Chantal Wildemors is GIDS-ambassadeur in Hengelo

Hoe verbindt zij, als beleidsadviseur, domeinen om gezondheidsverschillen te verkleinen?

Praktijkvoorbeeld

“Sommige aanpakken werken alleen wanneer je buiten gebaande paden durft te bewegen en gewoon durft te starten; als het niet goed loopt, heb je het wel geprobeerd. Je kan altijd bijsturen”, vertelt Chantal Wildemors, GIDS-ambassadeur van gemeente Hengelo. Chantal werkt vanaf 2001 bij de gemeente Hengelo. Ze is begonnen als beleidsadviseur jeugd en vanaf 2011 als beleidsadviseur Sport en gezondheid. Ze is erg enthousiast over de brede aanpak van gezondheidsverschillen. 


Chantal ziet gezondheid als een terrein dat veel domeinen raakt. Daarom heeft zij regelmatig contact met diverse beleidscollega’s binnen de gemeente en andere (zorg)organisaties in Hengelo zoals Wijkracht (sociale wijkteams) en de GGD Twente. Luisteren naar mensen met ideeën om gezondheidsachterstanden aan te pakken, hen met elkaar verbinden en hen inspireren ziet zij als een belangrijke taak als GIDS-ambassadeur.


Buiten gebaande paden

“In mijn werk ben ik – samen met mijn collega Yvonne van Wijk (beleidsadviseur Zorg) - altijd op zoek naar waar de energie zit. Er zijn altijd een paar mensen die hun omgeving net wat enthousiaster weten te maken over het verminderen van gezondheidsverschillen. Hierbij kun je denken aan lokale professionals zoals fysiotherapeuten, docenten, buurtsportcoaches of sociaal werkers. Het is belangrijk dat deze mensen er zijn omdat zij echt het verschil maken.” Door de GIDS-middelen kan gemeente Hengelo deze professionals extra budget of nieuwe inzichten bieden. 


Hiervoor moet je lef hebben, vindt Chantal. “Sommige aanpakken werken alleen wanneer je buiten gebaande paden durft te bewegen en gewoon durft te starten; als het niet goed loopt, heb je het wel geprobeerd. Je kan altijd bijsturen.”
Ook successen rondom gezondheidsverschillen vieren en delen vindt Chantal belangrijk. Dit doet zij door middel van (media)aandacht, een kleine traktatie of andere waardering richting de uitvoerders. Zo boden zij uitvoerders bijvoorbeeld een kaartje voor de FBK-Games aan. Dit is een jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd, gehouden in Hengelo. Chantal vertelt; “Het aanpakken van gezondheidsachterstanden heeft een lange adem nodig en gaat met kleine stapjes vooruit. Door het vieren en delen van successen worden inwoners en lokale collega’s van binnen en buiten het gemeentehuis enthousiast. Daarnaast realiseren ze zich dat het borgen van succesvolle initiatieven nuttig is”.


Gezond in… Hengelo

Met de start van Gezond in… in 2015 heeft de gemeente Hengelo een projectplan opgesteld aan de hand van de vijf sporen van Gezond in… De gemeente gebruikt de GIDS-middelen om initiatieven van de grond te krijgen en als aanjaagbudget/vliegwiel te gebruiken. Professionals in de praktijk - zoals wijkteams en ondersteuningsteams op scholen - signaleren wat nodig is voor het aanpakken van gezondheidsverschillen. De GIDS-middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor: 

  • Meer uren voor de wijkverpleegkundige om de verbindingen tussen de eerste lijn en het sociale domein tot stand te brengen binnen het programma Dementie. In dit programma gaat het vooral over vroeg signalering.
  • Cofinanciering van een beweegmakelaar en cultuurmakelaar vanuit de Impuls combinatiefuncties. Zij activeren o.a. mensen met een lage SES door middel van sport- of cultuuractiviteiten. Zo organiseren ze laagdrempelige activiteiten rondom gezonde voeding, sport en spel in buurtcentra. Hierdoor kunnen mensen (weer) met buurtbewoners en/of gelijkgestemden in contact komen. Uit eerdere groepen deelnemers is een kookgroepje en een aantal beweeggroepjes ontstaan die naderhand zelfstandig zijn voortgezet in buurtcentra door vrijwilligers uit die groep.
  • Weerbaarheidsprojecten op scholen met judo als middel. 
  • De uitvoering van het project Cool2Bfit – gericht op het verminderen van overgewicht bij kinderen - door een multidisciplinair lokaal team van professionals.
  • Het programma “Zit met pit” brengt kinderen op school kennis bij over een goede motorische houding in het primair onderwijs. Teveel en vooral verkeerd zitten kan leiden tot allerlei lichamelijke problemen zoals pijnklachten, houdingsproblemen, overgewicht en RSI.
  • Bijdrage aan het verbeteren van het binnenklimaat bij het lokale denksportcentrum (waardoor de leden met luchtwegproblemen van de verschillende kaartclubs konden blijven komen). Als tegenprestatie gaven de leden van de denksportvereniging dam- en schaaklessen op scholen.

Met de GIDS-middelen ondersteunt de gemeente Hengelo waar nodig: “Voor laagdrempelige activiteiten in de wijk zoals het opstarten van een wandelgroepje of een open eettafel is vaak maar weinig extra GIDS-geld nodig, terwijl voor het starten van een nieuw project meer nodig is.” Chantal wijst lokale initiatieven die gezondheidsverschillen terugdringen op de mogelijkheid voor GIDS-middelen. Soms weten initiatieven zelf van deze middelen.


Ook bij projecten die niet goed lopen, worden GIDS-middelen gebruikt om iets in gang te zetten. De ervaringen hiervan laten inwoners en lokale collega’s het belang zien, ook als de tijdelijke GIDS-middelen stoppen. Daarnaast is het altijd de bedoeling dat projectleiders de initiatieven borgen zodat deze zelfstandig kunnen bestaan en niet afhankelijk zijn van GIDS-middelen. Hierom worden GIDS-middelen alleen ingezet als andere partijen zich ook inzetten, dit kan met geld of mankracht. 


Samenwerking rondom gezondheid(sachterstanden)

De gemeente Hengelo heeft een sociaal gezicht en is qua schaal overzichtelijk. Lijnen zijn kort en onderlinge contacten zijn goed. In bijna twintig jaar heeft Chantal een goed netwerk opgebouwd. Ze vindt het belangrijk om daarin te blijven investeren. 


Hoewel het voor de gemeente Hengelo de uitdaging en vraag blijft of ze de juiste mensen bereikt, heeft Chantal het idee dat gemeente Hengelo op de goede weg is om gezondheidsachterstanden aan te pakken. Ze is blij met Gezond in...: de GIDS-middelen, inspirerende voorbeelden en de inzichten wanneer het gaat om verbeterpunten. Chantal: “Ook de komende periode zijn er volop kansen om samen met andere relevante betrokkenen aan de slag te gaan rondom het blijven verminderen van gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld door middel van het Sportakkoord, het Preventieakkoord en de regionale samenwerkingsagenda met zorgverzekeraar Menzis. Ook de Omgevingswet, het programma Kansrijke Start en projecten rondom eenzaamheid en armoede proberen we integraal of zelfs regionaal op te pakken. Met de GIDS-middelen kunnen we hierin zo nodig verbindingen leggen en synergie creëren”.

Chantal Wildemors is beleidsadviseur Sport en gezondheid. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Gezond in... via info@gezondin.nu. Wij verbinden je aan de juiste persoon die jouw vragen kan beantwoorden.

Contact

Organisatie: Pharos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen