voor een effectieve communicatie: die is cultuursensitief en sluit aan bij het taalniveau en –begrip van de ander. U krijgt hiervoor praktische handvatten en tips, waarmee  u in de praktijk aan de slag kan.                             

2.4 Armoede, schuldhulpverlening en gezondheid
Langdurige armoede en het hebben van schulden leveren vaak chronische stress op. Het wordt voor mensen moeilijker om abstract te denken en vooruit te plannen. Daarnaast kost het meer moeite om mee te komen in de samenleving en sociale contacten te onderhouden. Dit gaat hand in hand met minder bewegen, ongezond eten en roken. In de aanpak van gezondheidsachterstanden is de aanpak van armoede en schulden in relatie tot gezondheid dus belangrijk. Maar hoe kunnen gemeenten dit het beste oppakken? In deze deelsessie komen verschillende gemeenten aan het woord die op inspirerende en vernieuwende wijze  omgaan met deze problematiek.

Deel en vind kennis en praktische instrumenten voor de uitvoering van uw GIDS-plannen op www.gezondin.nu

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen