De gemeente Valkenburg aan de Geul in contact met inwoners via een sleutelfiguur

Zelfsturing realiseren binnen de gemeente

Samenvatting

Eén van de principes van de Gezond in… aanpak is dat de gemeente aansluiting moet zoeken bij inwoners. Maar in contact komen met inwoners kan lastig zijn. Een manier om dichter bij inwoners te komen is door het inzetten van een sleutelfiguur. Een sleutelfiguur kan optreden als een schakel tussen gemeente en inwoner. Hierdoor wordt het laagdrempeliger voor inwoners om in contact te komen met de gemeente.

De gemeente Valkenburg aan de Geul besloot enkele jaren geleden in te zetten op zelfsturing. De gemeente wilde niet langer van bovenaf zaken regelen. Inwoners moesten gehoord worden en de ruimte krijgen hun ideeën te realiseren. Op aanraden van een buurgemeente heeft de gemeente toen een sleutelfiguur ingezet, een externe coördinator Burgerkracht!

Deze externe coördinator Burgerkracht! wordt ingehuurd via een welzijnsinstelling en is in de wijken te vinden. Hij sluit aan bij kernoverleggen, ondersteunt mensen, enthousiasmeert en stimuleert ze, probeert burenruzies te sussen en ga zo maar door. Inmiddels is hij een bekende figuur in de gemeente en weet iedereen wat hij voor ze kan betekenen. Hij haalt op wat er in de wijk leeft en geeft dit door aan de gemeente.

Als een inwoner, of een groep inwoners een initiatief heeft, speelt hij dit door aan de interne coördinator Burgerkracht! binnen de gemeente. Die bekijkt bij welk beleidsdomein het initiatief aansluit en speelt dat door. De interne coördinator Burgerkracht! regelt vervolgens een afspraak tussen de inwoner(s) en de betreffende beleidsmedewerker om te bekijken of en hoe een initiatief gerealiseerd kan worden. Zo’n initiatief wordt ook voorgelegd aan andere inwoners van een wijk om te bepalen of er voldoende draagvlak is. Zo ontstaat er zelfsturing vanuit inwoners die gefaciliteerd wordt door de gemeente. Voor de realisatie van initiatieven die gerelateerd zijn aan gezondheid worden onder andere GIDS-middelen ingezet.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De externe coördinator Burgerkracht! is een bekende figuur in de wijk. Mensen weten hem te vinden. Hierdoor neemt hij een drempel weg in het contact tussen inwoners en de gemeente.
  • De samenwerking tussen de externe en interne coördinator Burgerkracht! en de beleidsmedewerkers binnen de gemeente loopt goed. Zij werken samen vanuit het Bureau Burgerkracht! dat onderdeel uitmaakt van het Team Sociale Ontwikkeling en Beleid. Ideeën uit de kernen komen op een goede manier bij de juiste mensen terecht.
  • De burgerinitiatieven leveren veel creatieve ideeën en oplossingen aan. Zaken die de gemeente niet zelf bedacht zou hebben.
  • Het blijkt moeilijk om te bepalen of mensen met een lage SES daadwerkelijk bereikt worden. De gemeente wil in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg de komende tijd beter in beeld gaan krijgen wie deze groep is en waar ze precies wonen, zodat ze gerichter kunnen inzetten op het bereiken van deze groep.

Zijn er al resultaten?

Via de externe coördinator Burgerkracht! zijn er al een aantal initiatieven van inwoners gerealiseerd. Zo is er een natuurspeeltuin gerealiseerd, een Samen aan Tafel project en is er extra ondersteuning gekomen voor de Vincentius Vereniging, die zich inzet voor mensen met financiële problemen. Deze initiatieven komen uit de inwoners zelf en dat zorgt voor een groot draagvlak. Door de goede samenwerking tussen de externe coördinator Burgerkracht! en de gemeente konden initiatieven in een korte tijd worden gerealiseerd.

De organisatiestructuur met een interne coördinator en een externe coördinator Burgerkracht! zal blijven bestaan omdat de gemeente blijvend wil inzetten op zelfsturing. Zolang de GIDS-middelen beschikbaar zijn, kunnen initiatieven gerelateerd aan gezondheid worden gerealiseerd.

De komende jaren wil de gemeente in het kader van GIDS meer gaan inzetten op het bereiken van mensen met een lage SES. Op dit moment is de gemeente in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg aan het bekijken hoe ze dit het best kunnen aanpakken en welke rol de externe coördinator Burgerkracht! hierin zou kunnen spelen.

Vrijwilligers uit Schin op Geul van Samen-aan-tafel bezig met de voorbereiding van de maaltijd.

Contact

Organisatie: Valkenburg aan de Geul
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen