Beleidsdomeinen in Friesland gaan gesprek aan voor aanpak gezondheidsachterstanden

Frea Haker adviseur Gezond in

Hoe kun je meer verbindingen maken tussen verschillende beleidsdomeinen in jouw gemeente voor gezondheid van je inwoner? Dat was de hoofdvraag van de derde regiobijeenkomst Gezond in… die begin oktober werd georganiseerd in Friesland. Tijdens deze bijeenkomst gingen Friese GIDS gemeenten samen op zoek naar breed draagvlak en versterking van de lokale aanpakken van gezondheidsachterstanden. Naast beleidsambtenaren Volksgezondheid en lokale GIDS projectleiders, waren er ook veel collega’s uit andere beleidsdomeinen zoals van Werk en Inkomen, Armoede, Jeugd, Onderwijs, Welzijn en Ruimtelijke Ordening bij de bijeenkomst aanwezig.

Karin de Ruijsscher GGD Fryslan

Gedeelde doelen
De bijeenkomst werd voorgezet door Karin de Ruijsscher van GGD Fryslân. In het plenaire deel was veel aandacht voor de brede aanpak van gezondheidsachterstanden en het belang om daarvoor nog breder draagvlak te genereren, ook bij andere beleidsdomeinen en lokale partners. Het hebben of stellen van een gedeelde ambitie of doel kan daar enorm bij helpen. Jacob Jongejan (Beleidsadviseur Sociaal domein gemeente Leeuwarden) vertelde als voorbeeld hoe Leeuwarden aan de hand van de transformatietheorie het maatschappelijk doel ‘inclusieve stad’ centraal heeft gesteld. De aanpak van gezondheidsachterstanden is nu verknoopt aan de brede ambitie van deze gemeente. Gezondheid is stevig verankerd in de armoede aanpak, de toeleiding naar werk en de samenwerking met scholen op het terrein van sport- en cultuureducatie.  

Jacob Jongejan gemeente Leeuwarden

Verbindingen tussen beleidsdomeinen
In de zoektocht naar breed draagvlak en gezamenlijke doelstellingen hebben de deelnemers tijdens de werksessie de verbindingen met beleidsdomeinen besproken. Er waren verschillende thema’s, zoals: Armoede, Ruimtelijke ordening, Onderwijs, Sport, Jeugd en Werk en Inkomen. Het werd duidelijk dat het veel gemeenten al gelukt is de aanpak lokaal aan meerdere thema’s te koppelen. Collega’s van andere domeinen brachten ook inspirerende voorbeelden in, zoals de verbinding met onderwijs in Leeuwarden, de verbinding met werk in Opsterland, de verbinding met sport in Heerenveen, en de verbinding met de fysieke omgeving in Smallingerland en DDFK. Daarnaast kwamen ook de knelpunten in beeld. De deelnemers tipte elkaar om deze te overbruggen.

Werksessie regiobijeenkomst Friesland Gezond in

Lange adem
Tijdens de afsluiting werd vooruitgeblikt; De integrale aanpak van gezondheidsachterstanden vereist een lange adem en we hebben elkaar nodig, zowel lokaal als regionaal. Er waren een aantal ideeën voor vervolg: bestuurders van verschillende domeinen betrekken, aansluiten bij regionale ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven, zoals de omgevingsvisie. Met veel energie en nieuwe ideeën sloten we de bijeenkomst af.

Ook benieuwd naar het programma Gezond in… en hoe jij meer verbindingen kan maken tussen verschillende beleidsdomeinen in jouw gemeente voor gezondheid van je inwoner. Kom dan naar het landelijke congres van Gezond in… op 22 november in Utrecht bij TivoliVredenburg.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pharos
Functie: Projectleider
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen