Buurt in beweging, handleiding voor een wijkatelier over gezonde leefomgeving

Samenvatting

Onder begeleiding van een landschapsarchitect ontwerpen buurtbewoners van een achterstandswijk in Bergen op Zoom een wijkinrichting die de gezondheid bevordert. In een serie van acht bijeenkomsten krijgen de deelnemers meer inzicht in fysieke omgevingsfactoren die de gezondheid beïnvloeden en de kansen die aanpassingen in de wijk bieden. Zij werken samen met deskundigen heel concrete verbetervoorstellen uit en presenteren die aan wijkbewoner, wooncorporatie en gemeente.  

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Het wijkatelier is een zeer laagdrempelige methode. De betrokkenheid van buurtbewoners was geen enkel probleem. Knelpunt bij dit project was de afstemming tussen de gemeente en de woningcorporatie over de planning van het overkoepelende Wijkontwikkelingsplan. De realisatie van de bewonersinitiatieven liep daardoor vertraging op. 

Zijn er al resulaten?

Het project levert verbetervoorstellen voor de wijk op die een draagvlak onder de wijkbewoners hebben. Bovendien verwerven betrokken wijkbewoners inzicht in de relatie tussen fysieke omgeving en gezondheid. Het project resulteerde in aanpassingen in de wijk. 

Hoe is de opzet?

De regie van het project is in handen van de gemeente Bergen op Zoom en de woningcorporatie Stadlander. De doelgroep van het project bestaat uit moeders uit de wijk Gageldonk-West . De doelstellingen zijn 1) deelnemers bewust maken van het belang van beweging en van hun voorbeeldfunctie voor (hun) kinderen, 2) inzicht krijgen in de wensen en behoeften van deelnemers over bewegen in hun wijk, 3) deelnemers betrekken bij de inrichting van de sociale leefomgeving. Het welzijnswerk zorgde in samenwerking met de buurtregisseur van de woningcorporatie voor de werving en begeleiding van de deelnemers. Een landschapsarchitect gaf de training.  

Wat kost het?

Kosten betreffen: personeelskosten van welzijnswerk, gemeenteambtenaar en functionaris woningcorporatie. Activiteitenkosten betreffen honoraria ingehuurde deskundigen, excursies, huur van accommodatie, materiaalkosten (fototoestellen, knutselmateriaal), catering, folders, eindadvies en publicatie. 

Details

Geplaatst op: 2 februari 2017
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pharos
Functie: Junior projectleider Gezond in...
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen