Kampen kijkt door de ogen van bewoners

Een jaar aanpak Leren met de Wortmanflats

Samenvatting

Als antwoord op de veranderingen in het sociaal domein hebben we als gemeente in 2013 en 2014 in cocreatie met inwoners, zorgaanbieders, partners en ambtenaren het Kamper Kompas ontworpen en uitgedacht. Dit ondersteuningsmodel beschrijft hoe we samen in Kampen de toegang, zorg en ondersteuning gaan organiseren voor die mensen die dat nodig hebben. Het Kamper Kompas gaat uit van de kracht van de samenleving. Iedereen kan meedoen en iedereen doet mee: de Kamper Kracht.

We hebben de aanpak 'Leren met de Wortmanflats' gebruikt om het Kamper Kompas in de praktijk te toetsen. In de Wortmanflats wonen veel huishoudens met meerdere problemen en er was sprake van  overlast door hangjongeren en drugsgebruik. Uit de opbrengsten blijkt dat de aanpak werkt en dat er een aantal leerpunten is om verder mee aan de slag te gaan.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • 'Quick wins' zorgen voor snelle resultaten en (terug)winnen vertrouwen van bewoners. Het zorgt ook voor commitment: bewoners zijn nu gesprekspartner van de gemeente!

  • Samenwerken met professionals met passie maakt het verschil!

  • Zorg voor bestuurlijke aandacht. Dit draagt bij aan het kweken van goodwill.

  • Zorg voor intern draagvlak: collega's die enthousiast zijn en zich hard willen maken voor het plan.

  • Deel opbrengsten en leerpunten breed! Alleen dan kun je er samen van leren.

Zijn er al resultaten?

Met behulp van de opbrengsten van 'Leren met de Wortmanflats' ontwikkelen we werkendeweg hoe we de ondersteuning aan inwoners anders kunnen organiseren, volgens de principes van het Kamper Kompas. We zetten in 2015 verder in op het vervolgen, versterken en doorontwikkelen van gebieds- en oplossingsgericht werken, waarbij we onze werkwijze verder ontwikkelen met focus op preventie (om zwaardere vormen van ondersteuning te voorkomen) en het versterken van eigen kracht en samenredzaamheid (Kamper Kracht). In deze werkwijze komen centraal te staan: de basis op orde, eigen kracht van inwoners en het verbinden van professionals door de werkwijze van het Kamper Kompas.

 

Update maart 2017

Bekijk ook de praktijkvoorbeelden die voortgekomen zijn uit dit project:  'Financiën op koers' en 'Vroeg er op af' 

Hoe is de opzet?

We zijn in de Wortmanflats aan de slag gegaan met een aanpak volgens twee sporen:

  1. actie in de gezinnen: samen met gezinnen de stapeling van problemen aanpakken en hun zelfredzaamheid te bevorderen;

  2. in actie met de buurt: samen met een voorhoede van bewoners die iets willen en kunnen doen voor hun buurt de leefbaarheid van de buurt verbeteren en de overlast terugdringen.

In februari 2014 zijn we gestart door het inrichten van het Wortmanteam in de flat zelf met daarin een coördinator, wijkagent,  welzijnsmedewerker  en woonconsulent. In de startfase zijn we ondersteund door het Instituut voor Publieke Waarden.

Contact

Organisatie: Kampen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond in...

GIDS gemeente Kampen is ook actief op het gebied van vroegsignalering armoede en schulden. Kijk voor meer informatie hier.

Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond in...
Organisatie: Kampen
Functie: Senior beleidsontwikkelaar sociaal domein
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen