Gezond in…Veenendaal zet ook in op spoor fysiek

Samenvatting

Lekker Fit plein

Als onderdeel van een groter plan om gezondheidsachterstanden met GIDS gelden in Veenendaal aan te pakken, werd 15 juni 2016 het eerste ‘Lekker Fit’ plein sportief in gebruik genomen. De leerlingen en groepsleerkrachten van de Engelenburgschool deden dat samen met wethouder Sport en de wethouder Volksgezondheid. Met de GIDS gelden zet Veenendaal ook in op de sporen Gedrag & vaardigheden, Participatie en Preventie & Zorg.

De leerlingen van de Engelenburgschool in het JES-gebied, hebben samen met buurtsportcoach Wilco den Hartog zelf het idee en het plan hiervoor bedacht. De Engelenburgschool is een Gezonde School en activiteiten als School en Sport, Beweegkriebels en Lekker Fit zijn een vast onderdeel van het schoolprogramma.

De leerlingen spelen en sporten voor, tijdens en na schooltijd en blijven werken aan een gezonde en actieve leefstijl op het Lekker Fit plein. Kinderen kunnen op het plein o.a. voetballen, basketballen,tafeltennissen, volleyballen, badmintonnen en frisbeeën.

Gezond in...Veenendaal

Het Lekker Fit plein is onderdeel van een groter plan vanuit Gezond in…Veenendaal. Dit is een stimuleringsprogramma om gezondheidsachterstanden in het JES-gebied (buurten Jan Roeck, Engelenburg en Schrijverswijk) te verkleinen.

Gezond in…Veenendaal richt zich naast overgewicht bij kinderen op meerdere elementen die van invloed zijn op gezondheidsachterstanden. Zo wordt er o.a. extra ingezet op participatie en preventie & zorg. Hiervoor is gekozen na een wijkanalyse gemaakt door de GGD. Hierin is in kaart gebracht hoe het JES-gebied er voorstaat.  Daaruit bleek dat er nog te weinig aandacht was voor Preventie & Zorg en Participatie. Er zijn contacten met de eerstelijnsgezondheidszorg gelegd en voor het najaar staat een Wijk-preventie-conferentie op de agenda. Qua participatie zijn er contacten met de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente, om met elkaar te kijken wat er op dit terrein bereikt kan worden. Een Pilotproject start na de zomer, met een sportvereniging waar werkzoekenden uit het JES-gebied (in het kader van de Tegenprestatie) aan de slag gaan en zo weer deel kunnen nemen aan de maatschappij en wie weet zelfs ook weer meer gaan bewegen.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Gezond in…Veenendaal werkt aan de volgende activiteiten:

Gezonde leefstijltrainingen

Een aantal ouders van de Engelenburgschool en andere buurtbewoners volgen gezonde en actieve leefstijltrainingen binnen Gezond in…Veenendaal en verzorgden gezonde snacks voor de opening van het Lekker Fit plein. Deze leefstijltrainingen worden voor en door diverse bewonersgroepen georganiseerd. De opgeleide trainsters organiseren daarna op vrijwillige basis weer nieuwe trainingen voor buurtbewoners die zij zelf werven. In de trainingen is aandacht voor gezonde voeding en de sport- en beweegmogelijkheden in Veenendaal. De bibliotheek verzorgt de taallessen rondom het thema gezonde en actieve leefstijl. Eén van de vrijwillige coördinatoren is door Gezond in…Veenendaal weer aan de studie gegaan en een paar andere trainsters ontvangen voor hun actieve bijdrage een vrijwilligersvergoeding en voelen zich nuttig en waardevol. 

JES Run

Ook in 2016 wordt er weer de JES Run, een prestatieloop van 2,5 km door de wijk, georganiseerd voor leerlingen van de scholen. Vrijwilligers uit de wijk dragen hun steentje bij aan de organisatie. De JES run is een initiatief van een buurtbewoner en heeft er toe geleid dat deze wijkactiviteit nu een stedelijk karakter krijgt en als voorbeeld dient voor een breedtesportevenement.

Jeugdsportfonds Veenendaal

Voor kinderen die graag willen gaan sporten maar voor wie dit door de financiële situatie thuis niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het Jeugdsportfonds. Via de buurtsportcoach of de intermediairs van de twee scholen in de wijk kan een aanvraag voor een sport- of zwemles worden gedaan. Hierdoor kunnen alle kinderen sporten in Veenendaal.

Zijn er al resultaten?

De kracht van Gezond in…Veenendaal = SAMENWERKEN

Het succes van de aanpak van Gezond in…Veenendaal is dat we met zo veel mogelijk partijen samen aan de slag zijn gegaan en elkaar daarin versterken. Willen we gezondheidsachterstanden echt aanpakken en verkleinen dan moeten we elkaar kennen en met elkaar samenwerken in de wijk of buurt. Gezondheidsachterstanden worden namelijk veroorzaakt door meerdere factoren zoals het (niet) hebben van werk, de omgeving en leefstijl. Maar andersom heeft gezondheid ook effect op kunnen meedoen. Samen met de inwoners kunnen we als gemeente, scholen, eerstelijnsgezondheidszorg, CJG, Werk & Inkomen, Welzijn Veenendaal en sportverenigingen de handen ineen slaan en werkelijk werken aan een betere gezondheid van inwoners in Veenendaal. Ook werken we samen met een aantal private partijen.Zo is de Jumbo Supermarkt Huibers betrokken bij Gezond in…Veenendaal. Onder begeleiding van een diëtiste worden boodschappen gedaan bij de Jumbo supermarkt en worden gezonde gerechten bereid en genuttigd in de kookstudio boven de supermarkt. Menzis zorgt als ziektekostenverzekeraar voor de minima in de gemeente Veenendaal. Een deel van de premie van de Veenendaalse verzekerden komt weer terug bij de minima in de vorm van een jaarlijkse bijdrage vanuit het eurobudget voor het Jeugdsportfonds Veenendaal.

Contact

Organisatie: Sport Service Veenendaal
Naam: Ate Brouwer
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen