Ambassadeurs peilen gezondheid in hun wijk

Gezond Slotermeer; inwoners centraal

Samenvatting

Tweeëntwintig inwoners van Slotermeer (Amsterdam) zijn getraind tot gezondheidsambassadeur. Als ambassadeur onderzochten zij hoe hun mede wijkbewoners zich gezonder kunnen voelen in de wijk en wat daarvoor nodig is. Alle aspecten van de wijk namen ze onder de loep, zoals de gebouwde omgeving, de sociale en culturele aspecten, transport en aanwezige voorzieningen. Ook vroegen ze de inwoners wat ze zelf kunnen doen voor een gezondere wijk. De ambassadeurs hebben meer dan 200 mensen in de wijk geïnterviewd. Op die manier hebben de inoners zelf onderzocht hoe hun wijk gezonder kan worden.

Aanleiding was de behoefte om te weten hoe inwoners zelf denken over hun wijk, zodat het lokale beleid beter zou kunnen aansluiten bij hun ervaring en prioriteiten. Er was al een wijkprofiel, gemaakt door Stadsdeel Nieuw West. Daaruit  bleek dat er diverse knelpunten waren op het gebied van gezondheid, armoede, werkloosheid en leefbaarheid. Het Stadsdeel vroeg daarom Eigenwijks (bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West) om het project ‘Gezond Slotermeer’ op te zetten.

Gezond Slotermeer is een projectsamenwerking tussen Eigen Wijks, De Zoete Appel, BOOT en RIVM en wordt gefinancierd door Stadsdeel Nieuw-West. Het project is geëvalueerd door het RIVM waarvan hier de projectevaluatie te vinden is.

Lees ook de beschrijving van het project op de website van Loketbezondleven.nl

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Tijdens het project is veel geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de ambassadeurs. Zo bleek er bij de ambassadeurs behoefte aan meer inhoudelijke kennis over gezondheid en zijn op basis van dit verzoek bijeenkomsten georganiseerd over Motiveren, betaalbare gezonde leefstijl, discussiëren en hoe dat je dat?
  • Om de ambassadeurs  betrokken en enthousiast te houden is het belangrijk om niet alles van bovenaf op te leggen. Het zijn geen uitvoerders van ideeën van anderen. Voor betrokkenheid is het ook van belang dat de ambassadeurs het onderwerp belangrijk vinden en dat het leuk en gezellig  is (er ontstaan vriendschappen). Daarnaast is structuur belangrijk: zoveel mogelijk een vaste dag en tijd voor bijeenkomst en een vast contactpersoon waar de ambassadeurs altijd terechtkunnen.

Zijn er al resultaten?

  • Door de interviews haalde de ambassadeurs een grote schat aan informatie over gezondheidsbeleving in de wijk Slotermeer. Vaak ging het om informatie die via de ‘traditionele manier’ niet gevonden was. Deze ambassadeurs spraken meestal met de inwoners in hun eigen taal. Zij konden inwoners bereiken die normaal niet met onderzoekers of beleidsmakers praten.
  • De ambassadeurs hebben zich als groep en op individueel niveau vlak op het gebied van gezondheid verstrekt. Zij hebben veel kennis opgedaan over gezondheid, de invloed van de wijk op gezondheid en de zorgmogelijkheden in de wijk.  Ook geven zij aan dat er vriendschappen zijn ontstaan en dat hun Nederlands beter is geworden.
  • Het thema eenzaamheid pakken Eigenwijks, het stadsdeel en de GGD gezamenlijk op. Ook de ambassadeurs doen hier aan mee. Er wordt een gezamenlijke strategie bedacht.
  • Het thema ongezond binnenklimaat pakt Eigenwijks samen met BOOT/HvA op. Studenten ondersteunen voor hun minor de ambassadeurs. Zij leren over de eigen invloed op een gezond binnenklimaat en worden bijgepraat over de stand van zaken van de renovatieplannen in de wijk. De ambassadeurs bespreken wat zij zelf kunnen doen om te zorgen voor een gezonder binnenklimaat in de woningen in de wijk. De gegevens zijn verder gebruikt om samen met de wijkbewoners een buurtapp te maken.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Pharos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen