Fitte vogels

Hoe een volksbuurt in beweging kwam

Samenvatting

In 2014 ontwikkelde B_in Motion (ervaringsdeskundigen op het gebied van participatieprojecten) in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant en Tiwos (woningcorporatie) het programma ‘Fitte Vogels’. Het doel van het programma was om de inwoners van de Vogeltjesbuurt het positieve effect van een gezonde leefstijl te laten beleven. Er werden 5 buurtbewoners geselecteerd die een goede representatie vormden van de wijk. Deze 5 personen verzamelden een groep van 5-10 andere buurtbewoners om zich heen om samen 100 dagen de strijd aan te gaan tegen hun overtollige kilo’s.

Eén van de doelen van het programma was om inwoners bekend te maken met de organisaties in hun wijk, daarom werden er veel organisaties betrokken bij het project. Elke groep werd begeleid door een sportcoach die in contact stond met diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen en organisaties als een ziekenhuis, een wijkteam en de GGD. Samen zorgden zij voor een leuk, afwisselend en uitdagend programma voor de teams, waarin de doelstellingen per deelnemer op een realistische wijze behaald konden worden.

Ook de plaatselijke Jumbo werd betrokken door de deelnemers informatieworkshops aan te bieden over gezonde voeding en er werden ingrediënten geleverd om gezonde maaltijden te bereiden. Andere organisaties droegen bij aan activiteiten door het aanbieden van ruimte, locaties, advies en ondersteuning. Op deze manier werd de basis gelegd voor een betere relatie tussen de buurtbewoners en de verschillende organisaties in de wijk.

Om de rest van de buurt actief te betrekken in de afvalrace werd er veel aandacht besteed aan de zichtbaarheid van het programma. Zo werd er een groot kick-off evenement georganiseerd en was er een slotevenement aan het einde van het programma. Hiervoor werd de regionale media uitgenodigd, zodat de afvalrace niemand kon ontgaan en de gehele buurt steun kon bieden aan de teams die meededen. Dit versterkte de sociale samenhang in de buurt.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Door mensen te laten ervaren wat het positieve effect van een gezonde leefstijl kan zijn, worden ze gestimuleerd om deze leefstijl voort te zetten. De vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben, leren ze tijdens de periode waarin ze intensief begeleid worden.
  • Het project heeft zich gericht op de wensen en leefwereld van de doelgroep, waardoor het aansloot bij de bewoners.
  • Continuïteit van professionals in de wijk is erg belangrijk voor de doelgroep.
  • Het programma is voortgekomen uit een samenwerking van zowel gezondheidsgerelateerde organisaties als andere partijen. Die samenwerking heeft geleid tot veel belangstelling zowel in als buiten de wijk. Het is wel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over een dergelijke samenwerking.
  • Bij programma’s als ‘Fitte Vogels’ is er een gevaar aanwezig dat het niet meer aanspreekt na verloop van tijd, omdat 'het nieuwe eraf is.’ Er moet dus blijvend gezocht worden naar creatieve ideeën die mensen weer opnieuw aanspreken.
  • Tijdens het project werd duidelijk dat het is een kwestie van flink doorzetten om wijkbewoners te blijven betrekken en te motiveren.
  • Het is belangrijk dat er bij leefstijlinterventies gekeken wordt naar haalbare, realistische doelen om de kans op succes te vergroten.

Zijn er al resultaten?

Na de eerste ronde van het project is er een effect- en procesevaluatie uitgevoerd. 28 van de 35 deelnemers haalden de eindstreep. Na 100 dagen waren de deelnemers gemiddeld 6 kg afgevallen (De BMI nam af van 36 naar 34). 83% van hen gaf aan dat ze zich na 100 dagen beter voelden en wilden doorgaan met bewegen/sporten en gezond eten. Het programma heeft de samenwerking tussen verschillende buurtorganisaties versterkt en deze organisaties zijn beter zichtbaar geworden voor de buurtbewoners.

Na de eerste ronde in 2014, is ‘Fitte Vogels’ wegens populariteit nog een keer uitgevoerd in 2015. Daarna hebben de oud-deelnemers het programma zelf verder voortgezet. Er bestaat nog steeds een ‘Fitte Vogels groep’. Ruim 2 jaar na de afloop van de eerste ronde is deze groep nog actief en komen er nog steeds nieuwe buurtbewoners op af. Er worden wekelijks verschillende activiteiten georganiseerd zoals wandeltochten, Zumbalessen en gezamenlijke ontbijtjes. Het lokaal welzijnswerk en de GGD Hart voor Brabant bieden hierbij lichte ondersteuning.

Contact

Organisatie: GGD HvB
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen