Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

Hoe kunnen kansen voor preventie benut worden via de gemeentepolis?

In de regio Hollands Midden (HM) is in de gemeentepolis een beweegprogramma opgenomen: 'Lekker in je Lijf'. Het beweegprogramma is speciaal bedoeld voor mensen met overgewicht. Deelnemers bewegen gedurende 18 weken in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut en krijgen voorlichting over gezonde voeding van een diëtist. Daarnaast worden ze gestimuleerd om na afloop van het programma door te stromen naar regulier sport- en beweegaanbod. Deelname aan het programma wordt volledig vergoed voor mensen met een gemeentepolis.

De GGD HM heeft een belangrijke rol gespeeld in de opzet en uitrol van het beweegprogramma in de regio. Zo heeft de GGD afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraar geïnitieerd en afspraken gemaakt met fysiotherapiepraktijken.

Om inzicht te krijgen in de effecten van het beweegprogramma Lekker in je Lijf, heeft de GGD HM het programma sinds de start in 2015 gemonitord en geëvalueerd. In onderstaande infographic vindt u achtergrondinformatie over het programma en kunt u zien wat de belangrijke resultaten uit de evaluatie zijn, welke factoren het programma tot een succes maken en hoe het programma optimaal kan worden ingezet. Ook vindt u hierin een link naar het volledige evaluatierapport.

We hopen dat dit project gemeenten inspireert om de kansen voor preventie via de gemeentepolis te benutten en dat het een impuls geeft aan de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en eerstelijnszorg om de gezondheidsachterstanden terug te dringen.

U bent de eerste om te reageren.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen