Reset

Kampen kijkt door de ogen van bewoners

Samenwerken met inwoners en aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden is belangrijk bij de aanpak van gezondheidsachterstanden. Dat weet ook gemeente Kampen. Als antwoord op de veranderingen in het sociaal domein hebben zij in 2013 en 2014 in co-creatie met inwoners, zorgaanbieders, partners en ambtenaren het Kamper Kompas ontworpen en uitgedacht. Dit ondersteuningsmodel beschrijft hoe men in Kampen de toegang, zorg en ondersteuning organiseert voor die mensen die dat nodig hebben.
2336

Twenterand in 7 stappen naar aanpak gezondheid

GIDS gemeente Twenterand werkt in zeven stappen naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden van inwoners van één van de vier kernen.
1815

Wijkgerichte aanpak JOGG Smallingerland

In de wijken De Wiken en De Venen in het Friese Drachten werkt een groot aantal partijen samen om een gezonde leefstijl van de jeugd te stimuleren als onderdeel van de aanpak gezondheidsachterstanden.
2024

Gezond inrichten wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom stimuleert de bewoners van de wijk Gageldonk-West om dagelijks meer te bewegen onder andere door de wijk gezond en beweegvriendelijk in te richten. Samenwerking met inwoners was daarbij essentieel.
2731

Een nieuw Makassarplein

Een van de sporen in de aanpak van gezondheidsverschillen is de fysieke omgeving. Zo kan de omgeving uitnodigen tot gezond gedrag en ontmoeting of dit juist belemmeren. In Amsterdam Oost werd de vernieuwing van het Makassarplein aangegrepen om de fysieke omgeving voor inwoners te verbeteren. Samen met de buurt werd het ontwerp gemaakt. Er is gewerkt aan goede faciliteiten voor sporten, spelen, picknicken, tuinieren en elkaar ontmoeten.
1843

FrieslandCampina draagt bij aan B.Slim

Samenwerking tussen publieke en private (PPS) partijen kan in de aanpak van gezondheidsachterstanden veel opleveren. Het uitgangspunt is een gezamenlijk doel waarbij samenwerking meerwaarde oplevert voor elke partner en de maatschappij. In Amersfoort zit de hoofdvestiging van FrieslandCampina en deze wil een ‘good citizen’ zijn en hun naam graag verbinden aan gezonde initiatieven in deze stad, waaronder het B.Slim project.
1719

Doelgroep gedifferentieerd in Zuid-Holland Zuid

In Zuid-Holland Zuid voert de Dienst Gezondheid & Jeugd het uitvoeringsprogramma mentale weerbaarheid uit samen met gemeenten en ketenpartners. Om ervoor te zorgen dat het programma goed aansluit bij inwoners met een lage opleiding is de doelgroep nader onderzocht.
1985

Extra ondersteuning minima in Oosterhout

Gemeente Oosterhout heeft mensen met een laag inkomen extra ondersteuning geboden om te stoppen met roken. Stoppen met roken is succesvoller als mensen gebruik maken van begeleiding en eventueel nicotine vervangende middelen of receptmedicatie. Niet iedereen heeft daar de middelen voor.
1949

Jongeren betrekken bij alcoholbeleid

Zorgen dat interventies aansluiten bij de beleefwereld en mogelijkheden van doelgroepen is een belangrijke succesfactor. In de provincie Drenthe worden jongeren betrokken bij het lokale alcoholbeleid. De methodiek gaat uit van de kracht van jongeren en geeft ze de opdracht om zelf een campagne te ontwikkelen.
2249

Integraal alcoholbeleid in Rotterdam

Wanneer u in het kader van de aanpak van gezondheidsverschillen aandacht besteedt aan de preventie van overmatig alcoholgebruik, kunt u de integrale aanpak uit Rotterdam ter inspiratie inzien. Deze aanpak combineert talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid.
2001
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen