Preventie via de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering minima)

Uitrol beweegprogramma vergoed vanuit de gemeentepolis

Samenvatting

In de aanvullende verzekering van de collectieve zorgverzekering voor minima zit ruimte voor de gemeente om in overleg met de zorgverzekeraar afspraken te maken over het pakket (de gemeentemodule). In de regio Hollands Midden is, op voorstel van BSenF (http://www.bsenf.nl/), in het aanvullend pakket een beweegprogramma opgenomen. Omdat de opname hiervan niet direct leidde tot het aanbieden van het beweegprogramma hebben wij afstemming over de uitrol van het beweegprogramma tussen gemeente en zorgverzekeraar geïnitieerd. Deze partijen hebben onderling de inhoud en de criteria voor uitrol van het beweegprogramma vastgesteld. Vervolgens hebben wij de uitrol op ons genomen en hebben we samen met gemeenten en fysiotherapiepraktijken afspraken gemaakt over het aanbieden van het beweegprogramma.

Het beweegprogramma, genaamd 'Lekker in je Lijf' is speciaal bedoeld voor mensen met overgewicht (BMI 25) en wordt aangeboden door een fysiotherapiepraktijk. Deelnemers bewegen gedurende drie tot zes maanden, één of twee keer per week in een groep, onder begeleiding van de fysiotherapeut. Een belangrijk aandachtspunt binnen het programma is de doorstroom naar regulier aanbod na afloop. 'Lekker in je Lijf' wordt inmiddels in acht gemeenten aangeboden waaronder de gemeenten Alphen, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Samenwerking met zorgverzekeraar

De opname van het beweegprogramma in de gemeentepolis was voor ons een  kans om dit product aan te boren. Daarom hebben we het initiatief genomen om een projectgroep in te stellen met daarin gemeenten en de zorgverzekeraar. Met deze groep hebben we doelstellingen geformuleerd en een plan van aanpak geschreven. Doordat de zorgverzekeraar de afspraken over het benaderen van fysiotherapiepraktijken niet op korte termijn oppakte, hebben wij dit in overleg met de zorgverzekeraar zelf opgepakt.

Daarnaast hebben we een onderzoeksaanvraag ingediend over de rol van de sociale dienst bij toeleiding naar het beweegprogramma. Dit leidde tot meer draagvlak bij de projectgroep. Zie de factsheet AWPG onderzoek Verzekerd bewegen voor de resultaten: https://www.ggdhm.nl/factsheets/overige-factsheets

Overige tips:

  • Weet welke personen bij de zorgverzekeraar gaan over de gemeentepolis en/of de aanvullende verzekering / paramedie
  • Zet gemaakte afspraken op papier
  • Geef niet te snel op als er niet direct een reactie komt of actie ondernomen wordt

Tips en ervaringen 'Lekker in je Lijf'

Deelnemers: Per gemeente zijn er grote verschillen in de samenstelling van de groepen deelnemers. Het aantal mensen dat tijdens het programma afhaakt is wisselend. Wat opvalt is dat veel fysiotherapeuten aangeven dat deelnemers naast het overgewicht veelal ook met andere problematiek kampen. Dit is vaak op het psychosociale vlak, maar ook lichamelijk zijn er gebreken waarbij ondersteuning vanuit de fysiotherapeut gewenst is.

Werving: De werving van deelnemers gebeurt via diverse kanalen: eerstelijnszorg, sociale teams / lokale loketten, de sociale dienst, de voedselbank en de lokale media. De ervaring leert dat de voedselbank en een persbericht in de krant de meeste deelnemers opleveren. In enkele gemeenten heeft de gemeente alle mensen met een gemeentepolis een brief gestuurd met informatie over het programma. Dit leverde volle groepen op en is dan ook veruit de beste methode.

Zijn er al resultaten?

'Lekker in je Lijf'

Er zijn nog geen resultaten bekend over de effecten van deelname aan 'Lekker in je Lijf'. Er is een systeem opgezet voor monitoring en evaluatie. De eerste resultaten verwachten we eind 2016.

Uitbreiden van de preventieproducten

Het komende jaar willen we als GGD Hollands Midden samen met gemeenten en (zorg)professionals bekijken welke preventieproducten voor deze groep verzekerden nog meer kansrijk zijn voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Vervolgens willen we in 2016 een advies uitbrengen aan  gemeenten over de opname van preventieproducten in de gemeentepolis van 2017.

Links

Contact

Caroline Kruyt (ckruyt@ggdhm.nl / 088-3084461)

Irene Lottman (ilottman@ggdhm.nl / 088-3084485)

Contact

Organisatie: GGD Hollands Midden
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond In...

Heel interessant, ik ben erg benieuwd ook naar de eerste resultaten. Maar ook nu al een goed beeld van wat er mogelijk is wanneer de gemeentepolis slim benut wordt!

Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond In...
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Adviseur publieke gezondheid
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen