Het Wijkleerteam in Ooststellingwerf

Kansen voor herintreders, extra zorg voor ouderen en ontlasting van mantelzorgers

Samenvatting

Ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op mantelzorgers. Maar de inzet van mantelzorg kent grenzen en niet iedereen kan een beroep daarop doen. Het Wijkleerteam in Ooststellingwerf probeert tegemoet te komen aan de vraag naar dagelijkse zorg door stageplaatsen in de zorg aan te bieden in de wijk.

Het Wijkleerteam is mede door financiering van GIDS opgezet. Het is een samenwerking tussen de gemeente, ROC Friese Poort en Zorggroep Liante. Samen bieden ze BBL (werken en leren) zorg- en welzijn stageplaatsen aan in verzorgingshuizen en in de wijk. Uitkeringsgerechtigden en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen op deze manier de kans om zich in te zetten voor de eigen samenleving, werkervaring op te doen en een mbo niveau 2 opleiding te volgen. Herintreders, die vaak geen startkwalificatie hebben en moeilijk werk kunnen vinden, krijgen zo serieus een kans. Tegelijkertijd worden mantelzorgers ontlast en krijgen ouderen extra ondersteuning en zorg.

Voor het opleidingstraject worden de deelnemers geworven via advertenties in een lokale krant en vanuit het uitkeringsgerechtigdenbestand. Bij de werving zijn casemanagers betrokken om te beoordelen of de potentiële deelnemers geschikt zijn voor het traject. Tijdens de opleiding worden deelnemers ook door hen begeleid. De gemeente betaalt de opleidingskosten en de deelnemers mogen tijdens het volgen van de opleiding hun eventuele uitkering behouden. De lessen worden verzorgd op een locatie in de gemeente en van daaruit kunnen ze met speciaal aangeschafte fietsen in herkenbare kleding naar de verzorgingshuizen of de wijk in. De gemeente biedt deelnemers ook de mogelijkheid om na het behalen van een mbo niveau 2 diploma door te studeren voor mbo niveau 3. Deze opleiding wordt aangeboden op ROC Friese Poort en de kosten voor de opleiding worden voor deelnemers met een minimuminkomen vergoed door de gemeente.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De samenwerking tussen de gemeente, ROC Friese Poort en zorggroep Liante verloopt goed. Mede doordat het aantal betrokken partijen niet te groot is en het project kleinschalig is opgestart. Bij het opzetten van een wijkleerteam is het belangrijk om klein te beginnen met kernpartijen als de gemeente, een opleidingsinstituut, en een aanbieder van stageplaatsen.
  • De deelnemers ontwikkelen in korte tijd veel sociale en professionele  vaardigheden. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen om ofwel door te studeren ofwel aan de slag te gaan.
  • Het aantal deelnemers dat succesvol de opleiding voor niveau 2 heeft afgerond was boven verwachting.
  • Het mes snijdt aan meerdere kanten. Mensen krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar de arbeidsmarkt, ouderen krijgen extra zorg en mantelzorgers worden ontlast.
  • De werving van deelnemers kost veel tijd. Mensen moeten tijdig geworven en gescreend worden voor het traject door een casemanager, decaan en de opleidingsadviseur van de zorginstelling.
  • Sommige deelnemers konden eigenlijk niet gelijk aan de slag in de zorg, omdat ze beperkte sociale en professionele vaardigheden hadden. Dit is opgelost door ze een training sociale en professionele vaardigheden te geven voorafgaand aan de stage.         
  • Bij het opzetten van een wijkleerteam is het belangrijk de doorstroommogelijkheden naar werk of een vervolgopleiding goed te onderzoeken. Ook gedurende het project moet er rekening gehouden worden met de lokale werkgelegenheid.

Zijn er al resultaten?

Het Wijkleerteam is in 2015 van start gegaan met 16 mensen, 14 daarvan hebben hun diploma behaald. Van deze groep zijn er 9 doorgegaan met de opleiding op niveau 3. Van de anderen hebben de meesten een baan gevonden of zijn ze verder gegaan met vrijwilligerswerk. Het traject heeft dus voor veel van deze mensen een waardevolle invulling aan het leven gegeven. Begin 2017 is een nieuwe groep van 17 mensen met de opleiding gestart.

Het Wijkleerteam is begonnen in het dorp Oosterwolde en wordt langzaam uitgespreid over andere dorpen en buurtschappen in de gemeente Ooststellingwerf. Het project loopt in ieder geval nog tot september 2018. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten ingebouwd en op basis hiervan wordt het projectplan bijgesteld. Ook wordt er nagedacht over een eventueel vervolg. Daarnaast denkt men na over een verbreding van het Wijkleerteam, zodat mensen niet alleen in de zorg een opleiding kunnen volgen, maar in de toekomst wellicht ook op andere terreinen.

Contact

Organisatie: Gemeente Ooststellingwerf
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen