Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

Een artikeltje in Binnenlands Bestuur trok mijn aandacht: "Overheid belemmert burgerinitiatieven". 

Ook ik zie veel goede voorbeelden waar het wel lukt met de GIDS middelen, maar ook gemeenten waar drempels zijn die het voor veel mensen lastiger maken om hiervan gebruik te maken. Hoe zit dat in jullie gemeente??

De link naar het artikel vind je hier.

U bent de eerste om te reageren.

Wat zijn (maatschappelijke) kosten van roken bij mensen met een lage sociaal economische status? En: wist je dat 650000 huishoudens onder de armoedegrens komen door de uitgaven aan roken! Lees dit en meer over wat projecten van GEzonde Toekomst Dichterbij doen om gezinnen te helpen te stoppen met roken in het nieuwe online magazine

U bent de eerste om te reageren.

Hoe breng je gezondheid onder de aandacht van ambtenaren ruimtelijke ordening? Lees bijgevoegde bericht. Met dank aan Annelies Acda van Pharos voor haar bijdrage aan deze bijeenkomst!

U bent de eerste om te reageren.

Uitnodiging invitational conference ‘Cliëntondersteuning in de curatieve zorg’

Niet elke burger is zelf in staat om in het contact met een zorgverlener de gegeven informatie te begrijpen. Ook ontbreekt het patiënten vaak aan vaardigheden om goed te communiceren met zorgverleners en bijvoorbeeld het samen beslissen vorm te geven. We noemen dit ‘gezondheidsvaardigheden’. Om burgers hierbij te ondersteunen wordt door gemeenten ook op dit gebied cliëntondersteuning aangeboden. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel de bekendheid met het aanbod als het daadwerkelijk gebruik van cliëntondersteuning in de curatieve zorg nog beperkt zijn.

Reflecties en resultaten

Het doel van deze invitational conference is om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers uit gemeenten, cliëntondersteuners en organisaties die cliëntondersteuning aanbieden, zorgaanbieders en patiënten/cliënten(organisaties). Daarbij willen wij onze bevindingen ten aanzien van cliëntondersteuning in de curatieve zorg combineren met de reflecties van de aanwezige professionals. Het doel van de conference is om uiteindelijk gezamenlijk tot beloftevolle initiatieven te komen om cliëntondersteuning in de curatieve zorg vorm te geven.

Meer informatie en opgave

U bent van harte uitgenodigd om aan deze invitational conference deel te nemen. Ook geïnteresseerden in uw netwerk zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Meld u dan aan door te mailen naar mevrouw Laxsini Murugesu van het NIVEL via l.murugesu@nivel.nl, telefoonnummer 030 2729680.

De invitational conference wordt woensdag 14 februari, van 10.00 tot 12.00 uur (inclusief lunch) gehouden bij het NIVEL (Otterstraat 118, Utrecht).

U bent de eerste om te reageren.

Gezocht: Vernieuwers voor tweede leerkring armoede en gezondheid.

Van de Nederlandse bevolking loopt 16,5 procent risico op armoede of sociale uitsluiting. Mensen in armoede zijn vaker stressgevoelig en leven minder gezond. Nieuwe aanpakken zijn in ontwikkeling, maar de link met gezondheidsbeleid wordt niet gelegd. De aanpakken zijn bovendien vaak lokaal, en kennis en ervaringen worden nog weinig gedeeld. Platform31 en Pharos starten daarom vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid.

De leerkring start op donderdag 19 april 2018. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Professionals die graag leren van elkaars aanpak, spiegelen op inhoud en proces en samen lessen formuleren voor een preventieve aanpak van armoede en schulden voor gemeenten en andere partijen.

Wij bieden ruimte aan zes vernieuwende projecten.

http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/tweede-leerkring-armoede-en-gezondheid

U bent de eerste om te reageren.

Ook lokaal is er media aandacht voor de projecten van inspirerende GIDS-gemeente Amstelveen:

http://www.mijnamstelveen.nl/sociaal-koken/

U bent de eerste om te reageren.

Subsidieprogramma Sportimpuls voor kinderen met overgewicht 2018

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) wil het Ministerie van VWS deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Een mooie kans voor jou, je achterban of je (lokale) netwerk om in te zetten op deze doelgroep!

Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht. Samenwerking met partners uit de (jeugd)(gezondheids)zorg is een voorwaarde. Zie je kansen? Ga na welke aanpakken lokaal passen en ga aan de slag met het lokale netwerk. Of wijs anderen in je netwerk op deze subsidiekans.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 (tot 22 februari 2018, 14.00 uur) bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Lees verder op Allesoversport en Sport en bewegen in de buurt.

U bent de eerste om te reageren.
Fontys Kenniscafé 7 november 2017 kenniscafe.jpg Wanneer? 7 november 2017 van 14.30 - 20.30 uur Waar? Explorelab, gebouw TF van Fontys Hogescholen, ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven Voor wie? (Zorg)professionals, docenten, studenten Thema? Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid, een kwestie van leren?

Uit onderzoek blijkt dat een op de twee Nederlanders moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Drie op de tien hebben onvoldoende functionele lees- en rekenvaardigheden waardoor zij informatie niet makkelijk vinden en verwerken. Zorgprofessionals herkennen deze beperkte gezondheidsvaardigheden niet altijd en laaggeletterden voelen zich niet altijd gehoord.

Hoe herken je laaggeletterdheid bij een cliënt? Wat betekent laaggeletterdheid voor zijn/haar zelfredzaamheid? En nog belangrijker kun je leren hoe je ermee om kunt gaan? Meld je aan voor dit Fontys Kenniscafé waar zowel laaggeletterden zelf als experts en zorgprofessionals hun kennis en ervaringen delen.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Paramedische-Hogeschool/Agenda-tonen-op/Fontys-Kenniscafe-7-november-2017.htm

U bent de eerste om te reageren.

Goedemorgen! 

Ik heb zojuist een nieuw item in de agenda gezet! 
Een mooie bijeenkomst die je kosteloos kan bijwonen. Het volledige programma vind je ook in de bijlage. Tot 20 november? 

Hartelijke groet, 
Francis Meijners 
Uitnodiging 20 november Alliantie Gezondheidsvaardigheden

U bent de eerste om te reageren.

Welke betekenis kan kracht-  en vechtsport hebben voor jongeren? 

Benieuwd? Kom dan naar het congres 'Vechtende Jongeren' op woensdag 15 november in Utrecht! 

We trappen plenair af met verschillende experts uit de wetenschap en uit de praktijk. Zij laten hun licht schijnen over de problematiek van jongeren uit krachtwijken. Vervolgens word je aan de hand van verschillende workshops meegenomen in de beschikbare kennis over de waarde van vechtsport voor jongeren. We gaan met elkaar in gesprek over wat je vanuit beleid, onderzoek en praktijk kunt met de kennis die we nu in huis hebben. We sluiten af met borrel terwijl we uitkijken op een worsteltraining. 

Onderzoekers, docenten MBO, HBO en WO, beleidsmedewerkers, vechtsport trainers, GGD- medewerkers en andere geïnteresseerden, meld je aan via

https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/agenda/2735-congres-vechtende-jongeren/

U bent de eerste om te reageren.

Eerste Preventiecoalities een feit

In Twente vormen zorgverzekeraar Menzis en alle Twentse gemeenten samen de preventiecoalitie “Vitaal Twente” en in Oss vormen zorgverzekeraars VGZ, CZ en de gemeente Oss samen de preventiecoalitie “Wijkgerichte aanpak”. Bij een preventiecoalitie staat samenwerking tussen de gemeente(n) en zorgverzekeraar(s) op het gebied van preventie voor risicogroepen centraal. De subsidie die de preventiecoalities hebben ontvangen van het ministerie van VWS draagt bij aan de samenwerking bij de opzet van preventieactiviteiten.  Benieuwd? Lees het nieuwsbericht op Loketgezondleven.nl

U bent de eerste om te reageren.
OldStars, ook voor migrantenouderen De zestig gepasseerd en toch lekker blijven voetballen? Dat kan met OldStars-Walking Football, een initiatief van de Eredivisie en het Nationaal Ouderenfonds. Inmiddels hebben bijna alle eredivisieclubs en meer dan 160 amateurclubs een eigen OldStars-team. Om ook migrantenouderen aan het voetballen te krijgen, gaat het Nationaal Ouderenfonds Oldstars implementeren bij voetbalclubs met een hoog aantal leden met een migrantenachtergrond. Hierbij zal de bestaande aanpak van Oldstars-Walking Football worden gebruikt. Hierdoor zullen minimaal 520 migrantenouderen (55+) van diverse amateurclubs in de grote steden aangemoedigd worden om (meer) deel te nemen aan de lokale samenleving.  Het project staat onder leiding van het Nationaal Ouderenfonds en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra. Ouderen die door fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en komen sneller in een sociaal isolement terecht dan ouderen die veel bewegen. Bij migrantenouderen blijkt deze problematiek sterker te spelen dan bij autochtone ouderen. De OldStars-aanpak levert deelnemende senioren meer vitaliteit, een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. Deze positieve punten zullen ook van toepassing zijn op migranten Oldstars. Het succes van de OldStars-teams valt of staat met de actieve deelname van de senioren. Behalve deelname aan de wekelijkse voetbaltrainingen en de organisatie van toernooien, wordt de spelers ook gevraagd om nieuwe deelnemers te werven. Zij weten immers als geen ander welke buurtgenoten behoefte hebben aan extra sociale contacten en beweging. In de hoop zoveel mogelijk migrantenouderen te enthousiasmeren voor deze bijzondere voetbalvorm, legt het Nationaal Ouderenfonds de komende weken en maanden contact met de diverse verenigingen en gemeenten om samen met hen tot een plan van aanpak te komen. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan Annema, j.annema@ouderenfonds.nl, 06-14443420.
U bent de eerste om te reageren.

Een inspirerend voorbeeld van lokaal samenwerken: 

Zorgbelang Drenthe en Biblionet Drenthe sloegen de handen in één om samen de gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Klik hier om meer te lezen. 

Meer weten over gezondheidsvaardigheden? Neem een kijkje op onze website voor meer tips en materialen. ‚Äč
 

U bent de eerste om te reageren.

Dossier Gezonde Leefomgeving biedt tips en inspiratie voor gemeenten

Hoe stimuleer je als gemeente gezondheid en welzijn van inwoners vanuit een Gezonde Leefomgeving? De Omgevingswet biedt kansen hiervoor, maar dat is nog niet overal vanzelfsprekend. In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving op Loketgezondleven.nl laat het RIVM Centrum Gezond Leven aan de hand van tips, instrumenten en voorbeelden zien welke rol gemeenten en partners hierin kunnen spelen. Het dossier is gemaakt voor beleidsmakers en professionals bij gemeenten en GGD’en die werkzaam zijn op het vlak van volksgezondheid en gezondheidsbevordering.

Lokale voorbeelden

In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving kunnen gemeenten en GGD’en inspiratie opdoen aan de hand van lokale voorbeelden. Hoe richt je de leefruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen? Hoe betrek je bewoners bij de inrichting van een gezonde leefomgeving? Hoe kun je publieke gezondheid nog beter aan het fysieke domein verbinden? Daarnaast zijn uitgewerkte omgevingsvisies beschikbaar en verwijst het dossier naar relevante rapporten, instrumenten en relevante websites. Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste punten om aan de slag te gaan met een gezonde leefomgeving is een factsheet beschikbaar. Het dossier wordt continu aangevuld met nieuwe voorbeelden en tips uit de praktijk.

Bekijk het dossier Gezonde Leefomgeving in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/dossier-gezonde-leefomgeving

U bent de eerste om te reageren.

Limburg is enorm in beweging. Mooie ambities op participatie en gezondheid in de Sociale Agenda van de provincie. In dit E-magazine staan mooie voorbeelden van initiatieven in Limburgse gemeenten en interviews met vernieuwers: 

http://issuu.com/tswarteschaap/docs/magazine_web?e=30046884%2F50029984

U bent de eerste om te reageren.

Tips voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars bij preventie voor risicogroepen

Hoe kunnen gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken rond preventie voor risicogroepen? Het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel is uitgebreid met informatie over wederzijdse beelden tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Wederzijdse beeldvorming kan namelijk de weg naar een succesvolle samenwerking belemmeren. Om elkaar beter leren te begrijpen geven gemeenten en zorgverzekeraars elkaar tips en adviezen.

Op de nieuwe pagina Wederzijdse beelden lees je welke beelden er leven en wat partijen kunnen doen om elkaars taal te leren spreken. Aan de hand van een viertal stellingen zijn zowel voor gemeenten als voor zorgverzekeraars adviezen gebundeld. Een van de stellingen luidt: kleine gemeenten maken geen kans om binnen te komen bij een zorgverzekeraar. Benieuwd welke adviezen zorgverzekeraars hebben voor kleine gemeenten? Neem een kijkje op het digitaal Loket Preventie in het Zorgstelsel.

U bent de eerste om te reageren.

Onderzoek AMC laat zien: sociaal werk maakt gezond

Sociaal werk draagt bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers. Dit blijkt uit onderzoek dat de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/Universiteit van Amsterdam heeft uitgevoerd. Er is tot nog toe weinig bekend over hoe sociale interventies bijdragen aan gezondheid. Het onderzoek Sociaal Werk en Gezondheid brengt hier verandering in. Het legt twee sociale interventies onder de loep: Natuurlijk een netwerkcoach! en Kwartiermaken. Beide methoden hebben als doel de participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

Via deze link kunt u meer over dit onderzoek lezen: https://www.movisie.nl/artikel/onderzoek-amc-laat-zien-sociaal-werk-maakt-gezond

U bent de eerste om te reageren.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 30 mei: Alliantie Gezondheidsvaardigheden


Tijdens deze netwerkbijeenkomst kijken we naar de vraag: ‘hoe kun je het thema gezondheidsvaardigheden binnen jouw organisatie stevig op de kaart zetten?’ Ook de gemeentelijke setting komt hierbij aan bod.

Wist je dat 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? Als je lage gezondheidsvaardigheden hebt, kan het lastig zijn om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toe te passen. Gezondheidsvaardigheden spelen daarmee een grote rol bij gezondheidsverschillen. Hoe kun je zorgen dat jouw gemeente goed is ingericht voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?

Op 30 mei kun je met anderen in gesprek gaan over dit thema. We nodigen je van harte uit om deel te nemen. Ben je nog geen partner, maar wil je wel kennismaken? Ook dan ben je van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Kijk voor meer informatie over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op:
www.gezondheidsvaardigheden.nl

U bent de eerste om te reageren.
Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid

Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein

Voorkant regionale verschillen geduid

Verschijningsdatum maart 2017 Omvang 44 pagina's Prijs verkrijgbaar als download

Auteurs Radboud Engbersen en Matthijs Uyterlinde (Platform31)

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die gerelateerd zijn aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. Vooral in krimpgebieden tekent zich een aanzienlijke afwijking van het landelijk gemiddelde af. Platform31 onderzocht samen met provinciale kennisinstellingen wat het hoge voorzieningengebruik in krimpregio’s kan verklaren.

Ook na correctie voor demografische en sociaaleconomische verschillen scoren Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe hoog op veel sociaal domeinvoorzieningen. Op zoek naar verklaringen voerde Platform31 in nauwe samenwerking met de provinciale kennisinstellingen Fries Sociaal Planbureau, het Sociaal Planbureau Groningen, CMO STAMM en Neimed een exploratief onderzoek uit in Noordoost Friesland, Noordoost Groningen, Oost-Drenthe en Zuid-Limburg.

Eind 2016 is in elke regio een rondetafelgesprek gehouden met lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties en experts. In een open gesprek zijn ze uitgenodigd om te reflecteren op mogelijke verklaringen voor het geconstateerde hoge voorzieningengebruik in hun regio. Uit de gesprekken laten zich zes verklaringsrichtingen destilleren. Het hoge voorzieningengebruik wordt toegeschreven aan contextuele factoren – zowel culturele (historische), economische als fysiek-ruimtelijke – aan institutionele factoren (gedrag betrokken instituties), aan kenmerken van de bevolking en aan de beperkingen van het gebruikte statistische materiaal.

Een combinatie van factoren

In de gesprekken werd benadrukt dat bij een substantiële groep bewoners in deze regio’s sprake is van meervoudige deprivatie: hun arbeidsmarktkansen zijn gering, ze missen perspectief op het verbeteren van hun maatschappelijke positie en kampen, wellicht nog sterker dan de statistieken aangeven, met gezondheidsachterstanden. Het gevolg is een grote afhankelijkheid van zorg- en ondersteuningsstructuren. Het hoge voorzieningengebruik lijkt ook samen te hangen met institutionele factoren. Daarbij is gewezen op de soms onevenwichtige spreiding van het voorzieningenaanbod tussen gemeenten en regio’s. Want aanbod schept vraag: waar voorzieningen zich concentreren, is een hoger gebruik zichtbaar. In alle gesprekken is voorts stilgestaan bij de regionale eigenheid en cultuur, die mede gevormd is door de economische geschiedenis en religieuze en politieke tradities: de staat zorgt voor ons, de mijnen zorgen voor ons, de kerk waakt over ons. Nu deze instituties er niet meer zijn of aan belang hebben ingeboet, ontberen sommige bewoners het geloof en de vaardigheden hun lot meer in eigen hand te nemen.

Bouwstenen voor verder onderzoek

Het rapport Regionale verschillen geduid vormt het resultaat van een exploratief onderzoek. Het rapport pretendeert geenszins definitieve antwoorden te geven op de vraag hoe de verrassend grote verschillen te verklaren te zijn. Wel reikt het stof tot nader onderzoek aan. De uitkomsten worden later dit jaar door het SCP gebruikt als bouwstenen voor een kwantitatieve verdiepende studie over dit onderwerp.

U bent de eerste om te reageren.

www.bijstandsgerechten.nl | Iedere dag goedkoop, gezond en snel aan tafel!

U bent de eerste om te reageren.
Functie: Adviseur
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond In...
Organisatie: Pharos
Functie: Projectleider
Organisatie: Platform31
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Pharos Gezond in...
Functie: Programmamanager
Organisatie: Platform31
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij
Organisatie: Fonds NutsOhra
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Pharos
Functie: Junior projectleider Gezond in...
Organisatie: Pharos
Organisatie: RIVM
Functie: Communicatie & Marketing
Organisatie: Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Functie: Adviseur publieke gezondheid
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Projectleider
Organisatie: SportPrinciples
Functie: Docent, afstudeerbegeleider
Organisatie: Fontys Paramedische Hogeschool
Organisatie: NIVEL
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen