Beweeginitiatieven in Twenterand

Westerhaar aan zet

Samenvatting

De gemeente Twenterand heeft ervoor gekozen om de GIDS-middelen in te zetten in de kern Westerhaar-Vriezenveensewijk. Ze besloten bewoners te laten beslissen over de besteding van deze middelen. In nauwe samenwerking met de GGD volgde de gemeente een planmatige aanpak. Om bewoners en organisaties uit het dorp actief te betrekken bij het verbeteren van hun gezondheid zijn er sleutelfiguren actief benaderd voor een ambassadeursgroep. Dit is een zeer diverse groep met een groot netwerk en/of kennis over gezondheid: van de voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging en een huisarts, tot vertegenwoordigers van basisscholen en een wijkverpleegkundige. Met hun netwerk en achtergrondkennis hebben ze een belangrijke rol bij o.a. het verzamelen en verspreiden van informatie in het dorp en ook bij het met elkaar in contact brengen van inwoners en partijen.

De gemeente is samen met de ambassadeurs begonnen met een analyse van de cijfers van de GGD. Wat speelt er waar en in welke mate? Hieruit zijn vijf gezondheidsthema’s bepaald. Bewoners konden stemmen op één van deze vijf thema’s. Daarvoor zijn in heel Westerhaar opvallende stembussen neergezet. Via een lokale website, een persbericht, flyeren bij de supermarkt en het netwerk van de ambassadeurs is de stemronde onder de aandacht gebracht. De inwoners kozen voor het thema ‘bewegen’. Vervolgens werden inwoners en organisaties uit Westerhaar uitgedaagd om creatieve projectideeën in te dienen op het thema bewegen. Voor vragen konden mensen terecht bij de ambassadeurs of de projectcoördinator vanuit de gemeente.

De projectideeën zijn beoordeeld door de ambassadeurs aan de hand van een aantal criteria. De criteria zijn in samenwerking met de GGD opgesteld. Zo moest het idee realistisch, haalbaar en openbaar toegankelijk zijn. Er moest nagedacht zijn over de voortzetting van het project, er moest genoeg draagvlak zijn en het project moest gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Door het inzetten van ambassadeurs was het makkelijker om in contact te komen met burgers en om aansluiting te vinden.
  • Keuzes worden door bewoners (zoals keuze voor bewegen) en door de ambassadeurs (zoals beoordeling initiatieven) gemaakt. Zo zet je ze in hun kracht.
  • De verschillende achtergronden van de ambassadeurs zorgden ervoor dat iedere ambassadeur een eigen invalshoek had.
  • De samenwerking met de GGD gaat erg goed. De GGD heeft veel inhoudelijke ondersteuning geboden tijdens het proces.
  • Door de aanvragers van subsidies te laten beschrijven hoe ze hun idee de komende jaren willen voortzetten, werk je aan een duurzame aanpak.
  • Het project richt zich specifiek op bewegen, terwijl er op veel meer terreinen mogelijkheden liggen om gezondheidsachterstanden aan te pakken.
  • De lage SES-groep is in beperkte mate bereikt door de initiatieven. Daarvoor is meer maatwerk nodig.

Zijn er al resultaten?

Er zijn in 2016 drie subsidieronden geweest, waarin acht initiatieven zijn gehonoreerd. Hieronder vallen een mobiele skatebaan voor jongeren, gratis deelname aan de avondvierdaagse, walking football voor senioren, een beweeg- en eBike club, een beleef- en beweegtuin, wijksporttoernooi, beachvolleybal en indoor voetbal. Naast deze initiatieven heeft de aanpak in Westerhaar ook andere dingen opgeleverd. Zo is de relatie van de gemeente met inwoners en organisaties verbeterd, het onderlinge vertrouwen is versterkt. De gemeente heeft laten zien dat ze ook echt doet wat ze belooft. Dit creëert ook draagvlak voor andere interventies en programma’s die aangeboden worden in de kern.

De gemeente Twenterand is zich ervan bewust dat het einddoel van GIDS breder is dan bewegen alleen. De aanpak rond de bewonersinitiatieven wordt dan ook vooral gezien als een eerste stap om aansluiting te vinden bij bewoners en ze bewust te maken van hun gezondheid. De komende jaren hoopt de gemeente de aanpak uit te breiden naar een bredere aanpak van gezondheidsachterstanden.

Lees ook het interview over Westerhaar aan zet.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Twenterand
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen