Maatschappelijk resultaat met Alkmaarse sportaanpak

Samenvatting

Het plan ‘Maatschappelijk resultaat met Alkmaarse aanpak’ won in 2015 de prijs van de VSG voor het ‘Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2014/2015’. Het resultaat van de Alkmaarse aanpak: er ontstaan succesvolle verbindingen tussen sportverenigingen en zorgpartners. De kracht zit ‘m vooral in de co-creatie; de gemeente pakt samen met inwoners, bedrijven en organisaties maatschappelijke vraagstukken aan.

Er zijn twee verkenningen uitgevoerd. Ten eerste om sportverenigingen te selecteren en ten tweede om het draagvlak te polsen bij zorgpartners voor de verbinding tussen sport en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens een netwerkbijeenkomst zijn vraag (zorgpartners) en aanbod (sportverenigingen) bij elkaar gebracht. Hieruit zijn er in 2015 vijf maatschappelijke pilotprojecten gestart waarin gestreefd werd om zelfredzaamheid, (arbeids)participatie en de gezondheid van mensen te bevorderen. Kijk hier om een beeld van deze projecten te krijgen. 

In 2016 zijn vier projecten gestart, waarvan er twee gericht waren op jongeren met een vorm van autisme (een voetbaltoernooi en een kennismakingscarrousel van deze jongeren met diverse sporten). Een ander project richt zich op mensen met een beperking. Zij kunnen vrijwilligerswerk uitvoeren (zinvolle dagbesteding) bij sportverenigingen om zo werkervaring op te doen. Het vierde project, dat ook in 2017 nog loopt, is voor jongeren die te maken hebben met gezondheidsproblemen. Door in een intensief traject te gaan sporten worden ze zich bewust van hun levensstijl. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden, verbeteren hun conditie, brengen weer structuur aan in hun leven en bouwen een ritme op. Dit brengt ze een stapje dichterbij de arbeidsmarkt. 

De Alkmaarse aanpak heeft opgeleverd dat dat sport en bewegen steeds vaker ter sprake komt binnen de WMO-afdeling van de gemeente. Beweegactiviteiten worden vaker opgenomen als vorm van dagbesteding. Ook binnen de Jeugdzorg krijgt het aandacht. In 2016 zijn er sport en spelactiviteiten voor jongeren met een zorgindicatie georganiseerd. Dit krijgt een vervolg in 2017.

Contact

Organisatie: Pharos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond in...
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen