Aan de slag met gezondheid en geletterdheid in Hengelo

Voel je goed! biedt oplossingen voor laaggeletterde volwassenen met overgewicht

Samenvatting

Welzijnsorganisatie Wijkracht en Carintreggeland participeren in Voel je goed! in de gemeente Hengelo. Voel je goed! is een project voor laagopgeleide volwassenen met overgewicht, die aan de slag willen met hun leefstijl maar hierbij belemmerd worden door hun laaggeletterdheid. Omdat Voel je goed! op laaggeletterden is gericht, is het (les)materiaal ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtist in Den Haag, Diëtistenpraktijk HRC, Carintreggeland en vier ervaringsdeskundige Taalambassadeurs. Voel je goed! bestaat uit individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist (in makkelijke taal) en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Een traject duurt een half jaar. Dit project is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en mede mogelijk gemaakt door FNO, Lidl, Achmea, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder.

Flyer Voel je Goed

De lessen van de vrijwilliger bieden voornamelijk informatie over wat gezonder eten en bewegen is en hoe je dat doet. Centraal staat het eigen gedrag en daarmee de Schijf van Vijf en de Beweegrichtlijn, maar ook de obesogene omgeving. Zo wordt er geoefend hoe je gezond en slim boodschappen kunt doen en hoe je vriendelijk ‘nee’ kunt zeggen tegen aangeboden taart op verjaardagen. Ook bewegen de deelnemers tijdens de les en bespreekt men een bezoek aan de diëtist of arts. Tevens staat men stil bij het geven van het goede voorbeeld voor kinderen. Een van de lessen is een bestaande supermarktrondleiding, die de diëtist geeft. De inhoud van de lessen zijn af te stemmen op een brede doelgroep.

Wat bepalend is voor het succes van Voel je goed!, is de map op zich en de opbouw en inhoud van de lessen. Maar de interactie tussen de deelnemers en de sfeer in de groep is het meest doorslaggevend.

Vrijwilliger Maria, Hengelo

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De lokale projectleider Voel je goed! van Wijkracht werft deelnemers via activiteiten van welzijnsorganisatie Wijkracht. Daarnaast werven diëtisten van Carintreggeland ook deelnemers.
  • Mensen die bij een diëtist komen, maar de informatie niet snappen en daardoor geen veranderingen bereiken zijn echt gebaat bij dit project.
  • De combinatie van specifieke informatie en individuele advisering van de diëtist en de algemene informatie aangeboden door de vrijwilliger, blijkt goed te werken.
  • Door de lessen in groepsverband (4-6 personen) aan te bieden, motiveren en leren de deelnemers (van) elkaar. Daarnaast is het ook gezellig: een belangrijk aspect om deelnemers gemotiveerd te houden.
  • Gemeenteambtenaren Zorg worden zich meer bewust van de relatie tussen gezondheid en geletterdheid.
  • Soms na enige tijd vallen er deelnemers uit door een gebrek aan motivatie en/of tijd. Mensen kunnen niet meer komen vanwege het moeten ondergaan van een operatie, het hebben van te grote privéproblemen of, heel positief natuurlijk, het krijgen van werk.

Het gebruik van de Taalverkenner vind ik een professionele manier om erachter te komen wie van mijn cliënten moeite heeft met lezen en schrijven en wie niet. Mijn cliënten willen graag weten of ze de vragen goed hebben beantwoord. Dan kan ik zeggen dat precies dat aan de orde komt in de cursus Voel je goed! Soms zijn deelnemers niet via mij geworven, maar bijvoorbeeld via een medewerker van een wijkcentrum. Dan ga ik altijd gauw langs bij de groep om kennis te maken. Deelnemers maken sneller een afspraak met een diëtist, die ze kennen.

Diëtist Ans, Hengelo

 

Het matchen van deelnemers en een vrijwilliger moet op meerdere aspecten plaatsvinden. Het is belangrijk om te kijken naar geslacht, leeftijd, wijk waar deelnemers wonen, autochtoon of allochtoon, beschikbaarheid, taalniveau, etc. Al weet je nooit of het gaat klikken in een groepje. Dat blijft spannend.

Vrijwilligerscoördinator Alice, Hengelo

Zijn er al resultaten?

Onderzoeksbureau ResCon doet onderzoek naar de effectiviteit van het project en verzamelt daarvoor allerlei gegevens van alle betrokkenen bij Voel je goed!: deelnemers, vrijwilligers(coördinatoren), diëtisten en projectleiders. Omdat er nog deelnemers bezig zijn met de trajecten, zijn er nog geen kwantitatieve resultaten beschikbaar. Echter, veel deelnemers geven terug dat ze hun leefstijl duurzaam hebben veranderd. Het roer gaat niet altijd volledig om, maar kleine, gezondere keuzes worden wel onderdeel van de nieuwe gewoontes. Juist doordat het niet om drastische veranderingen gaat, maar kleinere, praktische verbeteringen zijn, maakt Voel je goed! succesvol. Door deze gezondere leefstijl voelen deelnemers zich gezonder. Concrete uitkomsten zijn: verminderd medicijngebruik bij diabetes, afvallen, zonder pakjes en zakjes koken en meer zelfcontrole ten aanzien van verleidingen om ongezond te eten.

Voor het eerst in mijn leven, durf ik te zeggen: Ik voel me goed!.

Deelnemer Hella, Hengelo

Stichting Lezen & Schrijven is samen met Wijkracht en Carintreggeland in gesprek met de gemeente Hengelo om te kijken of de gemeente structureel de financiering van Voel je goed! over wil nemen. Het gaat dan vooral om personeelskosten van de inzet van professionals en vergoedingen voor eventuele eigen risico’s van deelnemers voor de begeleiding van de diëtist. Die begeleiding zit in het basispakket, maar soms is er een eigen risico van toepassing. Stichting Lezen & Schrijven blijft het Voel je goed!-materiaal gratis ter beschikking stellen, evenals het advies bij de implementatie. De gemeente is vanaf het begin betrokken bij het project.

Voel je Goed Hengelo
Certificeringsbijeenkomst, eerste Voel je goed!-groep in Hengelo, oktober 2017

Aanvullend wordt gedacht aan de oprichting van een eetcafé in het buurthuis om gezamenlijk gezonde maaltijden te bereiden. Zo kun je vooraf deelnemers werven onder het genot van een gezonde maaltijd en stimuleer je de deelnemers ook na afloop van het project om bezig te blijven met een gezonde leefstijl.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Wijkracht
Naam: Alice Hammink
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen