In gesprek met burgers via Photovoice

Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals

Samenvatting

In de aanpak van gezondheidsachterstanden is aansluiten bij wat belangrijk is voor inwoners essentieel. De gemeente Vaals is het gesprek aangegaan met inwoners door middel van de methode Photovoice. Deze methode is een onderdeel van het driejarige project ‘Kansen voor alle kinderen’. Gemeente Vaals voert dit uit i.s.m. GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Het project wordt gefinancierd door FNO.

In Vaals leeft één op de zeven huishoudens onder de armoedegrens. Dit is bijna twee keer zoveel dan het gemiddelde in Nederland. Sinds 2008 werkt de gemeente aan een brede aanpak van armoede. Naast het financiële aspect wordt er ook gekeken naar gezondheid, participatie, welbevinden en toekomstperspectief.

Het doel van het project ‘Kansen voor kinderen’ is om de situatie van gezinnen in armoede te verbeteren. Met Photovoice hebben gezinnen zelf aangegeven wat voor hen belangrijke aanknopingspunten zijn om deze verbetering mogelijk te maken.

 

Via sleutelfiguren en mensen die dichtbij de gezinnen staan (o.a. maatschappelijke werkers, sociaal team en informele netwerken) is contact gelegd met hen. Een belangrijk sleutelfiguur was beweegmakelaar Jolanda Mikic. Zij heeft via persoonlijke gesprekken gezinnen bereikt en overtuigd om mee te doen met het project.

 

Photovoice - Mobiel zijn

 

Gezinnen maakten foto’s van hun situatie. Zij brachten in kaart welke wensen en behoeften zij hebben en wat de belemmeringen hierbij zijn. De foto’s zijn daarna in een persoonlijk gesprek met elk gezin besproken. Zo konden zij meer uitleg geven en werden thema’s bepaald die voor hen belangrijk zijn voor de toekomst. Ten slotte is er een tentoonstelling gehouden van de foto’s met daarbij een korte toelichting van de gezinnen.

 

Photovoice - Je veilig voelen

 

Photovoice - Elkaar ontmoeten

 

Naast de methode Photovoice is er aanvullend een wijkscan en een netwerkanalyse gemaakt. Dit met de foto’s en de gesprekken leidden tot een Plan van Aanpak voor de volgende fase in het project.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Wat werkt goed?

 • Gezinnen in armoede hebben een rol gekregen in de armoedeaanpak. Dit komt onder andere door het maken van de foto’s en een tentoonstelling hiervan openbaar te presenteren.
 • Er is een lange termijn dialoog ontstaan tussen de gemeente, de gezinnen en formele en informele partners. Langzamerhand krijgen de gezinnen meer vertrouwen in eigen kunnen en hebben minder ondersteuning nodig van de gemeente of professionals. Zij worden zelfredzamer binnen de activiteiten die ze opstarten en komen vaker met eigen oplossingen.
 • Gezinnen hebben elkaar ontmoet bij de activiteiten. Hierdoor hebben zij contacten met anderen opgebouwd en is de sociale omgeving bij de gezinnen breder geworden.
 • Het is essentieel dat gezinnen in armoede persoonlijk worden aangesproken door een vertrouwd gezicht om ze bij het project te betrekken.

Zie hieronder videoverslag over Photovoice in Vaals tussen 0:40 en 1:54.

Wat kan beter?

 • Het is belangrijk om heel concreet aan te geven wat het project inhoudt en wat deze gezinnen in armoede, dan wel andere inwoners, kunnen bijdragen.  
 • Voordat het project begint: kort uitleggen hoe het bestuurlijk traject verloopt met de gemeente. Wanneer de gezinnen in armoede ideeën hebben en deze direct willen uitvoeren dan kan het demotiverend zijn voor hen als ze moeten wachten op een antwoord.
 • Om deze gezinnen in armoede te bereiken is de offline media (papieren pr) goed als ondersteuning. De persoonlijke aanpak is wel veel effectiever om deze burgers echt te bereiken.
 • De uitkomsten van de fototentoonstelling meer voorzien van informatie. Uitleg over in welke context de foto is genomen en een omschrijving vanuit welk referentiekader deze burger de foto heeft genomen. De bezoekers krijgen dan een breder beeld van de foto en kunnen ze zich inleven met de persoon die de foto heeft genomen.

Zijn er al resultaten?

Met dank aan de actieve rol van de gezinnen bij de methode Photovoice hebben de gezinnen 4 concrete thema’s benoemd waaraan gewerkt wordt. De vier thema’s zijn:

 • Elkaar ontmoeten;
 • Elkaar helpen;
 • Mobiel zijn;
 • Je veilig voelen.

De bovenstaande thema’s zijn uitgewerkt in het Plan van Aanpak. Er zijn inmiddels twee werkgroepen bezig met het uitvoeren van activiteiten die zij samen, dan wel met andere partners, (formeel en informeel) zelf bedenken. De ene werkgroep houdt zich bezig met verspilling. Dat is bijvoorbeeld verspilling van voedsel, maar ook talenten en spullen. Een andere werkgroep is genaamd ‘de Wijk’. Zij zetten zich in voor een prettige, schone en veilige omgeving.

De buurtbewoners zijn uitgenodigd om samen met onder andere Werkgroep de Wijk, Wijkraad, Stichting Speelgelegenheden, Jongerencentrum Fraiche, jongerenwerker,  Buurtsportcoach en de wijkagent hun wensen voor een fijne leef- en woonomgeving te delen.

Omdat de gemeente deze groep inwoners kennis heeft laten maken met andere instanties in de wijken, is er nu een start gemaakt met de borging voor de toekomst. Want deze gezinnen in armoede weten nu beter met welke vragen bij wie ze terecht kunnen. Dus mocht de financiering stoppen, dan weten deze burgers nu wel zelfstandig de juiste partijen te vinden voor hun vragen. Het project ‘Kansen voor alle kinderen’ loopt tot en met 2019.

Contact

Organisatie: Gemeente Vaals
Naam: Marjolein Wassenberg
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen