Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

"Een groene tuin, een gezonde tuin": deelnemende gemeenten gezocht door Wageningen University & Research

Deze week kreeg ik een mail: of ik gemeenten kende die mee willen doen aan een onderzoek naar de effecten van een groene tuin op de gezondheid van de bewoners.

-
299

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

GGD'en gaan voor een Gezonde Leefomgeving! Download onderbouwing, praktische handvatten en inspirerende voorbeeldmaatregelen via GGD GHOR Nederland.

-
525

Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving

Het project GO! Utrecht biedt een integrale strategie (milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang om te werken aan een gezondere inrichting van utrechtse wijken.

-
2873

Leeuwarden: aanjagen én loslaten

De gemeente Leeuwarden streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding of inkomen. Lees hier het artikel van Leeuwarden

-
1197

Handreiking Bewonersparticipatie inrichting gezonde leefomgeving

Het is belangrijk om inwoners te betrekken. Met de komst van de Omgevingswet zal bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen. In de handreiking van het RIVM leest u hoe dat kan.

-
998

Routeplanner helpt gemeenten bij invoering van de Omgevingswet

In aanloop naar de Omgevingswet oriënteren gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid zich op hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering. De nieuwe digitale...

-
836

Gezondheidsachterstanden: doorbreek de tendens

Mensen met lage inkomens en een lagere opleiding leven korter en in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Deze harde feiten over gezondheidsv...

-
10706

Thema nummer gezonde stad

Auteurs uit de domeinen ruimte en gezondheid is gevraagd hun beeld van de opgave(n) te geven, de relatie met stedenbouw en stadsinrichting te belichten én de inspiratie die een nieuwe aanpak kan biede

-
1434

Op uw gezondheid met de omgevingswet

Met de Omgevingswet hebben overheden meer mogelijkheden om bij ruimtelijke ontwikkelingen te sturen op gezondheid. Maar deze extra mogelijkheid betekent ook extra verantwoordelijkheid om gezondheidsas...

-
1559
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen