Amersfoort betrekt inwoners bij invulling programma B.Slim

Samenvatting

In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim. B.Slim richt zich op kinderen met een lage SES en/of allochtone kinderen en daarnaast hun ouders uit de aandachtswijken van Amersfoort. B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht. Om de doelgroep van B.Slim te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak met laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/buurt. B.Slim wordt met GIDS middelen voortgezet en versterkt.

Voor de invulling van het programma is er gestart met een wijkscan (cijfers en informatie over de wijk) en gesprekken met de wijkmanager, de Brede School-coördinator en de opbouwwerker. Dit schetste een eerste beeld van de wijk. Vervolgens kwam er een gesprek met de wijkbewoners; waar liggen kansen om bij aan te sluiten? Deze uitslag maakte de scan compleet.  dit maakte de scan compleet. Ook samenwerkingsverbanden, wensen en behoeften werden inzichtelijk gemaakt.

Om ouders en wijkbewoners te betrekken zijn er korte interviews gehouden. Ook is er in een aantal wijken een buurtontbijt georganiseerd. De werving verliep via de scholen en het welzijnswerk en de nadruk lag op een gezellig en gratis ontbijt. In een andere wijk is aangesloten bij bestaande activiteiten in de wijk, zoals de buurtbudgetavond, een buitendag van de spelbakfiets en een paasontbijt van de spelinloop.

Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken, is per wijk een activiteitenplan gemaakt.

Kijk ook eens bij de pijler Publiek private samenwerking: Amersfoort werkt rond B.Slim samen met Friesland Campina

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond in...

Bekijk ook de reportage van het werkbezoek op 7 oktober van Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid (D66) aan GIDS gemeente Amersfoort. 

Functie: Adviseur Gezond in...
Organisatie: Pharos
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen