Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

Nieuw op de kalender: 
6 december 2018, Netwerkbijeenkomst: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG)

In het kort:

| 6 december 2018

| 13.30 – 16.30

| Aansluitend: netwerkborrel

| De Haagse Hogeschool, Den Haag

| Meld je kosteloos aan.

 

 

 

Programma

We beginnen met een plenaire start. Hierin staat de vraag centraal: hoe kun je aandacht voor gezondheidsvaardigheden krijgen binnen jouw organisatie?
Daarna heb je de mogelijkheid om verschillende workshops bij te wonen. Thema’s zullen oa zijn: ‘Voel je goed’, wetenschappelijk onderzoek, keurmerk voor apothekers, ondersteuningsaanbod voor ziekenhuizen, de terugvraagmethode en een bioscoopsessie met ‘gezondheidsvaardige video’s’. Uiteraard is er de gelegenheid om te netwerken. 

Na aanmelding ontvang je medio november het volledige programma.
 

Aanmelden

www.gezondheidsvaardigheden.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst
 

Achtergrond

Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. 
Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden.
Tijdens deze netwerkbijeenkomst komen we samen om te werken aan de oplossing van dit probleem. Deze oplossing komt van twee kanten: het verbeteren van gezondheidsvaardigheden én het toegankelijker en eenvoudiger maken van zorg en gezondheidsinformatie.

U bent de eerste om te reageren.

Expertmeeting sport, bewegen en sociaal domein

Donderdag 15 november - Amersfoort

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseert met medewerking van BMC en DSP Groep op 15 november de expertmeeting sport, bewegen en sociaal domein.

Deze expertmeeting staat in het teken van het (verder) verbinden en beter benutten van sport en bewegen binnen het sociaal domein. De expertmeeting is bedoeld voor beleidsmedewerkers en programmamanagers sport, gezondheid en sociaal domein. 

Meer informatie: https://sportengemeenten.nl/agenda-item/expertmeeting-sport-bewegen-en-sociaal-domein/

U bent de eerste om te reageren.

Enschede   8 november  Aanvang 12.15 -17.00

Rotterdam 15 november. Aanvang 12.15 (SS-Rotterdam). 17.00

Maastricht 22 november  Aanvang 12.15  17.00

 

 

De kansen van de Omgevingswet

Op 1 januari 2012 wordt de nieuwe Omgevingswet (OW) van kracht. 26 wetten werkzaam op het gebied van de fysieke leefomgeving worden vervangen door één nieuwe wet. Complex en omvangrijk! Tevens wordt deze wet de belangrijkste wetgeving in de komende 25 jaar!

De OW wil nieuwe ontwikkelingen stimuleren (van “nee tenzij” naar “ja, mits”) en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. En de wet beoogt ook een aantal maatschappelijke doelen: vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte, inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming,  en integrale benadering van de leefomgeving.

Geen doelen die uit de lucht komen vallen, maar doelen die in de afgelopen jaren in onze maatschappij gemeengoed zijn geworden. En om die doelen, tenminste ten aanzien van de fysieke leefomgeving, dichterbij te brengen, hebben we een nieuw gereedschap ontwikkeld in de vorm van de Omgevingswet.

Deze dag staat op een inhoudelijke manier in het teken van de omgevingsontwikkeling. 

We schetsen samen met u de nieuwe rol van de overheid. Welke rol van betekenis nemen het verbeteren van het overleg en het veranderde overheidsbeleid straks in? We nemen u mee op onze vraag welke nieuwe bestuurlijke kansen er liggen voor een betere omgang met onze omgevingsontwikkeling en de rol van de burger en overheid.

Een goede organisatie van de uitvoeringspraktijk omgevingswet is hierbij een belangrijk instrument voor de ambtelijke organistaie.  Belangrijk aspect voor degene die met de nieuwe omgevingswet gaan werken is, om te weten welke impact de komende wet gaat hebben op de bestaande regelgeving en procedures.  Anders dan op de eerste en tweede dag, ligt nu de vraag centraal hoe we organisatiemanagement zo kunnen inrichten dat de nieuwe wet voor mentaliteits en gedragsverandering zorgt, en dus automatisch tot besparingen zal leiden.

 

Naast het benoemen van de actuele ontwikkelingen zal er ook ruimte zijn voor het benoemen van knelpunten en oplossingen. Aan de hand van aansprekende praktijk voorbeelden schetsen de sprekers vanuit hun vakgebied, oplossingen.   

 Docenten 15. November 2018.

Toine van Riel is Programmadirecteur Invoering Omgevingswet in de gemeente Rotterdam. Hij neemt u mee in zijn belevenissen bij de invoering van een complexe wet in een complexe organisatie.

Arco Timmermans, (1964) is sinds 1 september 2013 bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden en zal  spreken over betekenis van overleg en beleid in relatie tot public Affairs en omgevingswet.

 

Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde wat is een transitie eigenlijk precies? En als de Omgevingswet om een transitie vraagt, wat betekent dat dan voor alle overheden die bezig zijn met de invoering van deze nieuwe wet? Deze vragen heeft het G40 stedennetwerk gesteld aan prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onder meer de volgende aspecten zullen de revue passeren: betrokkenheid van de maatschappij, integraal werken in een grote organisatie met veel verschillende specialismen, betrokkenheid College en Raad, hoe om te gaan met het Digitale Stelsel Omgevingswet, samenwerking in de regio en in het land, etc.

Leden die zich willen inschrijven voor de bijeenkomst kunnen vermelden BVPA en zullen dan een factuur toegezonden krijgen met 100 EURO korting  etc. Men kan zich inschrijving tot 30 september. Daarna zal het seminar in Rotterdam voor iedereen worden opengesteld.

Men kan de informatie vinden op: www.jvoacademie.nl.

U bent de eerste om te reageren.

Enschede   8 november  Aanvang 12.15 -17.00

Rotterdam 15 november. Aanvang 12.15 (SS-Rotterdam). 17.00

Maastricht 22 november  Aanvang 12.15  17.00

 

 

De kansen van de Omgevingswet

Op 1 januari 2012 wordt de nieuwe Omgevingswet (OW) van kracht. 26 wetten werkzaam op het gebied van de fysieke leefomgeving worden vervangen door één nieuwe wet. Complex en omvangrijk! Tevens wordt deze wet de belangrijkste wetgeving in de komende 25 jaar!

De OW wil nieuwe ontwikkelingen stimuleren (van “nee tenzij” naar “ja, mits”) en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. En de wet beoogt ook een aantal maatschappelijke doelen: vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte, inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming,  en integrale benadering van de leefomgeving.

Geen doelen die uit de lucht komen vallen, maar doelen die in de afgelopen jaren in onze maatschappij gemeengoed zijn geworden. En om die doelen, tenminste ten aanzien van de fysieke leefomgeving, dichterbij te brengen, hebben we een nieuw gereedschap ontwikkeld in de vorm van de Omgevingswet.

Deze dag staat op een inhoudelijke manier in het teken van de omgevingsontwikkeling. 

We schetsen samen met u de nieuwe rol van de overheid. Welke rol van betekenis nemen het verbeteren van het overleg en het veranderde overheidsbeleid straks in? We nemen u mee op onze vraag welke nieuwe bestuurlijke kansen er liggen voor een betere omgang met onze omgevingsontwikkeling en de rol van de burger en overheid.

Een goede organisatie van de uitvoeringspraktijk omgevingswet is hierbij een belangrijk instrument voor de ambtelijke organistaie.  Belangrijk aspect voor degene die met de nieuwe omgevingswet gaan werken is, om te weten welke impact de komende wet gaat hebben op de bestaande regelgeving en procedures.  Anders dan op de eerste en tweede dag, ligt nu de vraag centraal hoe we organisatiemanagement zo kunnen inrichten dat de nieuwe wet voor mentaliteits en gedragsverandering zorgt, en dus automatisch tot besparingen zal leiden.

 

Naast het benoemen van de actuele ontwikkelingen zal er ook ruimte zijn voor het benoemen van knelpunten en oplossingen. Aan de hand van aansprekende praktijk voorbeelden schetsen de sprekers vanuit hun vakgebied, oplossingen.   

 Docenten 15. November 2018.

Toine van Riel is Programmadirecteur Invoering Omgevingswet in de gemeente Rotterdam. Hij neemt u mee in zijn belevenissen bij de invoering van een complexe wet in een complexe organisatie.

Arco Timmermans, (1964) is sinds 1 september 2013 bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden en zal  spreken over betekenis van overleg en beleid in relatie tot public Affairs en omgevingswet.

 

Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde wat is een transitie eigenlijk precies? En als de Omgevingswet om een transitie vraagt, wat betekent dat dan voor alle overheden die bezig zijn met de invoering van deze nieuwe wet? Deze vragen heeft het G40 stedennetwerk gesteld aan prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onder meer de volgende aspecten zullen de revue passeren: betrokkenheid van de maatschappij, integraal werken in een grote organisatie met veel verschillende specialismen, betrokkenheid College en Raad, hoe om te gaan met het Digitale Stelsel Omgevingswet, samenwerking in de regio en in het land, etc.

Leden die zich willen inschrijven voor de bijeenkomst kunnen vermelden BVPA en zullen dan een factuur toegezonden krijgen met 100 EURO korting  etc. Men kan zich inschrijving tot 30 september. Daarna zal het seminar in Rotterdam voor iedereen worden opengesteld.

Men kan de informatie vinden op: www.jvoacademie.nl.

U bent de eerste om te reageren.
Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen- wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen? Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Wat is hier aan te doen? In ons whitepaper staat beschreven wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen: https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/nieuws/9031-jeugd-binden-en-behouden-om-te-sporten/
U bent de eerste om te reageren.
Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen- wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen? Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Wat is hier aan te doen? In ons whitepaper staat beschreven wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen: https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/nieuws/9031-jeugd-binden-en-behouden-om-te-sporten/
U bent de eerste om te reageren.
INCOMPANY - MINDFULNESS & WERK | Workshops vanaf € 90. Materiaal op maat samengesteld. Dus ik overleg graag met u wat waardevol en ondersteunend is voor uw medewerkers. | Ook mogelijkheden voor onderdeel van Duurzaamheid & Vitaliteit Traject, Re-integratie of Veranderingsprocessen. | Zie voor meer info link: https://aikicontact.nl/mindfulness-act/mindfulness-werk/ | Contact: Carolina van Haperen, aikicontact@gmail.com, 06-13692808, www.aikicontact.nl.
U bent de eerste om te reageren.
MINDFULNESS TRAINING (8-weekse, € 300) in AMSTERDAM-OW | Start: dinsdagavond: 18, 25 september, 2, 9, 16, 30 oktober, 6 en 13 november 2018. Tijd: 19:30-21:30. | Locatie: Reade, Overtoom 283, 1054HW Amsterdam-OW. Tram 1 stopt pal voor deur. En bezoekers met een auto mogen in de parkeergarage van Reade parkeren (gereduceerd tarief). | Intake- of informatief gesprek is altijd vrijblijvend. Kosten training: € 300 (werkgeverstarief € 400). Als je een STADSPAS hebt kan ik je zelfs 25% korting geven! | Mindfulness helpt om je niet teveel te laten meeslepen in het jachtige bestaan. Om te leren luisteren naar je hoofd EN je hart. Om je verstand wijs te gebruiken en om je niet door je verstand te laten belemmeren. Om te gaan met lastige emoties op een eenvoudige en effectieve manier. Hoe je stapje voor stapje kunt leren accepteren wat je niet kunt veranderen. Loslaten wat je beter los kunt laten. Stilstaan bij wat je doet en bij wat er om je heen gebeurt. Ook kleine dingen kunnen de moeite waard blijken. | Aanmelding: aikicontact@gmail.com of bel 06-13692808. Verdere info: www.aikicontact.nl en www.mindfulness-trainingen.nl. | Trainer is aangesloten bij beroepsverenigingen VMBN (cat.1), LVPW, RBCZ en SCAG. Dit kan evt. vergoeding bij verzekeraars mogelijk maken. Ik kan je hierin verder advies en informatie geven.
U bent de eerste om te reageren.
Beste mensen, ik ben OP ZOEK NAAR EEN RUIMTE waar ik Mindfulness training kan geven op maandag-ochtenden of vrijdag-ochtend of -middag in AMSTELVEEN. Groep van circa 8 tot 10 mensen grootte. Sinds 2009 is Mindfulness mijn professie en beschik over lidmaatschap met diverse beroepsverenigingen, zoals VMBN; evt vergoed via verzekering. Contact: Carolina van Haperen, aikicontact@gmail.com, 06-13692808, www.aikicontact.nl.
U bent de eerste om te reageren.

Kennisupdate Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Hoe kun je baby's, dreumesen en peuters vanuit hun omgeving stimuleren om met plezier (spelenderwijs) te bewegen? Dat is wat centraal staat in de kennisupdate van Allesoversport.nl en partners!

Lees hier de kennisupdate Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Wil je de kennisupdate blijven ontvangen? Meld je aan via de link in bovenstaande kennisupdate en vink in elk geval de leeftijdsgroep 0-4 aan.

U bent de eerste om te reageren.

Overzichtsartikel mét whitepaper: jeugd, overgewicht, sport en bewegen

Op zoek naar relevante en praktische kennis over de aanpak van overgewicht bij jeugd en de rol die sport & bewegen daarin heeft?

Overzichtsartikel mét whitepaper: https://www.allesoversport.nl/artikel/overzichtsartikel-met-whitepaper-jeugd-en-overgewicht/

U bent de eerste om te reageren.

Ontvang de kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd

Wil je op de hoogte blijven van alles wat speelt omtrent sport, bewegen en jeugd? Meld je aan en ontvang de kennisupdate: https://www.allesoversport.nl/kennisupdate-jeugd/ 

U bent de eerste om te reageren.

***Bericht van mijn Aan de Slag collega's***

Gisteren was het de DAG van de VLUCHTELING!

Applaus Aan de Slag

"Een bijzondere dag..en wij zijn blij dat we op deze dag ook positief nieuws kunnen brengen.

Al meer dan 10.000 keer hebben in ons programma AZC-bewoners samen met Nederlanders vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd! YEAH!

Verspreid over het hele land vinden dagelijks zoveel ontmoetingen plaats die zoveel betekenen en zoveel goeds brengen voor heel mensen! Nieuwkomers en Nederlanders!

Een applaus van het landelijke team voor iedereen die hieraan bijdraagt en het mogelijk maakt!

FANTASTISCH! Op naar de volgende 10.000 matches!" http://aandeslag.info/?p=3438

U bent de eerste om te reageren.

***Bericht van mijn Aan de Slag (Pharos) collega's***

 

Eindelijk is het zover! Een groep van 50 vluchtelingen gaan vrijwilligerswerk doen op Oerol. Hoe leuk is dat?! Vluchtelingen die hier een handje komen helpen! In plaats van de hele dag op een AZC doorbrengen, nieuwe vrienden maken, Nederlands oefenen en dat allemaal in een oer Nederlandse omgeving. Fijn dat er organisaties zijn zoals IepenUP die dit mogelijk maken!! Like en follow ons op Facebook en Instagram en zie binnenkort hoe de culturen verenigen in werk zoals kopjes koffie zetten, muntjes verkopen en podia afbouwen.

 

Lees hier meer over de programma Aan de Slag.

U bent de eerste om te reageren.

IVN zoekt gemeenten voor Tiny Forests, op basis van cofinanciering. Mooi initiatief dat prima past binnen het spoor fysieke omgeving, EN sociale omgeving! Misschien een mooie aanleiding om intern in gesprek te gaan met collega's en wat potjes bij elkaar te leggen?

Mochten er al GIDS gemeenten mee bezig zijn, dan werken we dat graag uit tot een mooi voorbeeld voor dit platform. 

 

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/partnergemeente-tiny-forest-worden

U bent de eerste om te reageren.

Op 20 juni organiseert Kenniscentrum Sport de 2e Werkconferentie 'Sport en arbeids-re-integratie. Meld je aan als je je verder wilt verdiepen in de inzet van sport als middel binnen arbeidsre-integratie programma’s en je afvraagt welke ‘eisen’ dit stelt aan de inhoud van het programma en de begeleiding en coaching van de deelnemers. De uitkomsten en aanbevelingen van Europees onderzoek naar de bijdrage van sport aan de arbeidsparticipatie van kansarme jongeren geeft daar antwoorden op en is de rode draad in het programma van de werkconferentie.

De werkconferentie combineren we met een werkbezoek aan het Sport Expertise Centrum (SEC) Oss. De mensen van SEC laten ons kennismaken met hun interventie ‘Sportmaat voor werkdaad’ en delen hun ervaringen met de ontwikkeling en uitvoering van deze interventie en het erkenningstraject dat zij doorlopen. 

Bekijk het volledige programma op www.kenniscentrumsport.nl (evenementen)

Uiterste aanmelddatum is maandag 11 juni 2018. De kosten voor deelname bedragen € 25,- per persoon. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van je aanmelding. De factuur ontvang je separaat.

U bent de eerste om te reageren.

Tipsheet 'Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach'

In deze tipsheet voor gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches staan naast succesfactoren met bijbehorende praktische tips, links naar praktijkvoorbeelden en handige documenten. De kracht van de buurtsportcoachregeling zit deels in de mogelijkheid om lokaal op-maat keuzes te maken over de opdracht en de doelgroep van de buurtsportcoach en de manier waarop werkgeverschap geregeld wordt. De succesfactoren met bijbehorende tips zijn daarom zeker niet in alle gemeenten doorslaggevend. Hoe moet je deze succesfactoren en bijbehorende tips dan lezen en gebruiken? Vooral door er lokaal het gesprek over te voeren! Doe dit bij voorkeur met de beleidsmakers, de buurtsportcoaches, de werkgevers en de samenwerkingspartners. Wat gaat goed in jullie gemeente en waar zien jullie mogelijkheden voor verbetering?

Van het stellen van duidelijke doelen en kaders, tot samenwerking met andere beleidsterreinen. En van het aanstellen en aansturen van buurtsportcoaches, tot randvoorwaardelijke zaken als positionering en monitoring. 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport via 06-21649610 of marloes.aalbers@@kcsport.nl.  

U bent de eerste om te reageren.

Hoe kunnen kansen voor preventie benut worden via de gemeentepolis?

In de regio Hollands Midden (HM) is in de gemeentepolis een beweegprogramma opgenomen: 'Lekker in je Lijf'. Het beweegprogramma is speciaal bedoeld voor mensen met overgewicht. Deelnemers bewegen gedurende 18 weken in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut en krijgen voorlichting over gezonde voeding van een diëtist. Daarnaast worden ze gestimuleerd om na afloop van het programma door te stromen naar regulier sport- en beweegaanbod. Deelname aan het programma wordt volledig vergoed voor mensen met een gemeentepolis.

De GGD HM heeft een belangrijke rol gespeeld in de opzet en uitrol van het beweegprogramma in de regio. Zo heeft de GGD afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraar geïnitieerd en afspraken gemaakt met fysiotherapiepraktijken.

Om inzicht te krijgen in de effecten van het beweegprogramma Lekker in je Lijf, heeft de GGD HM het programma sinds de start in 2015 gemonitord en geëvalueerd. In onderstaande infographic vindt u achtergrondinformatie over het programma en kunt u zien wat de belangrijke resultaten uit de evaluatie zijn, welke factoren het programma tot een succes maken en hoe het programma optimaal kan worden ingezet. Ook vindt u hierin een link naar het volledige evaluatierapport.

We hopen dat dit project gemeenten inspireert om de kansen voor preventie via de gemeentepolis te benutten en dat het een impuls geeft aan de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en eerstelijnszorg om de gezondheidsachterstanden terug te dringen.

U bent de eerste om te reageren.

Wie weet beter wat nodig is om statushouders lokaal goede zorg te bieden, dan statushouders zelf? Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders zijn mensen die zelf gevlucht zijn, weten hoe moeilijk het is voor nieuwkomers om in Nederland hun weg te vinden en vaak in land van herkomst als zorgprofessional hebben gewerkt.

Wil je weten waarom samenwerken waardevol is en hoe je dit als gemeente, GGD, zorg- of welzijnsorganisatie kunt organiseren?

We hebben alles op een rij gezet in de Infosheet Samenwerken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders:

Zie ook onze website:

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/980/nieuw-infosheet-sleutelpersonen-gezondheid-statushouders

U bent de eerste om te reageren.

Een artikeltje in Binnenlands Bestuur trok mijn aandacht: "Overheid belemmert burgerinitiatieven". 

Ook ik zie veel goede voorbeelden waar het wel lukt met de GIDS middelen, maar ook gemeenten waar drempels zijn die het voor veel mensen lastiger maken om hiervan gebruik te maken. Hoe zit dat in jullie gemeente??

De link naar het artikel vind je hier.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond In...
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: Pharos
Functie: Projectleider
Organisatie: Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Functie: Communicatie & Marketing
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Medewerker gezondheidsbevordering
Organisatie: Pharos
Functie: Senior projectleider/ adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: AikiContact
Functie: Mindfulness & ACT trainer en Psychosociaal therapeut. therapeut. Lid van VMBN, LVPW, RBCZ, SCAG.
Organisatie: JVO-Academie
Functie: Directeur
Organisatie: Vereniging Sport en Gemeenten
Functie: Beleidsadviseur
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen