Twente zet in op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden

Samenvatting

In de regio Twente erkent men dat beperkte gezondheidsvaardigheden een belangrijke verklaring is voor gezondheidsachterstanden. De GGD Twente zet daarom breed in op het bevorderen van gezondheidsvaardigheden met een aantal innovatieve interventies.

Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven, waardoor ze bijvoorbeeld bijsluiters van medicijnen niet kunnen lezen of niet begrijpen. Maar liefst één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden: vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Dit gaat bijvoorbeeld over de keuze om wel of niet naar een huisarts te gaan, op tijd medicatie in te nemen en een inschatting te kunnen maken van wat gezonde voeding is.

In Twente is het ons als GGD goed gelukt om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Artsen en verpleegkundigen van de GGD gaven aan regelmatig te maken te hebben met laaggeletterden. Geletterdheid heeft een sterke relatie met gezondheid en laaggeletterden hebben dan ook vaak beperkte gezondheidsvaardigheden. Het onderwerp is zo op de agenda van het managementteam en vervolgens de bestuursagenda van GGD Twente gekomen.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Medewerkers die te maken hebben met publieksvoorlichting hebben scholing gehad in het schrijven in eenvoudig Nederlands. Zij ondersteunen de professionals op de werkvloer bijvoorbeeld bij het schrijven van e-mails en brieven. We hebben ondertussen onze website en het folder- en briefmateriaal aangepast zodat het beter leesbaar is voor mensen die moeite hebben met lezen. Onze professionals van de jeugdgezondheidzorg hebben scholingen gehad in het herkennen en signaleren van laaggeletterden en ook in het doorverwijzen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Deze scholingen werden aangeboden door de Stichting Lezen en Schrijven. De scholingen worden herhaald zodat nieuwe medewerkers ook goed getraind zijn.

Er is afgelopen jaar gekeken naar de toegevoegde waarde van het gebruik van filmpjes op het consultatiebureau. Deze filmpjes gaan onder andere over thema's als zindelijkheid bij kinderen. Medewerkers waren enthousiast over de mogelijkheden en er wordt gekeken hoe de aanbevelingen in het dagelijks werk op het consultatiebureau kunnen worden geïmplementeerd.

Daarnaast zijn we alliantiepartner in de meeste Twentse gemeenten waar het landelijke ondersteuningsprogramma 'Taal voor het leven' taalpunten heeft geopend. Hier worden vrijwilligers opgeleid om inwoners met vragen over taal te helpen.

Gezondheidsvaardigheden blijft een ingewikkeld thema om mee aan de slag te gaan. Het is meer dan je als organisatie richten op functionele geletterdheid en het aanpassen van publiekscommunicatie.  Daarom starten we dit jaar een ‘verkenningsmissie’ om in beeld te brengen welke mogelijkheden we hebben om gezondheidsvaardigheden van de Twentenaren te kunnen verbeteren en welke rol de GGD hierbij kan vervullen.  

Zijn er al resultaten?

Doordat we breed hebben ingezet op het thema, is het ons gelukt om op veel verschillende manieren aan de slag te gaan met het thema. Het echt meten van het succes van deze interventies is ingewikkeld maar aan bewustwording bij onze medewerkers en samenwerkingspartners hebben we een grote bijdrage geleverd. Door beter aan te sluiten bij onze cliënten leveren we ook een betere dienstverlening wat uiteindelijk zal leiden tot een betere gezondheid.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.ggdtwente.nl

Contact

Organisatie: GGD Twente
Naam: Judith Keizers
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen