De Marne faciliteert bewonersinitiatieven

Samenvatting

Gemeente De Marne (Noord Groningen) kiest ervoor om een deel van het GIDS budget beschikbaar te stellen voor initiatieven van inwoners. Daarnaast zijn er een aantal vaste onderdelen in de GIDS aanpak, zoals een museumboerderij die een voedingsprogramma heeft ontwikkeld voor kinderen, een moestuinproject en een aantal beweegprojecten. 

Inwoners krijgen via het project Eigenwijs(ze) de mogelijkheid ideeën om gezondheidsachterstanden terug te dringen in te dienen. De gemeente hanteert een aantal criteria en het ACTIE-instrument om te bepalen of een initiatief gehonoreerd wordt. Het gaat hierbij om initiatieven/ideeën die:

 •       bijdragen aan het wegwerken van de gezondheidsachterstanden
 •       bijdragen aan structurele effecten
 •       gericht zijn op meerdere doelgroepen
 •       gedragen worden door een groep inwoners
 •       primair opgezet en uitgevoerd worden door de inwoners

Om hier bekendheid aan te geven hebben we een boekje met uitleg gemaakt, die huis aan huis is verspreid. Daarnaast wordt regelmatig een nieuwsbrief verspreid met een update over de lopende projecten.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

We hanteren voornamelijk het ACTIE-instrument om te bepalen of een initiatief gehonoreerd wordt:

 • A = Animo: kunnen we aansluiten bij de motieven van de initiatiefnemers?
 • C = Contacten:  is er voldoende contact met inwoners, organisaties en instanties?
 • T = Toerusting: beschikken initiatiefnemers over de middelen, tijd en vaardigheden die nodig zijn om het initiatief tot een succesvol einde te brengen?
 • I = Inbedding: is onze organisatie ingericht om het burgerinitiatief te ondersteunen of kunnen we dit aanpassen zodat het initiatief hierin kan worden ingebed?
 • E = Empathie: past het initiatief bij de politieke agenda?

Een belangrijke andere voorwaarde is dat er een subsidie wordt verleend ter hoogte van maximaal 50% van de totale begroting, met een maximum van 1500 per project. Dit moet ervoor zorgen dat het project ook zonder de financiële impuls van de GIDS middelen kan worden voortgezet.

Samen met de vitaliteitscoördinator die de dorpen goed kent, kijk ik naar de initiatieven die binnenkomen. Zo bepalen we of er al soortgelijke initiatieven lopen waar ze bij kunnen aansluiten en of het projectplan goed in elkaar zit. Ten slotte geven we advies aan de wethouder, die een definitief besluit neemt over het project.

We hebben er bewust voor gekozen om geen verantwoording achteraf te vragen voor de projecten. Dit schrikt veel mensen af wanneer ze een subsidie willen aanvragen, we willen dat de energie van de inwoners helemaal naar het project kan gaan. 

Zijn er al resultaten?

In 2015 zijn al een aantal initiatieven van inwoners gestart. Zo is een pannakooi (voetbalveldje) neergezet en heeft een groep inwoners het initiatief genomen om een coöperatie op te richten in Kloosterburen. Inwoners zijn erg enthousiast over de mogelijkheid die we als gemeente bieden voor burgerinitiatieven!

Ook voor ons als gemeente was het nieuw om op deze manier met burgerinitiatieven aan de slag te gaan. Als je eenmaal bezig bent loop je altijd tegen zaken aan die je van te voren niet had bedacht. Met deze ervaring hebben we nog een aantal specifieke tips aan gemeenten die ook willen starten met burgerinitiatieven:

 • Als je gaat samenwerken met één bedrijf goed kijken naar gelijkheid: bied je alle partijen binnen de gemeente dezelfde kans om de bevolking maximaal te bedienen
 • Zorg voor goede afspraken over het gebruik van beeldmateriaal van projecten in de nieuwsbrieven etc. die je maakt

Contact

Organisatie: De Marne
Naam: Lisa Labrie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen