Studiedag GezondIn

De jaarlijkse studiedag van GezondIn vindt op 3 december digitaal plaats. Het thema is impact. Je kunt tijdens de studiedag onder meer workshops volgen, bijgepraat worden in flitssessies en luisteren naar een inspirerende speech van Mariëtte Hamer, SER-voorzitter én voorzitter van de Raad van Toezicht van Pharos: “Ik vind het schrijnend dat inkomens- en opleidingsverschillen en verschillen van herkomst in een land als Nederland ook leiden tot verschillen in gezondheid. De ambitie van Pharos om die verschillen in gezondheid terug te dringen vind ik een heel fundamentele drijfveer voor onze samenleving.”

Mariëtte Hamer

We vullen de studiedag digitaal in, waarbij veel ruimte is voor inspiratie, interactie, ontmoeting en met en van elkaar leren.

Impact maken en delen

Wil je meer impact maken bij de aanpak van gezondheidsverschillen? Jouw eigen impact delen? Nieuwe inzichten en inspiratie op doen? Meld je aan! Jouw collega(‘s) is/zijn ook van harte welkom. Want impact maak je samen.

Het aanmeldformulier vind je onder de tekst.

Workshops

eHealth: stap voor stap het nieuwe normaal!
eHealth speelt een steeds grotere rol, ook in de landelijke nota gezondheidsbeleid. Met eHealth kunnen we veel impact maken, ook voor mensen in kwetsbare situaties. Wil je weten hoe digitale innovaties domeinoverstijgende ondersteuning mogelijk maken? Hoe we met AI (Artificial Intelligence)  data slim kunnen laten werken voor ieders gezondheid? In de workshop gaan we in op de kansen die eHealth biedt en hoe eHealth kan worden ingezet bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
Met: Robbert van Bokhoven

Corona en de impact op SEGV: denkrichtingen voor beleid
Het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen in Nederland hebben veel impact op ons dagelijks leven en op onze gezondheid. De kans is reëel dat de gezondheidsachterstanden toenemen door deze crisis. GezondIn voerde verschillende gesprekken met gemeenten en verdiepte met hen denkrichtingen voor extra focus op de aanpak van sociaalconomische gezondheidsverschillen (SEGV) tijdens corona. In deze workshop delen we deze denkrichtingen en presenteert Platform 31 de resultaten van het onderzoek naar de impact van corona op het beleidsveld armoede & schulden, uitgevoerd in opdracht van het G40 stedennetwerk. Tenslotte formuleren we met elkaar de speerpunten voor de komende periode voor de aanpak van gezondheidsverschillen in coronatijd.
Met: Anneke Hiemstra en Jochem Heemskerk

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 & gezondheidsachterstanden
Het verkleinen van gezondheidsachterstanden is één van de speerpunten in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Maar hoe vertaal je dat naar een lokale aanpak? Wat zijn de aanknopingspunten met de andere vraagstukken, zoals gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving? In deze workshop nemen we je mee langs de gezondheidsvraagstukken in de nota. Daarbij verkennen we de haakjes die de landelijke nota biedt voor het vergroten van de impact van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
Met: Tom Moons

Samen impact maken bij schulden
Er zijn veel mensen met geldproblemen. Schulden hebben een negatief effect op de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat schuldenproblematiek tijdig wordt aangepakt. Mensen komen niet snel zelf bij schuldhulpverlening terecht, maar hebben wel contact met de huisarts. Door een goede samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein kun je sneller impact maken. In deze workshop delen we ervaringen  vanuit  huisartsenpraktijken en gemeenten. Zo krijg je zicht op wat jij in je eigen gemeente kunt doen.
Met: Sanne Niemer, Simone ’t Hooft en Annette Duivenvoorden

Impact op gezondheidsachterstanden met lokale preventieakkoorden
Hoe kun je met lokale preventieakkoorden gezondheidsachterstanden terugdringen? Hoe zorg je dat je met interventies juist (ook) mensen in een kwetsbare situatie bereikt? We praten met enkele gemeenten over de impact van het lokale preventieakkoord op het gezondheidsbeleid én  het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Ook kijken we hoe je een lokaal akkoord vertaalt van papier naar praktijk.
Met: Aldien Poll

Workshop Impact tonen (M&E)
Wil je weten of je met jouw aanpak of project op de goede weg zit? Ben je op zoek naar knelpunten of wil je input voor verantwoording? Lerend monitoren helpt je daarbij. Met  lerend monitoren krijg je sneller je hele aanpak in beeld, samen met stakeholders. Lerend monitoren is een manier om de impact van een aanpak direct zichtbaar te maken. Je kunt de voortgang beter in de gaten houden en eventuele problemen sneller aanpakken. Tijdens de workshop laten we twee inspirerende actuele voorbeelden uit gemeenten zien.
Met: Lydia Sterrenberg

De omgevingswet en gezondheidsverschillen: kansen voor impact
Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen. Dit is een goede kans om met de verbinding aan de slag te gaan. We hebben in vijftien gemeenten omgevingsvisies geanalyseerd waarin gezondheid een plek had. Deze analyse en de daarop volgende interviews met vijf gemeenten geven een goed beeld van wat er mogelijk is. Hoe kan je de meeste impact bereiken? We gaan hier in deze sessie dieper op in, met een van deze gemeenten en met elkaar. We geven handvatten hoe je hier zelf ook mee aan de slag kunt.
Met: Annelies Acda, Wessel van Vliet en Maarten Hoorn

Gezondheid en Inburgering Statushouders
Gemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe wet Inburgering die juli 2021 van kracht gaat. Deze wet biedt kansen om gezondheid en welzijn van statushouders mee te nemen. Met een samenhangende aanpak kun je voor deze groep écht impact maken. Wat zijn de specifieke gezondheidsproblemen en de behoeften aan zorg en ondersteuning? We nemen je mee in de Veranderopgave Inburgering, bespreken met elkaar de kansen voor gezondheid en geven je handvatten om het thema gezondheid te borgen in de aanpak van je collega! Tip: neem je collega mee die bezig is met de voorbereidingen op deze wet!
Met: Elize Smal en Yodit Jacob

Flitssessies

Participatie en gezondheid
Veel mensen in de bijstand hebben gezondheidsproblemen. Meedoen heeft een positieve impact op hun gezondheid. De weg naar maatschappelijke of arbeidsparticipatie is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Met aandacht en persoonlijke begeleiding maak je het verschil. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Aan de hand van verhalen van mensen die de stap naar participatie hebben gemaakt, wordt duidelijk welke elementen deel uitmaken van een succesvolle aanpak. In deze flitssessie staan we ook stil bij recente literatuur die ingaat op het belang van participatie in tijden van corona.
Met: Lydia Sterrenberg, Simone ’t Hooft en Ruud Dorenbos

Hoe houd je oudere migranten met dementie vitaal?
Hoe kun je impact maken op de vitaliteit en gezondheid van oudere migranten met dementie? In deze flitssessie ervaar je hoe het is om als oudere migrant (ziek te zijn en) op zoek te gaan naar zorg en ondersteuning in de gemeente. We gaan daarna in op de rol van mantelzorgers en op afstemming tussen zorg, welzijn en informele zorg.
Met: Roshnie Kolste en Jennifer van den Broeke

Chronische stress en gezondheidsachterstanden: hoe werkt dat? En wat kan ik doen?
Mensen met problemen op meerdere leefgebieden hebben vaak langdurig een verhoogd stressniveau. Deze chronische stress heeft een grote impact op gezondheid, leefstijl en het dagelijks functioneren. Zo leidt het tot lichamelijke ziekten, psychische klachten en gaat het denkvermogen achteruit. Mensen krijgen bijvoorbeeld moeite met plannen, organiseren en beslissingen nemen. Hierdoor is het aanpakken van problemen of het opvolgen van afspraken en adviezen extra ingewikkeld. In deze sessie geven we inzicht in de werking van stress en wat je als gemeente of professional kunt doen om stress te verminderen en de dienstverlening of ondersteuning beter te laten aansluiten bij mensen met chronische stress.
Met: Karen Hosper

Impact met GIDS; vijf jaar door de ogen van collega’s
In dit interactieve gesprek springen we van 2020 naar 2014 en weer terug. GIDS-contactpersonen van het eerste uur gaan met ons in gesprek over de impact die GIDS gemaakt heeft in hun gemeente en in hun eigen werk. Welke lessen hebben ze geleerd in de afgelopen zes jaar? Wat kunnen wij daarvan leren?
Met: Annelies Acda

Impact maken met inkoop- en subsidiebeleid
Follow the money. Wist je dat je met het gemeentelijke inkoop- en subsidiebeleid ook impact kunt maken op het terugdringen van gezondheidsachterstanden? We presenteren een gespreksinstrument en criteria die in gemeentelijk beleid kunnen worden opgenomen of in gesprek met aanbieders kunnen worden gebruikt. Zo kom je tot zorg en ondersteuning die beter aansluit bij de behoefte van mensen in een kwetsbare situatie. Ook is het een manier om het terugdringen van gezondheidsachterstanden te borgen bij zorg- en welzijnsaanbieders.
Met Aldien Poll en Tom Moons

Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen: resultaten Joint Action
Met aandacht voor gelijke kansen op gezondheid (health equity) kun je veel impact maken voor mensen in een  kwetsbare situatie in jouw gemeente. Maar hoe krijg je dit thema op de agenda? En aan welke knoppen moet je draaien om kansengelijkheid in het beleid opgenomen te krijgen? In deze flitssessie delen we de lessen uit de Joint Action Health Equity Europe.
Met: Sanne Niemer

Kinderen aan het woord over hun leefomgeving
Gemeente Sluiskil wil een leuke en veilige plek zijn voor opgroeiende kinderen. En wie kan beter vertellen wat hiervoor nodig is dan kinderen zelf? Hun verbeterpunten, dromen en perspectieven zijn in kaart gebracht met behulp van de ‘Leefplekmeter’. De Leefplekmeter helpt om de leefomgeving te beoordelen aan de hand van veertien thema’s. In deze sessie delen we de aanpak en de inzichten in de gemeente Sluiskil. Voor iedereen die wil weten hoe je impact maakt op de leefomgeving.
Met: Chandra Verstappen en Lian Wispelweij

Aanmeldformulier

De tekst gaat onder het formulier verder.

Studiedag GezondIn Al Doende Leren – 13 november 2019

Op 13 november 2019 organiseerde het team van GezondIn haar studiedag in Amersfoort. De dag was gevuld met twee plenaire presentaties, twaalf deelsessies en veel nieuwe inzichten. Hier vind je de presentaties en inspiratiefilms van de gemeenten Hulst, Helmond en Oss (hieronder).