Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

BuitensteBinnen: Hoe gemeenten veranderen in samenspel met inwoners

Interessante publicatie van Movisie: Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief meedoen, meedenken en meebeslissen?

158

Werkvormen 'In gesprek met inwoners'

Werkvormen en praktische tips voor gemeenten bij het betrekken van inwoners bij een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

350

Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving

Het project GO! Utrecht biedt een integrale strategie (milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang om te werken aan een gezondere inrichting van utrechtse wijken.

1507

Checklist voor gemeenten: Hoe inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond bereiken en betrekken.

Handig: Pharos heeft een korte checklist voor gemeenten gemaakt waarin zij aan de hand van een aantal eenvoudige vragen kunnen nalopen of zij er alles aan hebben gedaan om hun inwoners met een...

299

Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek

Hoe kunnen bibliotheken in de gemeente bijdragen aan het bereiken van inwoners? Probiblio ontwikkelde een brochure ter inspiratie voor bibliotheken.

452

Leeuwarden: aanjagen én loslaten

De gemeente Leeuwarden streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding of inkomen. Lees hier het artikel van Leeuwarden

651

Inwoners in de hoofdrol: Praktische handvatten en voorbeelden

In deze brochure krijgt u praktische handvatten aangereikt hoe u inwoners met een lage sociaal economische status of migrantenachtergrond kunt bereiken en betrekken bij uw lokale gezondheidsbeleid.

616

Handreiking Bewonersparticipatie inrichting gezonde leefomgeving

Het is belangrijk om inwoners te betrekken. Met de komst van de Omgevingswet zal bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen. In de handreiking van het RIVM leest u hoe dat kan.

753

Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief

Handreiking met inzichten en ervaringen naar aanleiding van de Gezondheidsrace in Laarbeek.

582

Buurt in beweging, handleiding voor een wijkatelier over gezonde leefomgeving

In deze handleiding kan men lezen hoe wijkbewoners gesprekspartner kunnen worden van de gemeente over het onderwerp gezonde leefomgeving. Het beschrijft een participatieve methode: het wijkatelier.

419
Sluiten
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen