Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

Kennisupdate Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Hoe kun je baby's, dreumesen en peuters vanuit hun omgeving stimuleren om met plezier (spelenderwijs) te bewegen? Dat is wat centraal staat in de kennisupdate van Allesoversport.nl en partners!

Lees hier de kennisupdate Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Wil je de kennisupdate blijven ontvangen? Meld je aan via de link in bovenstaande kennisupdate en vink in elk geval de leeftijdsgroep 0-4 aan.

U bent de eerste om te reageren.

Overzichtsartikel mét whitepaper: jeugd, overgewicht, sport en bewegen

Op zoek naar relevante en praktische kennis over de aanpak van overgewicht bij jeugd en de rol die sport & bewegen daarin heeft?

Overzichtsartikel mét whitepaper: https://www.allesoversport.nl/artikel/overzichtsartikel-met-whitepaper-jeugd-en-overgewicht/

U bent de eerste om te reageren.

Ontvang de kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd

Wil je op de hoogte blijven van alles wat speelt omtrent sport, bewegen en jeugd? Meld je aan en ontvang de kennisupdate: https://www.allesoversport.nl/kennisupdate-jeugd/ 

U bent de eerste om te reageren.

***Bericht van mijn Aan de Slag collega's***

Gisteren was het de DAG van de VLUCHTELING!

Applaus Aan de Slag

"Een bijzondere dag..en wij zijn blij dat we op deze dag ook positief nieuws kunnen brengen.

Al meer dan 10.000 keer hebben in ons programma AZC-bewoners samen met Nederlanders vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd! YEAH!

Verspreid over het hele land vinden dagelijks zoveel ontmoetingen plaats die zoveel betekenen en zoveel goeds brengen voor heel mensen! Nieuwkomers en Nederlanders!

Een applaus van het landelijke team voor iedereen die hieraan bijdraagt en het mogelijk maakt!

FANTASTISCH! Op naar de volgende 10.000 matches!" http://aandeslag.info/?p=3438

U bent de eerste om te reageren.

***Bericht van mijn Aan de Slag (Pharos) collega's***

 

Eindelijk is het zover! Een groep van 50 vluchtelingen gaan vrijwilligerswerk doen op Oerol. Hoe leuk is dat?! Vluchtelingen die hier een handje komen helpen! In plaats van de hele dag op een AZC doorbrengen, nieuwe vrienden maken, Nederlands oefenen en dat allemaal in een oer Nederlandse omgeving. Fijn dat er organisaties zijn zoals IepenUP die dit mogelijk maken!! Like en follow ons op Facebook en Instagram en zie binnenkort hoe de culturen verenigen in werk zoals kopjes koffie zetten, muntjes verkopen en podia afbouwen.

 

Lees hier meer over de programma Aan de Slag.

U bent de eerste om te reageren.

IVN zoekt gemeenten voor Tiny Forests, op basis van cofinanciering. Mooi initiatief dat prima past binnen het spoor fysieke omgeving, EN sociale omgeving! Misschien een mooie aanleiding om intern in gesprek te gaan met collega's en wat potjes bij elkaar te leggen?

Mochten er al GIDS gemeenten mee bezig zijn, dan werken we dat graag uit tot een mooi voorbeeld voor dit platform. 

 

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/partnergemeente-tiny-forest-worden

U bent de eerste om te reageren.

Op 20 juni organiseert Kenniscentrum Sport de 2e Werkconferentie 'Sport en arbeids-re-integratie. Meld je aan als je je verder wilt verdiepen in de inzet van sport als middel binnen arbeidsre-integratie programma’s en je afvraagt welke ‘eisen’ dit stelt aan de inhoud van het programma en de begeleiding en coaching van de deelnemers. De uitkomsten en aanbevelingen van Europees onderzoek naar de bijdrage van sport aan de arbeidsparticipatie van kansarme jongeren geeft daar antwoorden op en is de rode draad in het programma van de werkconferentie.

De werkconferentie combineren we met een werkbezoek aan het Sport Expertise Centrum (SEC) Oss. De mensen van SEC laten ons kennismaken met hun interventie ‘Sportmaat voor werkdaad’ en delen hun ervaringen met de ontwikkeling en uitvoering van deze interventie en het erkenningstraject dat zij doorlopen. 

Bekijk het volledige programma op www.kenniscentrumsport.nl (evenementen)

Uiterste aanmelddatum is maandag 11 juni 2018. De kosten voor deelname bedragen € 25,- per persoon. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van je aanmelding. De factuur ontvang je separaat.

U bent de eerste om te reageren.

Tipsheet 'Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach'

In deze tipsheet voor gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches staan naast succesfactoren met bijbehorende praktische tips, links naar praktijkvoorbeelden en handige documenten. De kracht van de buurtsportcoachregeling zit deels in de mogelijkheid om lokaal op-maat keuzes te maken over de opdracht en de doelgroep van de buurtsportcoach en de manier waarop werkgeverschap geregeld wordt. De succesfactoren met bijbehorende tips zijn daarom zeker niet in alle gemeenten doorslaggevend. Hoe moet je deze succesfactoren en bijbehorende tips dan lezen en gebruiken? Vooral door er lokaal het gesprek over te voeren! Doe dit bij voorkeur met de beleidsmakers, de buurtsportcoaches, de werkgevers en de samenwerkingspartners. Wat gaat goed in jullie gemeente en waar zien jullie mogelijkheden voor verbetering?

Van het stellen van duidelijke doelen en kaders, tot samenwerking met andere beleidsterreinen. En van het aanstellen en aansturen van buurtsportcoaches, tot randvoorwaardelijke zaken als positionering en monitoring. 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport via 06-21649610 of marloes.aalbers@@kcsport.nl.  

U bent de eerste om te reageren.

Hoe kunnen kansen voor preventie benut worden via de gemeentepolis?

In de regio Hollands Midden (HM) is in de gemeentepolis een beweegprogramma opgenomen: 'Lekker in je Lijf'. Het beweegprogramma is speciaal bedoeld voor mensen met overgewicht. Deelnemers bewegen gedurende 18 weken in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut en krijgen voorlichting over gezonde voeding van een diëtist. Daarnaast worden ze gestimuleerd om na afloop van het programma door te stromen naar regulier sport- en beweegaanbod. Deelname aan het programma wordt volledig vergoed voor mensen met een gemeentepolis.

De GGD HM heeft een belangrijke rol gespeeld in de opzet en uitrol van het beweegprogramma in de regio. Zo heeft de GGD afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraar geïnitieerd en afspraken gemaakt met fysiotherapiepraktijken.

Om inzicht te krijgen in de effecten van het beweegprogramma Lekker in je Lijf, heeft de GGD HM het programma sinds de start in 2015 gemonitord en geëvalueerd. In onderstaande infographic vindt u achtergrondinformatie over het programma en kunt u zien wat de belangrijke resultaten uit de evaluatie zijn, welke factoren het programma tot een succes maken en hoe het programma optimaal kan worden ingezet. Ook vindt u hierin een link naar het volledige evaluatierapport.

We hopen dat dit project gemeenten inspireert om de kansen voor preventie via de gemeentepolis te benutten en dat het een impuls geeft aan de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en eerstelijnszorg om de gezondheidsachterstanden terug te dringen.

U bent de eerste om te reageren.

Wie weet beter wat nodig is om statushouders lokaal goede zorg te bieden, dan statushouders zelf? Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders zijn mensen die zelf gevlucht zijn, weten hoe moeilijk het is voor nieuwkomers om in Nederland hun weg te vinden en vaak in land van herkomst als zorgprofessional hebben gewerkt.

Wil je weten waarom samenwerken waardevol is en hoe je dit als gemeente, GGD, zorg- of welzijnsorganisatie kunt organiseren?

We hebben alles op een rij gezet in de Infosheet Samenwerken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders:

Zie ook onze website:

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/980/nieuw-infosheet-sleutelpersonen-gezondheid-statushouders

U bent de eerste om te reageren.

Een artikeltje in Binnenlands Bestuur trok mijn aandacht: "Overheid belemmert burgerinitiatieven". 

Ook ik zie veel goede voorbeelden waar het wel lukt met de GIDS middelen, maar ook gemeenten waar drempels zijn die het voor veel mensen lastiger maken om hiervan gebruik te maken. Hoe zit dat in jullie gemeente??

De link naar het artikel vind je hier.

U bent de eerste om te reageren.

Wat zijn (maatschappelijke) kosten van roken bij mensen met een lage sociaal economische status? En: wist je dat 650000 huishoudens onder de armoedegrens komen door de uitgaven aan roken! Lees dit en meer over wat projecten van GEzonde Toekomst Dichterbij doen om gezinnen te helpen te stoppen met roken in het nieuwe online magazine

U bent de eerste om te reageren.

Hoe breng je gezondheid onder de aandacht van ambtenaren ruimtelijke ordening? Lees bijgevoegde bericht. Met dank aan Annelies Acda van Pharos voor haar bijdrage aan deze bijeenkomst!

U bent de eerste om te reageren.

Uitnodiging invitational conference ‘Cliëntondersteuning in de curatieve zorg’

Niet elke burger is zelf in staat om in het contact met een zorgverlener de gegeven informatie te begrijpen. Ook ontbreekt het patiënten vaak aan vaardigheden om goed te communiceren met zorgverleners en bijvoorbeeld het samen beslissen vorm te geven. We noemen dit ‘gezondheidsvaardigheden’. Om burgers hierbij te ondersteunen wordt door gemeenten ook op dit gebied cliëntondersteuning aangeboden. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel de bekendheid met het aanbod als het daadwerkelijk gebruik van cliëntondersteuning in de curatieve zorg nog beperkt zijn.

Reflecties en resultaten

Het doel van deze invitational conference is om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers uit gemeenten, cliëntondersteuners en organisaties die cliëntondersteuning aanbieden, zorgaanbieders en patiënten/cliënten(organisaties). Daarbij willen wij onze bevindingen ten aanzien van cliëntondersteuning in de curatieve zorg combineren met de reflecties van de aanwezige professionals. Het doel van de conference is om uiteindelijk gezamenlijk tot beloftevolle initiatieven te komen om cliëntondersteuning in de curatieve zorg vorm te geven.

Meer informatie en opgave

U bent van harte uitgenodigd om aan deze invitational conference deel te nemen. Ook geïnteresseerden in uw netwerk zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Meld u dan aan door te mailen naar mevrouw Laxsini Murugesu van het NIVEL via l.murugesu@nivel.nl, telefoonnummer 030 2729680.

De invitational conference wordt woensdag 14 februari, van 10.00 tot 12.00 uur (inclusief lunch) gehouden bij het NIVEL (Otterstraat 118, Utrecht).

U bent de eerste om te reageren.

Gezocht: Vernieuwers voor tweede leerkring armoede en gezondheid.

Van de Nederlandse bevolking loopt 16,5 procent risico op armoede of sociale uitsluiting. Mensen in armoede zijn vaker stressgevoelig en leven minder gezond. Nieuwe aanpakken zijn in ontwikkeling, maar de link met gezondheidsbeleid wordt niet gelegd. De aanpakken zijn bovendien vaak lokaal, en kennis en ervaringen worden nog weinig gedeeld. Platform31 en Pharos starten daarom vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid.

De leerkring start op donderdag 19 april 2018. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Professionals die graag leren van elkaars aanpak, spiegelen op inhoud en proces en samen lessen formuleren voor een preventieve aanpak van armoede en schulden voor gemeenten en andere partijen.

Wij bieden ruimte aan zes vernieuwende projecten.

http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/tweede-leerkring-armoede-en-gezondheid

U bent de eerste om te reageren.

Ook lokaal is er media aandacht voor de projecten van inspirerende GIDS-gemeente Amstelveen:

http://www.mijnamstelveen.nl/sociaal-koken/

U bent de eerste om te reageren.

Subsidieprogramma Sportimpuls voor kinderen met overgewicht 2018

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) wil het Ministerie van VWS deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Een mooie kans voor jou, je achterban of je (lokale) netwerk om in te zetten op deze doelgroep!

Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht. Samenwerking met partners uit de (jeugd)(gezondheids)zorg is een voorwaarde. Zie je kansen? Ga na welke aanpakken lokaal passen en ga aan de slag met het lokale netwerk. Of wijs anderen in je netwerk op deze subsidiekans.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 (tot 22 februari 2018, 14.00 uur) bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Lees verder op Allesoversport en Sport en bewegen in de buurt.

U bent de eerste om te reageren.
Fontys Kenniscafé 7 november 2017 kenniscafe.jpg Wanneer? 7 november 2017 van 14.30 - 20.30 uur Waar? Explorelab, gebouw TF van Fontys Hogescholen, ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven Voor wie? (Zorg)professionals, docenten, studenten Thema? Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid, een kwestie van leren?

Uit onderzoek blijkt dat een op de twee Nederlanders moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Drie op de tien hebben onvoldoende functionele lees- en rekenvaardigheden waardoor zij informatie niet makkelijk vinden en verwerken. Zorgprofessionals herkennen deze beperkte gezondheidsvaardigheden niet altijd en laaggeletterden voelen zich niet altijd gehoord.

Hoe herken je laaggeletterdheid bij een cliënt? Wat betekent laaggeletterdheid voor zijn/haar zelfredzaamheid? En nog belangrijker kun je leren hoe je ermee om kunt gaan? Meld je aan voor dit Fontys Kenniscafé waar zowel laaggeletterden zelf als experts en zorgprofessionals hun kennis en ervaringen delen.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Paramedische-Hogeschool/Agenda-tonen-op/Fontys-Kenniscafe-7-november-2017.htm

U bent de eerste om te reageren.

Goedemorgen! 

Ik heb zojuist een nieuw item in de agenda gezet! 
Een mooie bijeenkomst die je kosteloos kan bijwonen. Het volledige programma vind je ook in de bijlage. Tot 20 november? 

Hartelijke groet, 
Francis Meijners 
Uitnodiging 20 november Alliantie Gezondheidsvaardigheden

U bent de eerste om te reageren.

Welke betekenis kan kracht-  en vechtsport hebben voor jongeren? 

Benieuwd? Kom dan naar het congres 'Vechtende Jongeren' op woensdag 15 november in Utrecht! 

We trappen plenair af met verschillende experts uit de wetenschap en uit de praktijk. Zij laten hun licht schijnen over de problematiek van jongeren uit krachtwijken. Vervolgens word je aan de hand van verschillende workshops meegenomen in de beschikbare kennis over de waarde van vechtsport voor jongeren. We gaan met elkaar in gesprek over wat je vanuit beleid, onderzoek en praktijk kunt met de kennis die we nu in huis hebben. We sluiten af met borrel terwijl we uitkijken op een worsteltraining. 

Onderzoekers, docenten MBO, HBO en WO, beleidsmedewerkers, vechtsport trainers, GGD- medewerkers en andere geïnteresseerden, meld je aan via

https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/agenda/2735-congres-vechtende-jongeren/

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond In...
Organisatie: Platform31
Functie: Projectleider
Organisatie: Pharos Gezond in...
Functie: Senior Communicatieadviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: Fonds NutsOhra
Functie: Programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: Pharos
Functie: Projectleider
Organisatie: Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Functie: Communicatie & Marketing
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Adviseur publieke gezondheid
Organisatie: Fontys Paramedische Hogeschool
Functie: Docent, afstudeerbegeleider
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Medewerker gezondheidsbevordering
Organisatie: NIVEL
Organisatie: Pharos
Functie: Senior projectleider/ adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Sluiten
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen