Drie vragen aan Victor Everhardt, voorzitter Wethoudersgroep Gezond in… en ambassadeur

 

Victor Everhardt begrijpt maar al te goed het belang van het terugdringen van gezondheidsverschillen en heeft ruime ervaring op het thema binnen de complexiteit van de grote stad. Samenhang in beleid en uitgaan van de kracht van mensen zijn vanzelfsprekendheden voor deze wethouder uit Utrecht die gaat over Volksgezondheid, Milieu, Jeugd & Jeugdzorg.

Everhardt is voorzitter van de Wethoudersgroep en ambassadeur voor het stimuleringsprogramma Gezond in… We stelden hem drie vragen:

1. Wat is jouw visie op de rol van gemeenten bij de aanpak van gezondheidsachterstanden?

Als gemeente moeten we vooral inzetten op de onderliggende factoren van gezondheidsverschillen en van ongezond gedrag. Ongezond gedrag staat vaak niet op zichzelf. Het is meestal de “uitkomst” van de sociaaleconomische omstandigheden, zoals armoede of schulden, laaggeletterdheid, stress etc. die ervoor zorgt dat inwoners ongezond eten, niet genoeg bewegen of roken.

De aanpak van gezondheidsachterstanden in Utrecht sluit aan bij de leefwereld van de bewoners en wordt samen met hen vormgegeven. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden van bewoners in het toegankelijk maken van de gezondheidszorg voor iedereen. In Utrecht werken we met gezondheid in elk beleidsonderdeel. Daardoor zijn we ons als gemeente steeds bewust van de gezondheidseffecten van al ons beleid en meer specifiek voor kwetsbare bewoners.

2. Aan welke knoppen moeten gemeenten draaien om gezondheidswinst te behalen bij die groepen waar de grootste gezondheidswinst te behalen is?
De vraag suggereert dat gezondheid maakbaar is en dat de lokale overheid de sleutel tot meer gezondheidswinst in handen heeft. Gemeenten hebben goed in beeld waar en voor welke groepen de meeste aandacht nodig is om gezondheidswinst te behalen. Daarvoor zijn soms aanvullende of andere maatregelen nodig. De gemeente kan het zeker niet alleen. Samenwerking met andere partijen en netwerken is noodzakelijk voor een betere gezondheid.
 

3. Wat is er landelijk nodig om lokaal slagen te kunnen maken?
Gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen moet in de volle breedte op de agenda moeten staan en meer moeten omvatten dan actieplannen gericht op afzonderlijke problemen als roken, alcohol en overgewicht. Draagvlak en consensus zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om de maatschappelijke opdracht om te doen wat nodig is voor een kansrijke start of voor zo lang mogelijk in gezondheid zelfstandig wonen in het eigen huis of de vertrouwde buurt. Aandacht voor de fysieke omgeving, binnen- en buitenmilieu, is daarbij van groot belang. De Omgevingswet biedt daarbij kansen. Bovendien is de fysieke leefomgeving één van de sporen van de aanpak van Gezond in…. Zet dit spoor actief in om gezondheidsverschillen te verkleinen, zo zou ik willen oproepen.

316
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen