Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het RIVM in het project GO!

Utrecht onderzocht hoe de leefomgeving in de Utrechtse wijken

gezonder kan worden gemaakt. Per wijk worden combinaties van

maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld die extra

gezondheidswinst kunnen opleveren. De voorstellen zijn per wijk

afgestemd op de omstandigheden en samengevat in factsheets. Zo geeft

het de gemeente handvatten om keuzes te maken.

Het gaat onder andere om maatregelen voor meer groen waar mensen

iets mee kunnen doen (zoals buurtmoestuinen, buurtparkjes en

onderhoud door bewoners van gemeentelijke groenstroken),

beweegvriendelijke wijken, minder lawaai, schonere lucht en meer

sociaal contact. Ook kan worden ingezet op verkeersvrije en leefbare

straten (‘leefstraten’), meer plekken om fietsen te stallen, het

stimuleren van zogeheten deelauto’s en een betere handhaving op

asociaal rijgedrag.

De aanpak van GO! Utrecht is erop gericht om maatregelen voor het

milieu, de fysieke inrichting en sociale samenhang tegen elkaar af te

wegen en te vertalen in integrale strategieën om de wijk te verbeteren.

Het zijn maatregelen die in de praktijk al hebben bewezen te kunnen

bijdragen aan een gezondere leefomgeving in brede zin. De meerwaarde

van dit onderzoek zit vooral in de voorgestelde combinaties van

maatregelen die op meerdere onderdelen positief uitwerken: lucht en

geluid, gezondheid en leefstijl, actief en sociaal, veiligheid en schoon,

voorzieningen en inrichting, en groen.

De benodigde informatie is uit beschikbare Utrechtse databestanden,

wijkgesprekken en (inter)nationale bronnen met

leefomgevingsmaatregelen verzameld. Aanvullend heeft het RIVM

luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd om op wijkniveau een beeld te

krijgen welke stoffen en bronnen een aandeel leverden aan de totale

luchtkwaliteit. Dit rapport biedt de achtergrondinformatie bij de

factsheets om de resultaten van GO! Utrecht te kunnen duiden en de

voorgestelde maatregelencombinaties te kunnen beoordelen en uit te

voeren.

Details

Geplaatst op: 15 februari 2018
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen