Verbinden en ontmoeten: gemeente faciliteert met kernenaanpak

Behoeften van inwoners centraal

Samenvatting

In de kern Wilhelminaoord zijn de plannen met de GIDS middelen van start gegaan. De werkgroep die aan de slag gaat bestaat uit enthousiaste inwoners en vrijwilligers van verenigingen.

De vrijwilligers zijn geïnspireerd geraakt door de doelstelling van de GIDS plannen: het verbeteren van  de zelfredzaamheid  en het verkleinen van achterstandsituaties door middel van sport en bewegen en gezonde leefstijl.  We willen handvatten geven aan inwoners om zelf zaken voor elkaar te krijgen.  De beweegcoaches ondersteunen de initiatieven inhoudelijk en organisatorisch en zorgen voor verbinding en doorontwikkeling van de werkgroep.

Inmiddels zijn werkgroepen gestart in de kernen Vledder, Diever, Dwingeloo, Havelte en Uffelte. Behoeftepeilingen zijn gedaan bij zogenaamde lifestyle markten, maar ook op de uitvalswegen van de dorpen waar jongeren die naar school fietsen gevraagd werd om een behoeftepeiling in te vullen. Er is gekozen voor een persoonlijke benadering. Een aantal malen wordt er na gebeld en de vragenlijst doorgesproken en wanneer nodig wordt er een huisbezoek afgelegd. Ook worden evt. formulieren samen ingevuld.

De gemeente stimuleert en faciliteert zo ontmoeting en verbinding in de kernen tussen diverse organisaties en mensen. De beweegcoaches zijn daarbij de linking pin naar de Gemeente Westerveld. Ook worden voorzieningen in de gemeente gematched met vragen van inwoners zoals met het Jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds, verenigingen, WMO en het sociale team en anderen die contacten hebben met inwoners zoals bijv. de kledingbank. Gaande weg ziet de gemeente een verschuiving van sport/bewegen naar meer welzijn gerelateerde vragen

Om de verbinding met verschillende instanties te waarborgen is een klankbord groep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, zorg, GGD, sport, sociaal team, Mee met de wethouder als voorzitter. Vanuit de verschillende aanpalende beleidsvelden wordt nu informatie gedeeld en vervolgstappen besproken.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Goed:

 • Behoeftepeiling en daarop antwoorden zoeken;
 • Dialoog inwoners;
 • Overkoepelende klankbordgroep wat de onderlinge betrokkenheid vergroot;
 • Kernwerkgroepen;
 • Verbindingen leggen tussen verschillende partijen;
 • Nauwe samenwerking met welzijn;
 • Verbinden met voorzieningen;
 • Bestuurlijk commitment;
 • Activiteiten bestaan lang en worden door inwoners zelf voortgezet of er worden nieuwe opgezet;

Beter:

 • Verbinden met andere domeinen en door ontwikkelen bijv. koppelen aan ambities als verenigingsondersteuning/preventie en zorg verbinden/deskundigheid inschakelen bij signalen op andere levensdomeinen/verbinden met opvoeden/ontschoten in de basis;
 • Subsidie verordening aanpassen;
 • Op maatschappelijke effecten sturen en dit monitoren;
 • Zorgen voor structurele aandacht: niet activiteitenpoepen maar kantelen naar structurele aandacht met samenhang.

Meer aandacht voor de pijler Verbinding Preventie en Zorg, dus meer samenwerking met zorgpartners.

Zijn er al resultaten?

 • Ontmoeting en verbinding in de kernen en tussen sectoren en voorzieningen;
 • Voetbal Vereniging is versterkt en ziet in dat zij breder kunnen zijn dan enkel voetbal en zich kunnen richten op andere doelgroepen;
 • Voelsprieten in de samenleving; weten wat er leeft en dialoog met inwoners en mogelijkheden om die te koppelen met andere levensdomeinen;
 • Toename gebruik Jeugdsport en cultuurfonds;
 • Matches ontstaan tussen vragen en aanbod.

Contact

Organisatie: Westerveld
Naam: Kim Dijkstra
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen