Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

Goed op weg in Friesland
19 mei 2015

Friesland betovert. Met de bus vanuit Leeuwarden via kronkelstraatjes door mooie dorpen op weg naar Damwoude. Tijdens een storm hopen op een trein vanaf Harlingen Haven (en ja hoor!), in de zon genieten aan het water in Menaem. Een nacht in Herbergh de Parel in Eastermar. Stuk voor stuk prachtige ervaringen tijdens mijn route langs 18 Friese gemeenten.

Dan de Friezen zelf. Al snel kreeg ik tips. De beleidsmedewerker van Dantumadiel adviseerde me vooral niet aan te komen met te veel voorbeelden van ‘buiten’. “De Friezen doen het toch op hun eigen manier”. En de beleidsadviseur uit Weststellingwerf zei: “Voorbeelden uit de Randstad, die kennen we nu wel! In onze gemeente hebben we alleen maar dorpen en kernen, zeg het me, hoe pakken we dan de gezondheidsachterstanden aan?”

De verkennende gesprekken in Friesland waren stuk voor stuk prettig en inspirerend. Veel energie kwam los bij het praten over de gezondheidsachterstanden en de kansen voor het versterken van de lokale integrale aanpak. Gemeenten zijn vaak al goed op weg en hebben veel ervaringen in beleid en praktijk waar de GIDS-aanpak goed op kan aansluiten. Speerpunten in de komende periode betreffen dorp/wijkscans en wijkplannen, verbinding met het gebiedsteam, verbinding preventie en zorg, verbinding met werk en inkomen. Het samenwerken met en betrekken van bewoners is in dit traject voor veel gemeenten een essentieel onderdeel.

De vorm van elk gesprek verschilde. Sommige gemeenten, zoals Leeuwarden en Smallingerland, hadden al duidelijke plannen en/of visies, en legden deze voor. Anderen zoals Sudwest Fryslân en de Fryske Marren benutten het eerste gesprek om met een grote groep collega’s te brainstormen. Ook Opsterland pakte het groots aan met een sessie aan sta-tafels met gezonde snacks. Een aantal gemeenten trekt gezamenlijk op, anderen kiezen voor een lokale aanpak. In die eerste categorie is de samenwerking DDK (Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland) een interessante. Zij slaan de handen ineen om de gebiedsteams een centrale rol te geven in de aanpak om gezondheidsachterstanden terug te dringen. In juni doen de gebiedsteams mee aan een pilottraining “Gebiedsteams en Gezondheid”, ontwikkeld door Platform 31, Pharos en GGD Fryslân.

Geraakt was ik door het enthousiasme en de daadkracht in Weststellingwerf. Met een intensieve samenwerking lukte het om binnen korte tijd de film Bestemming Noordwolde te maken. Veel energie kwam ook los in Harlingen. Daar hadden we een sessie “Hoe ver zijn we met de integrale aanpak”. Door de gezamenlijke discussie op de vijf sporen werd duidelijk dat er nog meer samenhang nodig is o.a. in samenwerking en afstemming met de wijkverpleegkundige.

En hoe gaan we nu verder? Deze vraag besprak ik met gemeenten en ook met de beleidsadviseurs van GGD Fryslân, (ook deskundige mensen die met hun aanwezigheid bij de gesprekken in gemeenten voor mij in korte tijd vertrouwde gezichten zijn geworden.) Een flink aantal gemeenten gaf aan nieuwsgierig te zijn naar de aanpak van de gemeenten om hen heen. Reden te meer om ze bij elkaar een kijkje in de keuken te laten nemen. Good practices zijn er om te delen!

De eerste stap is al gezet: op 17 september organiseren GGD Fryslân en Gezond in…samen met de Friese GIDS- gemeenten een uitwisselingsbijeenkomst. Voor en door de Friese GIDS-gemeenten is de insteek. Een aantal gemeenten deelt dan hun plan van aanpak met de anderen, met als doel te komen tot constructieve discussies. Geen voorbeelden uit de Randstad dus, maar voorbeelden rechtstreeks uit het hart van Friesland. Ik kijk er naar uit van de gemeenten te horen waar ze dan staan. En ik ben blij 18 gemeenten in deze prachtige provincie te mogen blijven ondersteunen in hun GIDS-aanpak.

U bent de eerste om te reageren.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen